Điện lực Biên Hòa

17/9/2020 (8h00-11h30): Một phần KP 1, 2 phường An Bình

18/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường An Bình

18/9/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 1, 3 phường Tam Hiệp

18/9/2020 (9h45-11h30): Một phần KP 2 phường Tam Hòa

18/9/2020 (10h00-10h30; 12h30-13h00): Một phần KCN Biên Hòa 1 (dọc đường 5, 9 và một phần KP 2, 3 phường An Bình)

18/9/2020 (10h00-13h00): Một phần KP 2, 3 phường An Bình

Điện lực Thống Nhất

17/9/2020 (7h30-10h30): Ấp Ngô Quyền, Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2

18/9/2020 (7h45-10h15): Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2

Điện lực Trị An

15/9/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 2 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm Thường Trú 3)

16/9/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 2 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (trạm Lò Thổi)

17/9/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 4, ấp Bàu Phụng, ấp Cây Cầy, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

17/9/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 7 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 2)

18/9/2020 (7h30-17h00): TBA Đàm Huân

18/9/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp Lý Lịch 1, Lý Lịch 2, Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

18/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp 1 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu (trạm Cơ Giới 25)

18/9/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp 1 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu (trạm Đường Chính)

Điện lực Long Khánh

14/9/2020 (8h00-10h00): Tổ 8 KP 2 phường Xuân Trung, TP Long Khánh

14/9/2020 (13h30-16h30): Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Suối Chồn, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh

15/9/2020 (7h30-11h30): Tổ 14 ấp Núi Tung, Dóc Lê Lợi ấp Suối Tre, phường Suối Tre

15/9/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Cáp Rang, phường Suối Tre

17/9/2020 (7h30-17h00): Tổ 3 ấp Tân Thủy, xã Bàu Sen; Ấp Tân Phong, phường Xuân Tân

17/9/2020 (8h30-17h00): Tổ 3, 4 ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn

18/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Tân Thủy, phường Bàu Sen; Ấp Phú Mỹ, ấp Bàu Sao, phường Xuân Lập

18/9/2020 (8h30-17h00): Tổ 2, 3 ấp Tân Thủy, phường Bàu Sen

Điện lực Xuân Lộc

14/9/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

14/9/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Tam Hiệp, Tân Tiến, xã Xuân Hiệp

14/9/2020 (10h30-13h30): Một phần các khu 1, khu 2, khu 3 thị trấn Gia Ray

15/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 2A xã Xuân Bắc; Trạm khách hàng Công ty chăn nuôi Toàn Khánh Thịnh, xã Xuân Bắc. 

15/9/2020 (8h30-14h30): Một phần ấp Bình Minh, xã Suối Cát. Một phần ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp

15/9/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp; Trạm Nguyễn Văn Sống, xã Xuân Hiệp

15/9/2020 (15h00-17h00): Một phần ấp Việt kiều, xã Suối Cát. Một phần ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp.

16/9/2020 (8h00-16h00): Một phần các ấp Trung Sơn, Trung Tín, Trung Nghĩa, xã Xuân Trường. Một phần ấp Gia Lào, Gia Tỵ, xã Suối Cao; Các trạm khách hàng XX Ánh Sáng, Quang Phúc 1, Công ty Anh Tuệ 1, Công ty Minh Huy, Ga Gia Ray, Nước Gia Tỵ, Cơ sở hạt điều Hoàng Đạo, Cơ sở Hạt Điều Tuyết Long, xã Xuân Trường. Một phần các ấp Thọ Lộc, Thọ Phước, xã Xuân Thọ

17/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Việt Kiều, Suối Cát 1, xã Suối Cát

18/9/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

Điện lực Định Quán

14/9/2020 (8h00-12h30): Thị trấn Tân Phú, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú.

14/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 5, ấp 6 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

14/9/2020 (8h15-12h00): Ấp 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán.

14/9/2020 (12h00-16h00): Khu 5, khu 9 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú.

14/9/2020 (13h30-16h00): Ấp 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

15/9/2020 (7h00-7h05; 16h55-17h00): Ấp 3, 5, 6 xã Suối Nho. Ấp Suối Soon, xã Phú Túc

15/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Suối Duôi, ấp 94 xã Túc Trưng; Ấp 1, Phú Quý 1, Phú Quý 2, xã La Ngà.

15/9/2020 (8h15-15h00): Ấp Hiệp Tâm 1 thị trấn Định Quán; Ấp 2 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

15/9/2020 (8h15-12h00; 13h30-16h30): Ấp 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

16/9/2020 (7h45-16h30): Ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

16/9/2020 (13h30-16h15): Ấp 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

17/9/2020 (7h45-16h30): Ấp 5, 6 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

17/9/2020 (8h00-10h00): Ấp 8 xã Phú Tân, huyện Định Quán

17/9/2020 (8h15-12h00; 13h30-16h15): Ấp 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

17/9/2020 (10h30-12h00): Ấp 2 xã Phú Tân, huyện Định Quán

17/9/2020 (13h00-14h45): Ấp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

18/9/2020 (7h30-8h15): Ấp Suối Son 2, ấp 5 xã Phú Vinh; Ấp 1 xã Phú Tân; Ấp 3 xã Phú Lợi, huyện Định Quán.

18/9/2020 (8h00-12h00): Ấp 1, 2 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

18/9/2020 (9h00-9h50): Ấp 7 xã Phú Tân; Ấp 3 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

18/9/2020 (10h30-11h25): Ấp 6, 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

18/9/2020 (10h30-11h45): Ấp 4 xã Phú Tân, huyện Định Quán

18/9/2020 (13h30-14h15): Ấp 7 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

18/9/2020 (15h00-15h45): Ấp 4 xã Thanh Sơn , huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

15/9/2020 (7h00-17h00): Huyện Long Thành: Ấp An Lâm, ấp Bưng Môn, một phần ấp 2 xã Long An

16/9/2020 (8h30-10h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 1C xã Phước Thái; Một phần ấp 6 xã Tân Hiệp

17/9/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình, xã Lộc An

17/9/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Xóm Gò Bà Ký, xã Long Phước

18/9/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình, xã Lộc An

Điện lực Nhơn Trạch

16/9/2020 (8h30-11h30; 13h30-15h30): Một phần ấp Bến Cam, xã Phước Thiền

17/9/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền

18/9/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Phước Lý, một phần ấp Bến Cộ, xã Đại Phước

Điện lực Trảng Bom

16/9/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

16/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

16/9/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

16/9/2020 (8h30-14h30): Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

16/9/2020 (10h30-15h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

16/9/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

17/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

17/9/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

18/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

18/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

18/9/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

14/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình

14/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 8, 8A phường Tân Biên

14/9/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 2 phường Tân Biên

14/9/2020 (13h00-16h00): Một phần KP 4, 4B, 4C phường Trảng Dài

15/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1, 4, 4A phường Tân Hòa. Một phần KP 10 phường Tân Biên

15/9/2020 (8h30-10h30): Một phần KP 8A, 8B, 10 phường Tân Biên

16/9/2020 (7h30-12h30; 7h30-16h30): Một phần KP 7 phường Long Bình

16/9/2020 (8h00-16h00; 8h30-10h30): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

16/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 6, 7, 8, 8A, 8B phường Tân Biên

16/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 10 phường Tân Biên

17/9/2020 (7h30-13h30): KP Long Điềm, phường Long Bình Tân

17/9/2020 (8h00-15h00): Chi nhánh 2 Công ty TNHH Ô tô Ngọc Phát

17/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 1 phường Long Bình

17/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 1, 2, 4 phường Hố Nai

18/9/2020 (8h00-16h30): Công ty TNHH Xăng Dầu Suối Linh. Một phần KP 4, 5 phường Long Bình

18/9/2020 (8h00-12h30): Một phần KP 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình

18/9/2020 (8h00-8h30; 12h00-12h30): Đường 2A, KCN Biên Hòa 2

18/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1, 2, 3, 4, 5 phường Tân Biên

18/9/2020 (8h00-13h00): Một phần KP 2 phường Trảng Dài