Điện lực Thanh Bình

22/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú

23/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 1 xã Tân Mỹ

24/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh

25/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 3 xã Bình Tấn. Một phần ấp 3 xã An Phong

26/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh

26/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 1, ấp 4 xã Tân Mỹ

Điện lực Tam Nông

20/6/2020 (8h00-11h30): Một phần khu vực khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, từ cầu Đường Kênh Gạo 1 đến cầu Dây; Khu vực đường Nguyễn Sinh Sắc, từ cầu Đường Kênh Gạo 1 đến cầu Đường Kênh Gạo 2; Khu vực đường Nguyễn Trãi, từ cầu Dây đến Bưu điện Tam Nông)

20/6/2020 (8h00-15h00): Một phần khu vực khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, từ cầu Dây đến nhà Ông 8 Vũ; Khu vực đường 1/5, KV chợ Bách Hóa)

22/6/2020 (8h30-10h30): Trạm bơm Bờ Tây Kênh Phú Thành 2

22/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ cầu Hòa Bình (cầu Chữ Y) đến trạm bơm số 2)

22/6/2020 (11h00-12h00): Trạm NTTS Bùi Văn Hồng

22/6/2020 (14h00-16h00): Trạm bơm Kênh Thị Xã 1

24/6/2020 (8h00-12h00): Công ty TM-XNK Lộc Anh

24/6/2020 (14h30-15h30): Trạm bơm Hòa Bình 5; Trạm Xay xát Nguyễn Viết Tình; TT mạng viễn thông MobiFone Miền Nam

26/6/2020 (9h00-15h00): Trạm NTTS Vạn Ý

Điện lực Hồng Ngự

22/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Phú Thạnh B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

23/6/2020 (8h30-16h30): Khu vực Cầu Ván, thuộc một phần ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

24/6/2020 (8h30-12h30): Khu vực ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

25/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

26/6/2020 (8h00-14h30): Một phần khu vực ấp Thị, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

26/6/2020 (8h00-11h30): Một phần khu vực ấp Thị, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

Điện lực Cao Lãnh

23/6/2020 (14h00-16h30): Một phần khu vực ấp 3, 4 xã Gáo Giồng (khu vực Kênh Mười Tạ)

24/6/2020 (8h30-10h00): Một phần khu vực khóm 4 phường 11, ấp 1 xã Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh và một phần khu vực ấp 3 xã Phong Mỹ, ấp 3 xã Tân Nghĩa (khu vực Kênh Ông Kho)

25/6/2020 (8h30-16h00): Một phần khu vực ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ (khu vực Rạch Sộp và Rạch Bà Mụ)

26/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 4, 5, 6 xã Phong Mỹ (khu vực Uỷ Ban xã Phong Mỹ mới đến chợ Tân Nghĩa)

Điện lực Sa Đéc

22/6/2020 (7h30-13h30): Đường Lý Thường Kiệt, phường 1

22/6/2020 (13h30-17h00): Rạch Miễu, phường Tân Qui Đông

25/6/2020 (6h50-13h30): Nguyễn Sinh Sắc: Phía phải từ trạm biến điện đến ngã 4 Hùng Vương, phường 2

26/6/2020 (14h00-17h00): Từ ngã 3 chợ Nàng Hai đến ngã 3 KCN A1 mất ASSH

26/6/2020 (14h00-17h00): Cồn Đông Giang, xã Tân Khánh Đông

Điện lực Tân Hồng

24/6/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Tuyến Hồng, xã Tân Phước (từ nhà Ông Lê Thành Phát đến nhà Ông Nguyễn Văn Hữu)

24/6/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Tuyến Hồng, xã Tân Phước (từ nhà Ông Bùi Văn Y đến nhà Ông Câu Văn Săng)

24/6/2020 (15h30-17h00): Một phần ấp Tuyến Hồng, xã Tân Phước (từ nhà Ông Nguyễn Văn Đực đến nhà Ông Huỳnh Văn Luân)

26/6/2020 (7h30-7h45; 17h00-17h15): Từ đầu lộ Long Sơn Ngọc, xã Thông Bình đến chợ Tân Thành A, huyện Tân Hồng

26/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 1 xã Tân Thành B và toàn bộ xã Thông Bình (từ Điểm Công an xã Tân Thành B đến chợ trời Thông Bình)

Điện lực Lai Vung

22/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

22/6/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

22/6/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Hòa Khánh, ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới; Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

23/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

24/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Bình, cụm dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

25/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, ấp Thành Tấn, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

26/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

Điện lực Châu Thành

22/6/2020 (8h00-17h00): Khu vực từ vàm Xóm Cưởi đến rạch Ông Công, xã Phú Hựu; Khu vực từ chợ Tân Phú Trung đến kênh 26/3, xã Tân Phú Trung

22/6/2020 (8h00-8h30; 16h30-17h00): Toàn bộ xã Tân Phú Trung

23/6/2020 (8h00-17h00): Khu vực từ cầu Bà Vạch đến cuối ngọn Bà Vạch, xã Tân Bình

23/6/2020 (8h30-17h00): Khu vực từ cầu An Thạnh đến cống An Thuận, xã An Hiệp

24/6/2020 (8h00-11h30): Trạm Tân Xuân

24/6/2020 (13h30-17h00): Trạm Phương Thanh

25/6/2020 (8h00-11h30): Trạm DNTN Phước Lập

25/6/2020 (13h30-17h00): Trạm Phước Lập Đồng Tháp

26/6/2020 (8h00-11h30): Trạm Trung tâm TDTT huyện

26/6/2020 (13h30-17h00): Trạm DNTN Minh Khoa

Điện lực Tháp Mười

20/6/2020 (13h30-16h00): Trạm Công ty Tỷ Xuân, TT Mỹ An, Tháp Mười

22/6/2020 (8h00-10h00; 10h00-11h30; 13h30-15h00; 15h00-16h30): Một phần khu vực ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

23/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần KV ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

23/6/2020 (8h00-9h30): Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười

23/6/2020 (10h00-11h30): Một phần khu vực ấp 1 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười

23/6/2020 (13h00-15h00): Một phần khu vực ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

23/6/2020 (13h30-15h00): Một phần khu vực ấp 3 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười

24/6/2020 (7h00-7h30; 16h00-16h30): Một phần xã Thanh Mỹ

24/6/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 2 xã ĐBK; Ấp Mỹ Phú, ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ; Toàn bộ các kênh 1500, kênh Nhất, kênh Cái, kênh Tư Củ, kênh Ba Mỹ Điền, xã ĐBK, xã Phú Điền, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

25/6/2020 (7h30-9h30; 9h30-11h30; 13h30-15h30): Một phần KV ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười

26/6/2020 (8h00-9h30): Một phần khu vực ấp 3 xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười

26/6/2020 (8h00-14h00): Một phần khu vực ấp Lợi An, Hưng Lợi, Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

26/6/2020 (10h00-11h30): Một phần khu vực ấp 4 xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười

26/6/2020 (13h30-15h00): Một phần khu vực ấp 1 xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười

Điện lực Lấp Vò

23/6/2020 (13h30-17h00): Khu vực chợ Đất Sét, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

24/6/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Hòa Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò

24/6/2020 (13h30-17h00): Khu vực cầu Rạch Ván ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

25/6/2020 (8h30-17h00): Khu vực cầu Xếp Bà Vãi, xã Định An, huyện Lấp Vò

26/6/2020 (8h30-17h00): Khu vực cống Ba Bọng, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

Điện lực TP. Cao Lãnh

20/6/2020 (7h30-10h30): Đường Lê Duẫn (đoạn từ cầu Đình Trung đến gần cầu Cái Sao Thượng), phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

21/6/2020 (8h00-9h30): Khu vực rạch nhỏ, tổ 22, khóm 4, phường 11, TP. Cao Lãnh

22/6/2020 (7h30-10h30): Đường 30/4 (lề trái từ cầu Nguyễn Văn Tre đến chợ Mỹ Ngãi) phường 1, TP. Cao Lãnh

23/6/2020 (14h00-16h30): Khu vực tổ 7, ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh

26/6/2020 (7h30-16h00): Khu vực cầu Bà Dại, ấp 3, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh

Điện lực TX. Hồng Ngự

20/6/2020 (8h00-12h00): Một phần phường An Lộc (khu vực lộ đal và bên trái QL 30 từ Cấp Nước Dowasen đến cầu Hồng Ngự)

22/6/2020 (8h00-10h00): Một phần phường An Thạnh (khu vực từ Đền Thờ Liệt Sĩ đến cầu 2/9)

23/6/2020 (8h00-11h30): Một phần phường An Thạnh (khu vực từ dưới chân cầu Sở Thượng đến bè cá Lê Hồng Trang, đường Đinh Tiên Hoàng); Một phần phường An Thạnh (khu vực từ bè cá Lê Hồng Trang đến cầu Ngã 3 Nhà Dù)

23/6/2020 (13h30-17h00): Một phần phường An Thạnh (khu vực xung quanh chùa Cao Đài, đường 30/4, đường Trần Văn Lãm, đường Hoàng Việt)

25/6/2020 (8h00-11h30): Một phần phường An Thạnh (khu vực đường Nguyễn Văn Bảnh)