Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

31/3/2023

7:30 - 12:00

Đường Cao Thắng (khóm 5, khóm 6 phường 8)

31/3/2023

7:30 - 17:00

Đường Cao Thắng (từ giáp nhà 87, 154 đến giáp nhà 151B, 261A)

1/4/2023

7:30 - 16:30

Trạm BQLDA 2 ST; Trạm Cục thi hành án; Trạm Kho lưu trữ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

31/3/2023

8:00 - 13:00

Ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

2/4/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Sum Thum, xã Vĩnh Tân; một phần ấp Raychóp, Raychóp 1, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu

2/4/2023

9:00 - 12:00

Một phần khóm Châu Khánh, Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

2/4/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2, Bào Lớn, Công Điền, Thạnh Điền, TT Phú Lộc. Ấp Nhà Dài A, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

31/3/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Ba Trinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

31/3/2023

13:00 - 17:30

Ấp Ngãi Hội 1, Ấp Ngãi Hội 2, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú