Điện lực Thanh Bình

7/7/2020 (8h00-17h00): Một phần khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình; Một phần ấp 1 xã Tân Mỹ

8/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành; Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Huề; Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long

9/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh; Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh

10/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 2 xã Bình Tấn; Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú

Điện lực Tam Nông

6/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (KV dọc theo kênh Me Nước từ trạm bơm Ông Tiều 1 đến trạm bơm Ông Tiều 3)

6/7/2020 (8h30-11h30): Trạm bơm Huỳnh Văn Tiều 1, Trạm bơm Huỳnh Văn Tiều 2, Trạm bơm Huỳnh Văn Tiều 3

7/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Long Phú A, ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (KV chợ Phú Thành A và CDC Long Phú A từ chợ Phú Thành A đến trạm sấy lúa Đào Văn Hoe)

7/7/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (KV từ cầu Kinh Tế đến trạm bơm Nguyễn Văn Hải)

8/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Phú Hòa, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (KV từ cầu CDC Cả Nổ đến trạm bơm Nguyễn Văn Hồng)

8/7/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (KV từ CDC Cả Nổ đến trạm bơm HTXNN Phú An)

9/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Tam Nông (KV từ CDC Phú Xuân đến trạm bơm Phú Xuân 3)

9/7/2020 (8h30-13h30): Một phần khu vực khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (KV Huyện Đội Tam Nông)

10/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Phú Bình, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Tân Lập, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng (KV từ trạm bơm HTX Quyết Tiến đến trạm bơm thuộc huyện Tân Hồng)

Điện lực Hồng Ngự

6/7/2020 (8h30-16h30): Trạm Bờ Đông Kênh Trung Tâm, thuộc một phần khu vực khóm Trung 2, thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

6/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

6/7/2020 (10h30-14h30): Một phần khu vực ấp Long Thạnh A, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

7/7/2020 (8h30-16h30): Trạm Bàu Tròn, thuộc một phần khu vực khóm Trung 2, thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

7/7/2020 (8h30-14h30): Một phần khu vực ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

8/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

9/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

10/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Long Thới B, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

Điện lực Cao Lãnh

6/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp An Nghiệp, xã An Bình (khu vực Ngọn Bà Chợ)

7/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội và ấp 2 xã Bình Hàng Trung

7/7/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp 4 xã Tân Hội Trung (khu vực Kênh Ranh)

8/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực khóm Mỹ Thuận TT Mỹ Thọ, ấp Hoà Dân xã Nhị Mỹ, ấp Mỹ Đông Nhất, ấp 2, 3, 4 xã Mỹ Thọ (KV từ Trung tâm Văn hoá huyện Cao Lãnh đến cầu Bảy Thước)

9/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 5 xã Phương Trà

9/7/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp 1 xã Phương Trà

10/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh (KV Hoàng Bá Tư Hiến)

10/7/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh

Điện lực Sa Đéc

7/7/2020 (7h30-17h00): Rạch Cao Mên trên, Cao Mên dưới, phường An Hòa, xã Tân Qui Tây

Điện lực Tân Hồng

7/7/2020 (8h00-10h30): Một phần ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước (mất điện khách hàng từ nhà Ông Lê Văn Tài đến cầu Tân Công Sính)

7/7/2020 (9h30-13h30): Một phần ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước (mất điện khách hàng dọc mé sông từ nhà Ông Trần Văn Thảo đến nhà Ông Đặng Văn Hoàng)

7/7/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Tân Thành B (mất điện khách hàng từ nhà Ông Phan Văn Tú đến trạm bơm Ông Lực)

8/7/2020 (8h00-10h30): Một phần ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước (mất điện khách hàng từ cầu Kinh Cô Đông đến nhà Ông Phan Văn Lạc)

8/7/2020 (9h30-15h00): Một phần ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước (mất điện khách hàng từ nhà Ông Ghép đến ngã 3 cây Xăng)

9/7/2020 (8h00-13h30): Một phần ấp Thị, xã Thông Bình (mất điện khách hàng từ UBND Ấp Thị đến CDC ngã 3 Thông Bình)

9/7/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ (mất điện khách hàng toàn bộ CDC Vọng Nguyện)

10/7/2020 (8h00-13h30): Một phần ấp Thi Sơn, xã Tân Thành A (mất điện khách hàng từ nhà Ông Phan Văn Hiền đến nhà Ông Phan Văn Lý)

10/7/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Công Tạo, xã Bình Phú (mất điện khách hàng từ nhà Ông Nguyễn Văn Chọi đến cầu Cây Dương)

Điện lực Lai Vung

7/7/2020 (8h30-12h00; 13h30-17h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

8/7/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

9/7/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

10/7/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

10/7/2020 (13h30-17h00): DNTN Mai Tân, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

Điện lực Châu Thành

7/7/2020 (8h00-11h30): Từ cầu An Khánh đến cầu Kinh Thầy 5 thuộc xã An Khánh; Toàn bộ rạch Xã Hời thuộc xã Tân Phú

7/7/2020 (13h30-17h00): Từ bãi rác đến trường Mẫu giáo An Khánh thuộc xã An Khánh; Toàn bộ rạch Bà Thậm thuộc xã Tân Phú

8/7/2020 (8h00-11h30): Toàn bộ rạch Xẻo Lò Nhỏ thuộc xã Phú Hựu

8/7/2020 (8h00-17h00): Từ cầu Hội Xuân đến Rạch Cò thuộc xã An Hiệp

8/7/2020 (8h00-10h00): Trạm Kim Hằng tại trụ 54B tuyến 476-SĐ

8/7/2020 (10h00-11h30): Trạm Nguyên Hậu tại trụ 54C tuyến 476-SĐ

8/7/2020 (13h30-17h00): Toàn bộ rạch Trãng Muống thuộc xã An Hiệp

8/7/2020 (13h30-15h00): Trạm Lộc Sánh tại trụ 16/28A tuyến 473-SĐ

8/7/2020 (15h00-17h00): Trạm Huỳnh Yên tại trụ 16/59/6 tuyến 473-SĐ; Trạm Trần Thị Tâm tại trụ 16/5A tuyến 473-SĐ

9/7/2020 (8h00-17h00): Từ cầu Xẻo Lăng đến cuối ngọn Xóm Đồng thuộc xã Tân Bình

9/7/2020 (8h00-10h00): Trạm Võ Văn Chọn tại trụ 63/8/16/20A tuyến 475-NM

9/7/2020 (10h00-11h30): Trạm Thanh Tâm 2 tại trụ 63/8/16/27 tuyến 475-NM

9/7/2020 (13h30-15h00): Trạm Hữu Lợi 1 tại trụ 63/8/16/35 tuyến 475-NM

9/7/2020 (15h00-17h00): Trạm Hành Công tại trụ 15/1, 15/2 tuyến 473-SĐ

10/7/2020 (8h00-11h30): Từ cầu Bà Quới đến đường dây 500kV thuộc TT Cái Tàu Hạ

10/7/2020 (8h00-10h00): Trạm Goldnuts tại trụ 41/214A tuyến 477-NM

10/7/2020 (10h00-11h30): Trạm Nguyễn Thái Hoàng tại trụ 39/154 tuyến 473-NM

10/7/2020 (13h30-17h00): Từ trường Mẫu giáo Bình Tiên đến chùa Phật Quang thuộc xã Tân Bình

10/7/2020 (13h30-15h00): Trạm Chả lụa Tuấn Thảo tại trụ 39/106 tuyến 473-NM

10/7/2020 (15h00-17h00): Trạm Nguyễn Văn Bắc tại trụ 39/8/92/23A tuyến 473-NM

Điện lực Tháp Mười

6/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Láng Biển

7/7/2020 (8h00-16h00): Xã Mỹ Hòa, xã Trường Xuân

8/7/2020 (7h30-9h30): Trạm Tập đoàn 8, xã Mỹ Đông

8/7/2020 (8h30-10h00): Trạm Thạnh Lợi 180, xã Thạnh Lợi

8/7/2020 (9h30-12h00): Trạm Liên Tập đoàn 9 Mỹ Đông, xã Mỹ Đông

8/7/2020 (10h00-11h30): Trạm Kênh Công Sự Số 2, xã Thạnh Lợi

8/7/2020 (13h30-16h00): Trạm Trần Văn Mong, xã Mỹ Đông

9/7/2020 (8h00-9h30): Trạm 26 Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi

9/7/2020 (9h00-9h10): Toàn bộ khu vực ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Đốc Binh Kiều; Ấp Mỹ Phú, Mỹ Tân xã Phú Điền; Toàn bộ khu vực xã Thanh Mỹ. Kinh Nhì, Kinh Giữa, Kinh Bùi, Kinh Ba, Kinh Bảy Thướt, Kinh Hai Hạt, Kinh Xáng, Kênh 1500, Kênh Nhất, Kênh Cái, Kênh Tư củ, Kênh Ba Mỹ Điền. Các TBA: Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Bảy Hưởng, Sấy lúa Bảy Đủ, Sấy lúa Chơn Chính, Sấy lúa Thành Phát, khu vực xã Đốc Binh Kiều, Phú Điền, Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

9/7/2020 (10h00-11h30): Trạm 95 Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi

9/7/2020 (13h30-15h00): Trạm 164 Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi

10/7/2020 (8h00-9h30): Trạm K2 Láng Biển và trạm K2 Láng Biển 1, xã Láng Biển

10/7/2020 (10h00-11h30): Trạm Cầu Kênh K3 và trạm Kênh Ba Láng Biển, xã Láng Biển

10/7/2020 (13h30-15h00): Trạm Chợ Mới Láng Biển và trạm VT Láng Biển, xã Láng Biển

Điện lực Lấp Vò

7/7/2020 (8h30-17h00; 8h30-10h00): Khu vực Rạch Mương Kinh xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

8/7/2020 (10h30-17h00): Khu vực Ủy ban xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

9/7/2020 (8h30-11h30): Khu vực lộ 26-3 từ QL 80 đến cầu Kinh 26-3 xã Vĩnh Thạnh; Khu vực cầu Kinh nối lộ 26-3 xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

9/7/2020 (13h30-17h00): Khu vực cầu Kinh Xáng lộ 26-3 xã Vĩnh Thạnh; Lộ 26-3 đoạn giáp với xã Định Yên thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

10/7/2020 (8h00-17h00): QL 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến Bến Đò 13 thuộc thị trấn Lấp Vò, xã Bình Thành, khu vực Rạch Tân An xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

Điện lực TP. Cao Lãnh

4/7/2020 (7h30-9h00): Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ Trần Thị Thu đến gần Trường Mẫu giáo Hồng Gấm), phường 4, TP. Cao Lãnh

4/7/2020 (9h00-12h00): Tổ 9, ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh

5/7/2020 (8h00-9h00): Khu vực Anh Rắt Khém Trẹt, khu vực Bảy Sờn, ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh

6/7/2020 (7h40-11h00): Khu vực đuôi cồn, tổ 47, khóm 3, phường 3, TP. Cao Lãnh

6/7/2020 (7h40-11h00): Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ Phùng Hưng đến Trường Mầm non Ngôi Sao); Đường Trần Thị Thu (đoạn từ Trần Thị Nhượng đến Nguyễn Văn Cừ), phường 4, TP. Cao Lãnh

6/7/2020 (7h40-9h00): Đường Rạch Ba Khía, tổ 40, khóm 4, phường 4, TP. Cao Lãnh

6/7/2020 (9h30-12h00): Đường Nguyễn Văn Tre (đoạn từ 30/4 đến cầu Hữu Nghị), đường Nguyễn Văn Bảnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Nguyễn Văn Bảnh hướng lên chợ Mỹ Ngãi), đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Hữu Nghị hướng lên cầu Ông Hẳn) phường 1, TP. Cao Lãnh

6/7/2020 (13h30-15h30): Khu dân cư đường Đặng Văn Bình, khóm 4, phường 1, TP. Cao Lãnh

7/7/2020 (7h50-12h00): Khu vực tổ 10, 14, 15, thuộc ấp 1, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh

7/7/2020 (8h00-10h30): Đường Phù Đổng (từ Lê Duẩn đến Điện Biên Phủ), phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh; Các phòng nghiệp vụ sân vận động Đồng Tháp

7/7/2020 (14h00-16h30): Khu vực cầu Võ Văn Khiêm hướng cống Cái Bún, đường Cái Tôm, khóm 3 phường 6, TP. Cao Lãnh

7/7/2020 (14h00-16h00): UBND xã Mỹ Tân và đoạn đầu đường Bà Học, ấp 2, xã Mỹ Tân, Cao Lãnh

9/7/2020 (7h50-10h30): Đường Phạm Hữu Lầu (từ cầu Cái Sâu đến cầu Cái Tôm) và một đoạn đường Cao Thắng, phường 4, TP. Cao Lãnh

9/7/2020 (14h00-16h30): Đường Tôn Thất Tùng, đường Đốc Binh Kiều (từ Tôn Thất Tùng đến Lê Lợi), đường Lê Lợi (lề phải từ ngã tư đèn dầu đến chợ cá), đường Nguyễn Đình Chiểu (từ chợ cá đến cầu Xáng Trong), phường 2, TP. Cao Lãnh

Điện lực TX. Hồng Ngự

7/7/2020 (8h00-16h30): Một phần phường An Thạnh (khu vực một phần đường Trương Định, Phan Bội Châu đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Lê Hồng Phong; một phần đường Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Nguyễn Trãi đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Hưng Đạo; khu vực bến xe Hùng Cường và bác sĩ Tài)

9/7/2020 (8h00-13h30): Một phần phường An Thạnh (khu vực đường 30/4, Hoàng Việt, Trần Văn Lãm, một phần đường Đinh Tiên Hoàng)

9/7/2020 (14h30-16h30): Một phần phường An Lộc (khu vực bên phải QL 30 từ cây xăng An Bình đến cầu Hồng Ngự), thị xã Hồng Ngự

10/7/2020 (8h00-16h30): Một phần phường An Thạnh (khu vực từ Đền thờ Liệt sĩ đến cầu 2 tháng 9)