Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

15/4/2023

7:30 - 8:00

Một phần xã Mỹ Tân; xã Mỹ Trà; phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

15/4/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Trà (từ cầu Quảng Khánh đến kinh Kháng Chiến); phường Mỹ Phú (từ cầu Quảng Khánh đến cầu Cả Môn), TP Cao Lãnh

15/4/2023

17:00 - 17:30

Một phần xã Mỹ Tân; xã Mỹ Trà; phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

16/4/2023

8:00 - 11:30

Một phần đường Lê Đại Hành, đường Phù Đổng, tổ 11, tổ 19, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, TP Cao lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/4/2023

8:00 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng NĐ Cái Tàu, Minh Khoa

17/4/2023

13:30 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Thái Bình PPE

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

17/4/2023

8:00 - 16:30

KV đường Giồng thuộc ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự; KV cầu Hòa Bình thuộc ấp Long Thạnh A, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

17/4/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ

17/4/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Láng Biển; Một phần ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

17/4/2023

7:00 - 7:30

Một phần xã Mỹ Hiệp; toàn bộ xã Mỹ Long. Cty Fed one

17/4/2023

7:00 - 17:30

Một phần ấp Mỹ Hưng Hòa, Mỹ Thới, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương (KV từ chợ Mỹ Xương mới đến cù lao Quạ); ấp Tân Trường, Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; một phần ấp 2 xã Bình Hàng Trung (KV từ Ủy ban Mỹ Hội đến cầu Miễu Đôi); ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ khu vực xã Bình Hàng Tây; Bình Thạnh (ấp Bình Hưng, Bình Mỹ A không mất điện); một phần ấp 4 xã Mỹ Long; ấp 1, 3, 4 xã Mỹ Hiệp

17/4/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Mỹ Hưng Hòa, Mỹ Thới, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương (KV từ chợ Mỹ Xương mới đến cù lao Quạ)

17/4/2023

10:30 - 12:30

Ấp Tân Trường, Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; một phần ấp 2 xã Bình Hàng Trung (KV từ Ủy ban Mỹ Hội đến cầu Miễu Đôi)

17/4/2023

17:00 - 17:30

Một phần xã Mỹ Hiệp; toàn bộ xã Mỹ Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

15/4/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình

15/4/2023

12:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình

17/4/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Nhì, xã An Phong, huyện Thanh Bình

17/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình

17/4/2023

12:00 - 17:00

Một phần ấp Nhì, xã An Phong, huyện Thanh Bình