Điện lực Thanh Bình

13/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (KV trước Công ty Thủy sản 4 - Đồng Tâm); Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (KV Mương Bà); Một phần ấp 1 xã Phú Lợi (KV chợ Phú Lợi); Một phần ấp Nhứt, xã An Phong (KV Trại Giống An Phong)

14/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân An, xã Tân Huề; Một phần ấp Hạ, xã Tân Bình; Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long

15/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Nhứt, xã An Phong; Một phần ấp Nhì, xã An Phong; Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh

16/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực chợ Tân Thạnh); Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh; Một phần khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình; Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành; Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành

17/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 3 xã Tân Mỹ; Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh

Điện lực Tam Nông

12/7/2020 (7h30-8h30; 16h30-17h30): Một phần ấp Tân Cường, xã Phú Cường (KV dọc kênh Sáu Đạt); Một phần khóm 2 thị trấn Tràm Chim (KV từ ngã 3 Tam Nông - Thanh Bình đến giáp ranh huyện Thanh Bình); Một phần khóm 2 thị trấn Tràm Chim (KV từ cầu Kênh Gạo đến cầu Tổng Đài)

12/7/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ khu vực khóm 5 thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (KV dọc theo Tỉnh lộ ĐT 844 từ cầu Kênh Gạo 2 đến trạm 110kV Tam Nông)

14/7/2020 (8h30-12h30): Một phần khu vực ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (KV từ nhà máy Xay lúa Đào Văn Hoe đến Đình Phú Thành)

14/7/2020 (14h30-17h00): Một phần khu vực khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (KV từ Vườn Quốc Gia Tràm Chim đến Chùa Quê Hương)

16/7/2020 (8h30-16h30): Trạm bơm HTX Quyết Tiến

Điện lực Hồng Ngự

13/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự; Một phần khu vực ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

13/7/2020 (11h30-15h30): Một phần ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự

14/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

14/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

15/7/2020 (8h30-10h30; 8h30-15h30): Một phần khu vực ấp Long Thái, xã Long Khánh B, Hồng Ngự

16/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

17/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

Điện lực Cao Lãnh

13/7/2020 (8h30-16h30): Trạm bơm Cumin; Một phần khu vực ấp 2 xã Gáo Giồng và toàn bộ khu vực trạm bơm Cumin; Một phần khu vực ấp 1, 2 xã Mỹ Thọ; 

13/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 4 xã Ba Sao

14/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 6 xã Gáo Giồng (KV từ chợ Gáo Giồng đến khu du lịch Gáo Giồng); Một phần khu vực ấp Bình Hoà, xã Mỹ Hội (KV Rạch Cầu)

14/7/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 2, 3 xã Mỹ Thọ (KV Vườn Chanh - Hai Cống)

14/7/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp 1, ấp Mỹ Đông Nhất xã Mỹ Thọ (KV Mười Đổng)

15/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực khóm Mỹ Tây TT Mỹ Thọ (KV Rạch Ngã Bát)

15/7/2020 (8h30-10h00): Một phần khu vực ấp 1 xã Bình Hàng Trung (KV Trường Nguyễn Văn Khải)

16/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 1 xã Bình Hàng Trung (KV Trường Nguyễn Văn Khải); Một phần khu vực ấp 2 xã Gáo Giồng và toàn bộ khu vực TB Kênh Tuyết Mai; Một phần khu vực ấp 2 xã Phong Mỹ (KV cầu Trâu Trắng 1)

16/7/2020 (8h30-10h00): Một phần khu vực ấp 5 xã Gáo Giồng

17/7/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 4 xã Bình Hàng Trung (KV chợ Bình Hàng Trung)

Điện lực Sa Đéc

13/7/2020 (7h30-17h30): Đường Lý Thường Kiệt (từ cầu Đình đến cầu Đốt, phường 1). Đường Kinh Đông, Kinh Tây, phường 1

14/7/2020 (7h30-13h00): Đường Trần Hưng Đạo (từ ngã 3 Nguyễn Văn Phát đến cửa hàng vật liệu Tài Quí, phường 1)

14/7/2020 (13h30-17h30): Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Hòa

15/7/2020 (7h30-17h30): Đường Hai Bà Trưng, Hoàng Sa, phường 3

16/7/2020 (7h30-17h30): Đường Hùng Vương: Phía phải từ ngã 4 Bưu Điện đến cầu Rạch Rắn, phường 2

17/7/2020 (7h30-10h30): Nhà máy Hiệp Thành

17/7/2020 (10h00-12h00): Văn phòng nhà máy Vi Na

17/7/2020 (13h30-17h00): Nhà máy Huy Hà

Điện lực Tân Hồng

12/7/2020 (7h30-17h00): Một phần khóm 1, toàn bộ khóm 2, khóm 3 thị trấn Sa Rài và một phần ấp Thành Lập, xã Tân công Chí (mất điện khách hàng từ ngã 4 Tân Hồng đến cầu Giồng Găng)

14/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Thống Nhất, xã Tân Công Chí (mất điện khách hàng dọc TDC Kinh Thống Nhất từ nhà Ông Trần Hữu Tâm đến nhà Ông Trần Văn Chạy)

14/7/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp An Phát, xã An Phước (mất điện khách hàng dọc TDC K12 từ nhà Ông Phạm Phước Định đến nhà Ông Nguyễn Văn Đùa)

15/7/2020 (8h00-10h30): Một phần ấp Gò Da, xã Bình Phú (mất điện khách hàng từ nhà Ông Nguyễn Tấn Hoàng đến nhà Ông Nguyễn Văn Tấn)

15/7/2020 (10h00-13h30): Một phần ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ (mất điện khách hàng từ chợ Gò Bói đến nhà Ông Dương Văn Hội)

17/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ (mất điện khách hàng từ nhà Văn phòng ấp Đuôi Tôm đến nhà Ông Nguyễn Hồng Dân cuối TDC)

Điện lực Lai Vung

13/7/2020 (8h30-10h00): Khách hàng Thiện Phú, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

13/7/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

13/7/2020 (10h30-12h00): Khách hàng Võ Thành Lộc (trạm bơm Kênh Long Thành), xã Hòa Long, huyện Lai Vung

13/7/2020 (13h30-14h30): Khách hàng Nguyễn Văn Đựng (trạm bơm Bảy Lực), xã Long Thắng, huyện Lai Vung

13/7/2020 (15h00-17h00): Khách hàng Đoàn Văn Nga, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

14/7/2020 (8h00-12h00): Khách hàng Nguyễn Thị Kiều, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

14/7/2020 (13h30-17h00): CTCP XNK Thực phẩm Đăng Khoa, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

15/7/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Thới Hòa, ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới; Một phần ấp Long Khánh B, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

16/7/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

16/7/2020 (13h30-17h00): CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

17/7/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

Điện lực Châu Thành

13/7/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ khu vực KDC Tân Phú Trung thuộc xã Tân Phú Trung

14/7/2020 (8h00-17h00): Từ cầu Mù U đến UBND xã An Nhơn thuộc xã An Nhơn

15/7/2020 (8h00-11h30): Từ cầu Cái Xếp đến cầu Xóm Vườn thuộc xã An Nhơn

15/7/2020 (13h30-17h00): Toàn bộ khu vực từ đầu đường tắt đến cuối rạch Bà Khôi, xã Tân Bình

16/7/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ khu vực từ trường trung học Tân Phú đến ngã 5 Cây Mít thuộc xã Tân Phú

Điện lực Tháp Mười

13/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 5 xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười

14/7/2020 (7h30-16h30): Nhánh rẽ 471-8/2/4/2 tuyến 471TM, kênh 12000 Tân Kiều

14/7/2020 (8h00-14h00): Nhánh rẽ CDC TT Mỹ An 473-8/1/1 tuyến 473TM, CDC khóm 4 TT Mỹ An

15/7/2020 (8h00-11h30): Trạm CDC Tân Kiều MR 2 (UB xã Tân Kều, gần chợ Tân Kiều)

15/7/2020 (13h30-16h00): Trạm Ngô Hùng Út, xã Mỹ Đông

16/7/2020 (8h00-11h30): Trạm Cầu Huyện ủy, Trạm Trại giam, thị trấn Mỹ An

17/7/2020 (8h00-14h00): Nhánh rẽ Kênh Trà 475-11/9-1/1 tuyến 475TM, xã Phú Điền

Điện lực Lấp Vò

13/7/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

13/7/2020 (13h30-17h00): Dọc sông Sa Đéc từ cầu Tổng Điện đến nhà máy Ngọc Đông 2 thuộc ấp Hưng Thành Tây, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

14/7/2020 (8h30-11h30): Khu vực cầu Hai Y, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

14/7/2020 (13h30-17h00): Khu vực Kinh Năm Hề, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

15/7/2020 (8h30-11h30): Khu vực cầu Xẻo Lá, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

15/7/2020 (13h30-17h00): Khu vực Rạch Thủ Sự, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

16/7/2020 (8h00-17h00): Đường ĐH64 từ chùa Thiền Phước đến nhà máy Ba Ảnh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

16/7/2020 (8h30-17h00): Khu vực ngã 3 Nông Trại từ cầu Đất Sét Nhỏ đến cầu Nông Trại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

17/7/2020 (8h30-17h00):  Khu vực Rạch Mương Tiêu, ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

Điện lực TP. Cao Lãnh

11/7/2020 (7h30-16h00): Toàn bộ ấp Tịnh Mỹ, ấp Tịnh Long, ấp Tịnh Châu, một phần ấp Tịnh Đông thuộc xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh. Toàn bộ tổ 19, 20 thuộc khóm 2, phường 6, TP. Cao Lãnh

13/7/2020 (8h00-11h30): Đường Nguyễn Huệ (lề trái từ Ngô Thời Nhậm đến Lý Thường Kiệt), đường Nguyễn Trãi (từ Nguyễn Huệ đến Lê Lợi), đường Nguyễn Văn Trỗi (từ Nguyễn Trãi đến Lý Tự Trọng), phường 2, TP. Cao Lãnh

13/7/2020 (13h30-17h00): Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trạm xăng dầu Phù Đổng đến đường Phạm Thế Hiển), đường Phạm Thế Hiển, đường Hàm Nghi (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Trần Quang Diệu), phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

14/7/2020 (7h30-11h30): Đường Nguyễn Thị Lựu (đoạn từ Thiên Hộ Dương đến Trần Thị Nhượng), đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ Trần Thị Thu đến gần Trường mẫu giáo Hồng Gấm), đường Trần Thị Nhượng (đoạn từ Nguyễn Thị Lựu đến Trần Thị Thu), phường 4, TP. Cao Lãnh

14/7/2020 (8h00-11h30): Đường Trần Thị Nhượng (đoạn từ Trần Thị Thu đến Bùi Văn Kén), phường 4, TP. Cao Lãnh

14/7/2020 (13h30-17h00): Đường Trần Hưng Đạo (từ Trần Phú đến cầu Hữu Nghị), phường 1, TP. Cao Lãnh

15/7/2020 (8h00-11h30): QL 30 (lề phải từ cầu Kênh Cụt đến CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp), đoạn đường Cái Sao gần cầu Kênh Cụt, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh

15/7/2020 (13h30-17h00): Đường 30 tháng 4 (lề trái từ cầu Nguyễn Văn Tre đến chợ Mỹ Ngãi) phường 1, TP. Cao Lãnh

16/7/2020 (13h40-15h00): Hẻm bên hông Sở Xây dựng, đường 30 tháng 4, phường 1, TP. Cao Lãnh

Điện lực TX. Hồng Ngự

14/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Thạnh (từ tiệm sửa xe ông Vội đến lò bánh mì Trần Thị Hiền)

15/7/2020 (13h30-17h00): Một phần phường An Lạc (từ trạm y tế Thường Lạc đến Trường Mẫu Giáo Trà Đư)

16/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Bình A (toàn bộ khu vực TB An Bình A)

16/7/2020 (13h30-17h00): Một phần xã An Bình A (toàn bộ KV Kênh Xéo đến ranh giới Tam Nông) 

17/7/2020 (8h00-17h00): Một phần xã An Bình A (khu vực Kênh 2/9 đến trạm bơm Ông Chớn)