Điện lực Thanh Bình

20/7/2020 (8h00-17h00): Trạm NTTS Cồn Tân Hội; Trạm Công ty Giống Cây trồng Đồng Tháp; Trạm Nguyễn Hồng Lai; Trạm Nguyễn Văn Tạo 2

21/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long; Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Bình; Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Bình

22/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long; Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long; Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Hòa 

23/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Tân Mỹ; Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Phú Lợi (Kinh 2/9, Kinh Đường Gạo, Kinh Thống Nhất)

24/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh

Điện lực Tam Nông

20/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 1 xã Phú Ninh, huyện Tam Nông (khu vực lộ làng dọc theo sông Tiền từ sau nhà máy Hiệp Hưng đến sau Công ty Xuân Hoàng)

22/7/2020 (8h30-12h30): Một phần khóm 1, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (khu vực từ trường THCS Tràm Chim đến cầu Tổng Đài)

22/7/2020 (14h30-17h00): Một phần khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (khu vực từ khách sạn Nguyễn Văn Phòng đến quán 3 Sanh)

24/7/2020 (8h00-9h00; 16h00-17h00): Một phần ấp Phú Thọ B, ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. Một phần xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (khu vực từ cầu Kênh Phèn đến Ủy ban xã Phú Thọ)

24/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Phú Thọ B, ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (khu vực từ Ủy ban xã Phú Thọ đến cầu Tổng Đài)

Điện lực Hồng Ngự

20/7/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

21/7/2020 (8h00-16h30): Trạm Thường Thới Tiền 11, thuộc một phần khóm Thượng 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

21/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

22/7/2020 (8h30-10h30; 8h30-16h30): Một phần ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự

23/7/2020 (8h00-16h30): Trạm Thường Thới Tiền 10, thuộc một phần khóm Thượng 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

23/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

24/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

Điện lực Cao Lãnh

20/7/2020 (8h00-11h00): Một phần khóm Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ (KV từ Ngân hàng VietinBank đến Ngân hàng AgriBank)

20/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 1 xã Phương Thịnh, ấp 4 xã Gáo Giồng và khu vực TB Mười Côn (KV Kênh Giữa)

20/7/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 1 xã Ba Sao

20/7/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Ba Sao

20/7/2020 (13h30-16h30): Toàn bộ khu vực trạm Trung tâm Văn hoá Huyện

21/7/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp 1 xã Tân Hội Trung (KV Cống Ông Cá)

21/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Long (KV Kênh Xẻo Muồng)

21/7/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 4 xã Tân Hội Trung

21/7/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 1 xã Mỹ Long

21/7/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp 4 xã Mỹ Long (KV Hội đồng Tường-Kênh Xẻo Muồng)

22/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Hiệp

22/7/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Trung

22/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Mỹ Hiệp (KV CDC Mỹ Hiệp)

22/7/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Bình Phú Lợi, xã Bình Thạnh

22/7/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp 2 xã Mỹ Long

23/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh (KV CDC Bình Thạnh)

23/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 4, 6 xã Ba Sao (KV Cống Kho - Thầy Thuốc)

23/7/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp AB, xã Mỹ Hội (KV Rạch Miễu Ông)

23/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh (KV cầu Tư Dần)

23/7/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Mỹ Hưng Hoà, xã Mỹ Xương (KV xóm Nhà máy và chùa Hải Huệ)

23/7/2020 (15h30-17h00): Một phần ấp An Lạc, xã An Bình (KV Ngã Cạy)

24/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 4 xã Phong Mỹ, ấp 2 xã Tân Nghĩa. 

24/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 1 xã Tân Nghĩa, ấp 4 xã Phong Mỹ, ấp 5, 6 xã Gáo Giồng (KV từ cầu Tân Nghĩa đến chợ Gáo Giồng)

Điện lực Sa Đéc

20/7/2020 (7h30-12h00): Đường Sa Nhiên, Rạch Ông Quế, Rạch Bà Soi xã TKĐ

21/7/2020 (7h30-17h00): Đường Hùng Vương, xã Tân Phú Đông

22/7/2020 (7h30-17h00): Hẻm kho 3000 tấn phường 2, TP. Sa Đéc

22/7/2020 (14h00-17h30): Rạch Chùa, phường An Hòa

23/7/2020 (7h30-12h00): QL 80 phường 2

23/7/2020 (7h30-17h00): KDC Phú Long

24/7/2020 (8h00-12h00): Trạm Đông Giang 2; Trạm Ông Nhân

24/7/2020 (13h30-17h00): Trạm Nguyên Loan

Điện lực Lai Vung

20/7/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

21/7/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Hòa Khánh, Thới Hòa, Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới. Một phần ấp Long Khánh B, xã Long Hậu (từ cầu Cái Bần Dưới đến cầu Chợ Hộ Bà Nương), huyện Lai Vung

22/7/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Thới, xã Tân Hòa, xã Long Thắng (từ cầu Cái Mít đến chợ Hộ Bà Nương, từ chợ Hòa Định đến Miễu Đôi ngã năm Long Thắng, từ Đập Đá đến cuối Kinh Hội Trụ), huyện Lai Vung

24/7/2020 (8h00-17h00): Một phần khóm 2, khóm 3, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung

24/7/2020 (8h30-12h00): Một phần Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

24/7/2020 (13h30-17h00): Một phần Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

Điện lực Châu Thành

20/7/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú, Tân Phú Trung

21/7/2020 (8h00-17h00): Từ chợ Tân Phú Trung đến kênh Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung

22/7/2020 (8h00-11h30): Từ rạch Ông Công đến Bà Dẫm thuộc xã Phú Hựu

22/7/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Từ cầu Xẻo Lò đến Vàm Xẻo Lò Nhỏ thuộc xã Phú Hựu

22/7/2020 (8h00-11h30): Toàn bộ khu vực cuối rạch Nhân Lương thuộc xã An Khánh

22/7/2020 (13h30-17h00): Toàn bộ khu vực cuối rạch Rạch Sậy thuộc xã Hòa Tân

23/7/2020 (8h00-11h30): Từ cầu Thủ Điềm đến Rạch Miễu thuộc xã Tân Phú Trung

23/7/2020 (13h30-17h00): Từ Nghĩa trang Huyện đến cầu Mù U thuộc xã An Nhơn

24/7/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ rạch Cây Trâm thuộc xã Tân Phú Trung

24/7/2020 (8h00-17h00): Từ cầu Tư Mặn đến NM Thanh Sang (phía tiểu lộ) thuộc xã Tân Phú Trung

Điện lực Tháp Mười

21/7/2020 (8h00-16h00): Một phần khóm 3 TTMA, (kinh 25) TT Mỹ An

22/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 5 xã Mỹ Đông

22/7/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ

22/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 3 xã Đốc Binh Kiều

22/7/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An. Một phần ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ

22/7/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Đốc Binh Kiều. Một phần ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ

23/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Mỹ Tây 2, Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý; Ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân; Ấp 2B Xã Hưng Thạnh, dọc theo kênh Đường Thét, từ bến đò Đường Thét đến CDC xã Hưng Thạnh

24/7/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp 3 xã Tân Kiều

24/7/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h00): Một phần ấp Mỹ Tây 2 (chợ Đường Thét) xã Mỹ Quý

24/7/2020 (10h00-11h30; 13h30-15h00): Một phần khóm 3 TTMA

24/7/2020 (13h30-16h00): Trạm bơm Thanh Mỹ 4 NR 475-13/1/2 tuyến 475TM xã Thanh Mỹ

Điện lực Lấp Vò

19/7/2020 (8h00-17h00): Rạch Cái Dâu từ cầu Cái Nính đến cầu Xếp Bà Vải thuộc xã Bình Thành, xã Định An, huyện Lấp Vò

20/7/2020 (8h30-17h00): Khu vực trường THPT Lấp Vò 2 xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

20/7/2020 (8h30-11h30): Khu vực Rạch Ngã Cạy, Ngã Bát, Kinh 2/9 xã Bình Thạnh Trung, Lấp Vò

20/7/2020 (13h30-17h00): Khu vực Ngọn Nước Chảy từ cầu Sáu Bía đến nhà máy Lộc Tấn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

21/7/2020 (8h00-17h00): Khu vực đường Trần Hưng Đạo, đường 30/4 thuộc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

22/7/2020 (8h30-10h00): QL 80 từ cầu Cai Quản đến cầu Tân Lợi xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

22/7/2020 (10h00-11h30): Khu vực Rạch Ba Chôm xã Định Yên, huyện Lấp Vò

22/7/2020 (13h30-17h00): Khu vực Rạch Thủ Sự xã Định Yên, huyện Lấp Vò

23/7/2020 (8h30-11h30): Khu vực Rạch Kinh Tư - Cái Tôm xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

24/7/2020 (8h30-17h00; 15h00-17h00): Khu vực Rạch An Thạnh - Mương Lớn ấp An Thạnh, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

Điện lực thành phố Cao Lãnh

18/7/2020 (7h30-12h00): Đường Trương Định (từ Nguyễn Trãi đến Ngô Thì Nhậm), đường Ngô Thì Nhậm (từ Nguyễn Huệ đến cống Rạch Chùa), đường Trần Hưng Đạo (từ cầu Đình Trung đến cống Rạch Chùa); Trường THPT TP Cao Lãnh, Trường THCS Kim Hồng, phường 1, TP. Cao Lãnh

18/7/2020 (7h30-16h00): Khu vực đoạn đường Cái Sao, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh

19/7/2020 (7h40-9h00): Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ 30/4 đến Lý Thường Kiệt), đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Lê Thị Riêng), phường 1, TP. Cao Lãnh

19/7/2020 (9h30-11h00): Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ Điện máy Xanh đến Thủ Khoa Huân), phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

21/7/2020 (7h40-12h00): Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Đình Trung hướng gần cầu Cái Sao Thượng), đường Trương Hán Siêu, Trần Quang Diệu (từ Lê Duẩn đến Trương Hán Siêu), phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh. Khu Liên hợp TDTT, sân vận động Đồng Tháp

22/7/2020 (8h00-9h00): Khu vực QL 30, khóm 4, phường 11, TP. Cao Lãnh

22/7/2020 (8h00-11h30): QL 30 (lề trái từ cầu Kinh Ông Kho xuống cổng KCN Trần Quốc Toản), phường 11, TP. Cao Lãnh

Điện lực thị xã Hồng Ngự

23/7/2020 (8h00-16h00): Một phần phường An Thạnh (KV toàn bộ Cụm dân cư An Thành)

24/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã An Bình A (KV lộ đal từ bến đò Mười Đẩu đến bến đò Mương Lớn cũ)

24/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Bình A (KV lộ đal từ cống Mười Xình đến bến đò Mười Đẩu)

24/7/2020 (13h30-17h00): Một phần xã An Bình A (KV lộ đal từ cầu Mương Lớn đến bến đò Mương Lớn mới)