Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

27/4/2023

8:00 - 11:30

Một phần tổ 11, tổ 12, ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

27/4/2023

13:30 - 16:30

Một phần tổ 47, tổ 48, khóm 5, phường 6, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/4/2023

8:00 - 11:30

KV từ Huyện đội đến cầu Rạch Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông

27/4/2023

13:30 - 17:00

KV từ cầu Cống 1 đến cầu Cống 2 thuộc xã Hòa Tân

28/4/2023

8:00 - 11:30

KV cầu Cây Da thuộc xã Tân Bình

28/4/2023

13:30 - 17:00

KV từ cầu Xã Khánh đến cầu ngang Xã Khánh, xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

27/4/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp Tân Lộc A, Tân Lộc B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

27/4/2023

10:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

27/4/2023

8:00 - 16:30

KV tuyến dân cư thuộc ấp Long Thạnh, xã Long Thuận; KV ấp 1 thuộc xã Thường Lạc; KV ấp Phú Thạnh A thuộc xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

27/4/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Tân Thành B (KV TDC bờ đông kênh Sa Rài từ Đội QLTT đến nhà ông 7 Phúc)

27/4/2023

13:30 - 16:30

Một phần xã Tân Công Chí (KV dọc TDC Thành Lập 2 từ nhà ông Phan Văn Bền đến nhà ông Nguyễn Thành Hiệp)

28/4/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp An Phát, xã An Phước (KV từ cây xăng Năm Kinh đến Cty may Hoàng Hùng)

28/4/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp An Phát, xã An Phước (KV từ Cty may Hoàng Hùng đến trường tiểu học An Phước 2)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

27/4/2023

8:00 - 8:45

TBA NLMT Võ Kim Phượng, xã Mỹ Quý

27/4/2023

8:45 - 9:30

TBA Công ty Thành Nông, xã Mỹ Quý

27/4/2023

9:30 - 10:15

TBA Cơ sở Ngân Phát, xã Mỹ Quý

27/4/2023

10:30 - 11:30

TBA Công nghệ Dingxin, xã Mỹ Quý

27/4/2023

13:30 - 14:15

TBA nhà yến Mỹ Đông, xã Mỹ Quý

27/4/2023

14:30 - 15:30

TBA Sen Đại Việt, TT Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

27/4/2023

8:30 - 13:30

Một phần ấp 4 xã Phương Thịnh

27/4/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp 5, 6 xã Gáo Giồng

28/4/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Tân, Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh (KV rạch Tang So, Thủy Sản Ông Chùm)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

27/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

27/4/2023

8:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (KV từ nhà bà Nguyễn Kim Nga đến ranh ấp Phú Lợi, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình )