Điện lực thành phố Cao Lãnh

12/8/2020 (7h40-11h00): Khu vực tổ 10, 14, 15, thuộc ấp 1, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

12/8/2020 (14h00-16h30): Khu vực cầu Võ Văn Khiêm hướng cống Cái Bún, đường Cái Tôm, khóm 3 phường 6, TP Cao Lãnh

13/8/2020 (14h00-16h00): Khu vực đường Mương Khai, ấp 1, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

13/8/2020 (14h00-16h00): Đường Nguyễn Trãi (từ Phạm Thị Uẩn đến Chi Lăng), đường Chi Lăng (từ Nguyễn Trãi đến Lý Thường Kiệt), khu tập thể Nội Chính cũ, phường 3, TP Cao Lãnh

14/8/2020 (8h00-14h00): Đường Tắc Thầy Cai (từ cổng trạm 110kV Cao Lãnh đến khu nghĩa địa), phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

14/8/2020 (14h30-17h00): Đường Phạm Nhơn Thuần (từ Cách mạng tháng 8 đến Nguyễn Đình Chiểu), đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Phạm Nhơn Thuần đến hẻm vào chùa Quan Âm) phường 3, TP Cao Lãnh

Điện lực Sa Đéc

12/8/2020 (13h00-17h30): Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ Cây Me đến cầu Trần Thị Nhượng phường An Hòa)

13/8/2020 (0h00-17h00): Đường Hùng Vương, xã Tân Phú Đông

14/8/2020 (7h30-17h00): Rạch Cái Bè, xã Tân Khánh Đông

Điện lực Châu Thành

13/8/2020 (8h00-17h00): Từ chợ Tân Phú Trung đến kênh Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung

14/8/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ khu vực kênh Chồm Bần thuộc xã An Phú Thuận

Điện lực Lai Vung

12/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Hòa, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

12/8/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

13/8/2020 (8h00-12h00): CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

13/8/2020 (13h30-15h00): Lò Sấy Huỳnh Phước Để, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

14/8/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

Điện lực Tân Hồng

12/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Phước Tiên, xã Thông Bình (từ nhà Ông Bùi Văn Bal đến hầm cá Ông Tiềm) 

13/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình; Một phần ấp cây Me, xã Tân Thành A (từ nhà Ông Ngô Văn Phụng đến nhà Ông Nguyễn Văn Mòi)

Điện lực Tháp Mười

13/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Mỹ Nam 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười

13/8/2020 (8h00-16h30): Trạm kênh Nhà Lầu, một phần xã Thanh Mỹ

13/8/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 1, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười

14/8/2020 (8h00-9h30): Trạm CDC Trường Xuân 1, một phần xã Trường Xuân

14/8/2020 (8h30-11h30): Trạm 180 Thạnh Lợi, một phần xã Thạnh Lợi

14/8/2020 (10h00-11h30): Trạm K27 số 2, một phần xã Tân Kiều

14/8/2020 (13h30-14h30): Kinh 11000, một phần xã Tân Kiều

14/8/2020 (13h30-16h00): Trạm chợ Thạnh Lợi, một phần xã Thạnh Lợi

14/8/2020 (14h30-16h00): Trạm Kinh 12000, một phần xã Tân Kiều

Điện lực Cao Lãnh

13/8/2020 (8h00-9h30): TBA Xay xát Ông Nam

13/8/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Long

13/8/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 7 xã Phong Mỹ (khu vực kinh Cả Bứa)

13/8/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Bình Hàng Tây (khu vực rạch Cựa Gà)

13/8/2020 (10h00-11h30): TBA Xay xát Ông Dũng

13/8/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Hiệp, ấp 3 xã Mỹ Long

13/8/2020 (13h30-15h00): TBA Xay xát Ông Huệ

13/8/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Bình Mỹ B xã Bình Thạnh (KV trường Mẫu giáo Bình Thạnh)

13/8/2020 (15h30-17h00): TBA Nguyễn Kim No

13/8/2020 (15h30-17h00): Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Tây (khu vực chợ cũ Bình Hàng Tây)

14/8/2020 (6h00-6h30; 17h15-17h45): Xã Phương Trà, xã Phương Thịnh, xã Ba Sao

14/8/2020 (6h15-6h45; 17h15-17h45): Toàn bộ xã Ba Sao

14/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp An Lạc, An Nghiệp, xã An Bình; Toàn bộ xã Nhị Mỹ (riêng ấp Bình Nhứt, ấp Hoà Dân không mất điện), Phương Trà

Điện lực Lấp Vò

13/8/2020 (8h30-11h30): Ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò

13/8/2020 (8h30-9h30; 9h30-11h30): Khu vực rạch Mương Khai từ khu nghĩa địa đến cuối rạch Mương Khai, xã Định An, huyện Lấp Vò

14/8/2020 (8h30-11h30): Khu vực chợ Tòng Sơn xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

14/8/2020 (13h30-17h00): Rạch Kinh Thầy Lâm thuộc một phần ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

Điện lực Thanh Bình

12/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (từ chợ Tân Thạnh đến vùng nuôi 26/3)

12/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực đối diện Công ty Thủy sản 4 cụm công nghiệp Bình Thành)

12/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 2 xã Bình Tấn

14/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực đối diện Công ty Hùng Cá cụm công nghiệp Bình Thành)

14/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 2 xã Phú Lợi (khu vực gần nhà Ông Tích)

Điện lực Tam Nông

12/8/2020 (8h00-9h00; 16h00-17h00): Một xã Hòa Bình (từ cầu Chữ Y đến giáp ranh xã Phú Hiệp)

12/8/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. Toàn bộ ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. Một phần ấp 4 xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (từ Nhà Thờ Cà Dâm đến CDC Hòa Bình; từ ấp 1 (giáp ranh huyện Tân Hồng) đến trạm bơm Hòa Bình 1)

13/8/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (dọc theo kênh Sáu Đạt từ cầu Kênh Sáu Đạt đến giáp ranh ấp Bình Tấn, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình)

13/8/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp Phú Bình, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ trạm bơm Phú Thành B đến trạm bơm điện Khu A1)