Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

23/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần đường Nguyễn Trường Tộ, Võ Trường Toản, tổ 4, khóm 1, phường 1, TP Cao Lãnh

23/5/2023

13:30 - 14:30

Trường THCS Võ Trường Toản, phường 11, TP Cao Lãnh

23/5/2023

14:30 - 16:00

Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

25/5/2023

7:30 - 11:30

Đường Trần Phú từ ngã 3 Trần Phú - Lê Thị Riêng đến trường THPT TP Sa Đéc, phường 1, phường An Hòa; Đường Nguyễn Thiện Thuật từ Cầu Đốt đến Cây Me, phường An Hòa

25/5/2023

13:30 - 17:00

KV đường nội bộ KDC khóm 3 phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/5/2023

7:00 - 18:00

KV từ cầu Rạch Lá đến cầu Ngang Cái Xếp thuộc xã An Nhơn

24/5/2023

8:00 - 17:00

KV từ trường tiểu học Tân Phú đến cuối ngọn Cây xăng Tân Phú thuộc xã Tân Phú

25/5/2023

7:00 - 18:00

KV từ cầu Kênh Thầy Năm đến cuối ngọn Kênh Thầy Năm thuộc xã An Khánh

25/5/2023

8:00 - 11:30

KV từ cầu Vàm Kinh đến cầu ngang Vàm Kinh, xã An Phú Thuận

25/5/2023

13:30 - 17:00

KV từ cầu Kinh 19 đến ranh giới Vĩnh Long thuộc xã An Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

25/5/2023

7:30 - 8:00

Một phần xã Tân Dương (từ cầu Rạch Cái Sơn đến cầu Ông Chủ)

25/5/2023

7:30 - 18:00

Một phần xã Tân Dương (từ cầu Sóng Rắn đến cầu Ông Phó), huyện Lai Vung

25/5/2023

8:00 - 10:00

Khách hàng Trần Thị Bích Chi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

25/5/2023

18:00 - 18:30

Một phần xã Tân Dương (từ cầu Rạch Cái Sơn đến cầu Ông Chủ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

24/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần tuyến dân cư thuộc ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

23/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần KV chợ Giồng Găng và KDC Giồng Găng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

24/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm 1 TT Mỹ An, UBND TT Mỹ An, Nhà máy nước

25/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 5A (KDC TT Trường Xuân) xã Trường Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

24/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4 xã Phong Mỹ

24/5/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Phong Mỹ

24/5/2023

13:30 - 15:00

Toàn bộ TBA 3x1P-50kVA TB Ô 10 Tân Nghĩa

24/5/2023

15:30 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Tân Nghĩa (một phần kênh Ngã Đồng)

25/5/2023

7:30 - 17:00

Xã Ba Sao (từ cầu Đường Thét đến cầu Nguyễn Văn Tiếp)

25/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 3, toàn bộ ấp 5, 7, CDC Cây Dông, xã Ba Sao (KV đầu kênh Kỳ Son đến CDC Cây Dông kênh An Phong)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

24/5/2023

8:30 - 11:30

Công an PCCC huyện Lấp Vò và KDC số 7 thuộc TT Lấp Vò

24/5/2023

13:30 - 15:00

KV cống Cai Binh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

24/5/2023

15:00 - 17:00

KV mương trường học, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

25/5/2023

8:30 - 10:00

KV cầu ngang Tân Bình, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

25/5/2023

10:00 - 11:30

KV cống Lung Độn, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

25/5/2023

13:30 - 15:00

KV cầu Năm Đen, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

25/5/2023

15:00 - 17:00

KV cầu Gia Vàm, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

25/5/2023

7:30 - 17:30

Một phần ấp Tân Thuận B xã Tân Phú (KV UBND xã Tân Phú); Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Quới (KV từ nhà thờ Tân Quới đến CDC xã Tân Quới); Một phần ấp 1 xã Tân Mỹ; một phần ấp 1 xã Bình Tấn (KV từ cầu chợ Tân Mỹ đến UBND xã Bình Tấn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

24/5/2023

8:30 - 12:30

Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Tam Nông (KV từ nhà ông Nguyễn Văn Lợi đến nhà ông Nguyễn Minh Đức; KV từ nhà ông Nguyễn Minh Đức đến trạm bơm HTX Phú Xuân 2)

24/5/2023

8:30 - 16:30

Một phần ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (KV từ cơ sở sấy lúa Nguyễn Văn Tính đến trạm bơm bờ tây kênh Phèn)

25/5/2023

8:30 - 17:00

Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Đức; Một phần ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp (KV từ trạm bơm Nguyễn Văn Tỷ đến trạm bơm ranh Tam Nông - Tân Hồng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

24/5/2023

8:00 - 17:00

KV từ trạm y tế An Lạc Trà Đư dọc QL DT 841 đến cầu Trà Đư, phường An Lạc; KV từ đình Tân Hội dọc lộ dal đến cầu Tân Hội lộ Quốc Phòng, xã Tân Hội, TP Hồng Ngự

25/5/2023

8:00 - 17:00

KV từ đình Tân Hội dọc lộ dal đến cầu Tân Hội lộ Quốc Phòng, xã Tân Hội; KV từ cầu Đồn 911 dọc lộ dal đến cửa hàng vật tư nông nghiệp Tư Bình, xã Tân Hội, TP Hồng Ngự