Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

30/5/2023

7:30 - 17:00

Khách hàng Lê Thị Vân, phường 3; Khách hàng nhà nghỉ Ruby, phường Mỹ Phú; Khách hàng Trần Thị Tuyền, phường Mỹ Phú; Khách hàng Cơ khí Mười Chương, xã Mỹ Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

30/5/2023

7:30 - 17:30

Đường cặp sông Tiền, xã Tân Khánh Đông

31/5/2023

7:30 - 12:00

Khu liên hợp, xã Tân Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/5/2023

7:00 - 18:00

KV từ Ủy ban xã An Hiệp đến cầu Cái Đôi và xã An Hiệp

31/5/2023

7:00 - 11:30

KV phía tiểu lộ từ nhà máy Lê Sơn Lâm đến cầu ngang Phú Mỹ thuộc xã Phú Long

31/5/2023

7:00 - 18:00

KV từ cầu Cái Xếp đến chợ Hang Mai, xã An Nhơn; KV dọc QL 80 từ cầu Nha Mân đến trường Châu Thành 1, xã Tân Nhuận Đông

31/5/2023

13:30 - 17:00

KV từ cầu Rạch Gia đến cuối ngọn Rạch Gia, xã Phú Hựu

1/6/2023

8:00 - 10:00

Trạm chuyên dùng DNTN Phước Lập

1/6/2023

8:00 - 11:30

KV từ cầu Xã Khánh đến cầu ngang Xã Khánh thuộc xã Tân Phú

1/6/2023

10:30 - 12:00

Trạm chuyên dùng Cty TNHH Nguyễn Lênh (trại cá Nguyễn Khanh)

1/6/2023

13:30 - 17:00

KV từ cầu Xẻo Lò đến cầu Xẻo Lò Nhỏ thuộc xã Phú Hựu

1/6/2023

14:00 - 16:00

Trạm chuyên dùng cấp nước Tân Nhuận Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

1/6/2023

8:00 - 12:00

CN Tổng công ty TM Hà Nội - Công ty CP tại tỉnh Đồng Tháp, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

1/6/2023

8:00 - 18:00

Trường tiểu học Vĩnh Thới 2. Một phần ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

1/6/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH cơ khí Phước Lụa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần KV từ ngã 3 phòng giản đến ranh ấp thuộc ấp Long Bình, xã Long Khánh B; Một phần KV đoạn ranh ấp đến ngã 3 đường tắc nam hang, ấp Long Thanh A, xã Long Khánh A

31/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần KV chợ ấp Long Phước thuộc ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

1/6/2023

8:00 - 16:30

Một phần KV đồn cây dừa thuộc ấp 2 xã Thường Phước 2; Một phần KV đường Lê Duẩn thuộc khóm Thượng 1 TT Thường Thới Tiền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

1/6/2023

8:00 - 18:00

Một phần ấp Thống Nhất, xã Bình Phú (KV từ bến đò Thống Nhất đến CDC Gò Cát)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

30/5/2023

7:30 - 16:30

Kênh K26, K27, kênh Nhì, kênh Giữa, kênh Ranh, chợ Tân Kiều, UBND xã Tân Kiều, CDC Gò Tháp, Khu di tích Gò Tháp thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười

31/5/2023

8:00 - 16:30

Ấp 1, 2, 3, một phần ấp 4 xã Thạnh Lợi

1/6/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 6 xã Trường Xuân; ấp 1 xã Hưng Thạnh; toàn bộ CDC An Phong, xã Trường Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

30/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội (KV từ cầu Cái Bèo đến cống Ông Cá, xã Tân Hội Trung)

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội (KV từ cầu Cái Bèo đến cống Ông Cá, xã Tân Hội Trung)

30/5/2023

13:30 - 16:30

TBA 1P-15KVA NM XX Lê Văn Tre

31/5/2023

7:30 - 8:00

Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; toàn bộ xã Mỹ Xương; một phần ấp Bình Hòa, Tân Trường, Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, một phần ấp 1, 2, 4 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp 1, 3 xã Bình Hàng Tây

31/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; Bình Thạnh; Mỹ Long; Mỹ Hiệp (riêng ấp Bình Hưng không mất điện)

31/5/2023

17:00 - 17:30

Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; toàn bộ xã Mỹ Xương; một phần ấp Bình Hòa, Tân Trường, Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, một phần ấp 1, 2, 4 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp 1, 3 xã Bình Hàng Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

30/5/2023

8:00 - 17:00

KV chợ Vàm Đinh, trạm y tế xã Long B, huyện Lấp Vò

30/5/2023

8:30 - 17:00

KV rạch Sáu Bía, xã Long B, huyện Lấp Vò

1/6/2023

8:00 - 17:00

Tỉnh lộ 848 từ Ủy ban xã Mỹ An Hưng B đến cống rạch Chùa Cạn, rạch Mỹ An Hưng, rạch An Thạnh, rạch Cưởi, rạch Ngã Tháp, rạch Đất Sét Nhỏ, xã Mỹ An Hưng B và xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

30/5/2023

7:30 - 17:30

Một phần ấp Nhì, xã An Phong (KV từ trạm bơm ấp Nhì đến ranh Phú Thành)

1/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Quới (KV nhà thờ Tân Quới); Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Quới (KV CDC Tân Quới); Một phần ấp Thượng, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

1/6/2023

7:30 - 17:00

Khóm 3 TT Tràm Chim, huyện Tam Nông (KV từ lò bánh mì Tư Ngữ đến cầu Cỏ Bắc)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

30/5/2023

8:00 - 17:00

KV CDC số 7, một phần xã Tân Hội, TP Hồng Ngự

31/5/2023

8:00 - 17:00

KV CDC chợ Bình Thạnh, một phần xã Bình Thạnh, TP Hồng Ngự