Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

29/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần CDC Xẻo Bèo, tổ 2 đến tổ 14, ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An

30/5/2023

7:30 - 17:00

Khách hàng Lê Thị Vân, phường 3; Khách hàng nhà nghỉ Ruby, phường Mỹ Phú; Khách hàng Trần Thị Tuyền, phường Mỹ Phú; Khách hàng Cơ khí Mười Chương, xã Mỹ Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

26/5/2023

7:30 - 11:30

KV rạch Ông Hộ, ngọn Ông Hộ, kinh Sáu Đỏ, xã Tân Qui Tây

26/5/2023

7:30 - 17:00

KV rạch Ông Hộ, ngọn Ông Hộ, kinh Sáu Đỏ, xã Tân Qui Tây

29/5/2023

7:30 - 12:00

KV nhà văn hóa TP Sa Đéc

29/5/2023

7:30 - 17:00

Rạch Kinh Cùng, xã Tân Phú Đông

29/5/2023

13:30 - 17:00

Đường Trần Văn Voi, phường 4

30/5/2023

7:30 - 17:30

Đường cặp sông Tiền, xã Tân Khánh Đông

31/5/2023

7:30 - 12:00

Khu liên hợp, xã Tân Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/5/2023

8:00 - 11:30

KV từ cầu Mương Ranh đến cầu ngang Mương Ranh, xã An Khánh

26/5/2023

13:30 - 17:00

KV từ cuối ngọn rạch Xèo Nổ thuộc xã An Khánh

29/5/2023

7:00 - 18:00

Xã An Phú Thuận; một phần TT Cái Tàu Hạ từ chợ Cái Tàu đến cống Bà Nhưng, đường Nguyễn Văn Doi từ chợ Cái Tàu đến vòng xoay Nguyễn Văn Doi; KV từ cầu ngang Xóm Cưởi đến cầu Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu

29/5/2023

7:30 - 18:00

KV từ cầu Mương Ranh Trong đến cuối rạch Mương Ranh Trong thuộc xã An Khánh

29/5/2023

8:00 - 18:00

KV từ cầu Cái Tàu đến cống đá Xóm Cưởi TT Cái Tàu Hạ; KV từ cầu Đường Trâu đến cuối rạch Đường Trâu, xã An Khánh

30/5/2023

7:00 - 18:00

KV từ Ủy ban xã An Hiệp đến cầu Cái Đôi và xã An Hiệp

31/5/2023

7:00 - 11:30

KV phía tiểu lộ từ nhà máy Lê Sơn Lâm đến cầu ngang Phú Mỹ thuộc xã Phú Long

31/5/2023

7:00 - 18:00

KV từ cầu Cái Xếp đến chợ Hang Mai, xã An Nhơn; KV dọc QL80 từ cầu Nha Mân đến trường Châu Thành 1, xã Tân Nhuận Đông

31/5/2023

13:30 - 17:00

KV từ cầu Rạch Gia đến cuối ngọn Rạch Gia, xã Phú Hựu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

26/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Định Thành, xã Định Hòa; Một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới

27/5/2023

8:00 - 10:00

Lò sấy Nguyễn Kim Lên, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung

27/5/2023

11:00 - 13:00

Khách hàng Đoàn Văn Nga, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

26/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần KV chợ Mương 53 thuộc ấp Phú Lợi A, xã Thường Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần KV từ ngã 3 phòng giản đến ranh ấp thuộc ấp Long Bình, xã Long Khánh B; Một phần KV đoạn ranh ấp đến ngã 3 đường tắc nam hang, ấp Long Thanh A, xã Long Khánh A

31/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần KV chợ ấp Long Phước thuộc ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

26/5/2023

8:00 - 9:00

Trạm bơm Mỹ Đông 2 tăng cường

29/5/2023

8:00 - 9:00

TBA bơm Tập đoàn 5 Ba sao thuộc xã Trường Xuân

29/5/2023

8:00 - 15:30

Một phần KV chợ Thanh Mỹ thuộc xã Thanh Mỹ

29/5/2023

8:00 - 16:30

Ấp 1, 2A xã Hưng Thạnh. TBA chuyên dùng Công ty Việt Nga

29/5/2023

9:30 - 10:30

TBA bơm Mỹ Đông 2 thuộc xã Mỹ Đông

29/5/2023

10:30 - 11:30

TBA Trung tâm ứng dụng thuộc xã Láng Biển

29/5/2023

13:30 - 14:30

TBA Khách sạn Đồng Sen thuộc thị trấn Mỹ An

29/5/2023

14:30 - 15:30

TBA bơm Việt Kiều - Mỹ Phước số 1 thuộc xã Mỹ Hòa

30/5/2023

7:30 - 16:30

Kênh K26, K27, kênh Nhì, kênh Giữa, kênh Ranh, chợ Tân Kiều, UBND xã Tân Kiều, CDC Gò Tháp, Khu di tích Gò Tháp thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười

31/5/2023

8:00 - 16:30

Ấp 1, 2, 3, một phần ấp 4 xã Thạnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

26/5/2023

7:30 - 17:30

Một phần ấp Thanh Tiến, Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ; toàn bộ xã Phương Trà; một phần ấp 2 xã Tân Nghĩa (KV từ nhà thờ Nhị Mỹ đến chợ Thống Linh)

29/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, Tây Mỹ, AB xã Mỹ Hội; một phần ấp 1, 2 xã Tân Hội Trung; một phần ấp 3 xã Mỹ Thọ

29/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 6 xã Tân Hội Trung. TB Nguyễn Văn Hòa

29/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nguyễn Cử, ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ

29/5/2023

13:30 - 16:30

KV các trạm TS Nguyễn Văn Hòa, Hùng Cá Tân Hội Trung 2, 3, Nuôi ếch Nguyễn Văn Thâm

30/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội (KV từ cầu Cái Bèo đến cống Ông Cá, xã Tân Hội Trung)

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội (KV từ cầu Cái Bèo đến cống Ông Cá, xã Tân Hội Trung)

30/5/2023

13:30 - 16:30

TBA 1P-15KVA NM XX Lê Văn Tre

31/5/2023

7:30 - 8:00

Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; toàn bộ xã Mỹ Xương; một phần ấp Bình Hòa, Tân Trường, Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, một phần ấp 1, 2, 4 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp 1, 3 xã Bình Hàng Tây

31/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; Bình Thạnh; Mỹ Long; Mỹ Hiệp (riêng ấp Bình Hưng không mất điện)

31/5/2023

17:00 - 17:30

Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; toàn bộ xã Mỹ Xương; một phần ấp Bình Hòa, Tân Trường, Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, một phần ấp 1, 2, 4 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp 1, 3 xã Bình Hàng Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

29/5/2023

8:30 - 17:00

KV rạch Thủ Ô bờ ấp Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

30/5/2023

8:00 - 17:00

KV chợ Vàm Đinh, trạm y tế xã Long B, huyện Lấp Vò

30/5/2023

8:30 - 17:00

KV rạch Sáu Bía, xã Long B, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

26/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Quới (KV từ phòng khám khu vực Tân Bình đến ao cá ông Tư Đức); Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (CDC chợ Bình Thành)

27/5/2023

7:30 - 17:30

Một phần khóm Tân Đông B, Tân Đông A, Phú Mỹ, TT Thanh Bình (KV từ cầu 327 đến cầu Xẻo Miễu); Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (KV từ cầu Dinh Ông đến bến đò Chợ Thủ)

28/5/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Long; Tân Huề; Tân Hòa; Tân Quới; Tân Bình, huyện Thanh Bình. Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự

29/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Nhứt, xã An Phong (KV chùa Cao Đài An Phong)

30/5/2023

7:30 - 17:30

Một phần ấp Nhì, xã An Phong (KV từ trạm bơm ấp Nhì đến ranh Phú Thành)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

26/5/2023

9:00 - 17:00

Một phần ấp Long Phú A, huyện Tam Nông (KV CDC Long Phú)

27/5/2023

15:00 - 18:00

Một phần ấp K10, Hiệp Bình, Phú Xuân, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (KV từ cầu K10 Phú Hiệp đến CDC Phú Xuân)

28/5/2023

7:30 - 8:00

Một phần ấp Phú Thọ, xã An Long; Toàn bộ xã An Hòa (KV dọc QL 30 từ đình An Long đến giáp ranh TP Hồng Ngự); Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B (KV từ ranh ấp 4 xã An Hòa đến CDC Cả Nổ)

28/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Thịnh, Phú Yên, An Phú, Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông (KV từ UBND xã An Long dọc lề phải đến ngã 3 An Long và dọc QL30 từ ngã 3 An Long đến đình An Long)

28/5/2023

16:30 - 17:00

Một phần ấp Phú Thọ, xã An Long; Toàn bộ xã An Hòa (KV dọc QL 30 từ đình An Long đến giáp ranh TP Hồng Ngự); Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B (KV từ ranh ấp 4 xã An Hòa đến CDC Cả Nổ)

29/5/2023

8:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính; Một phần ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường (KV từ trạm bơm THT số 4 Tân Hưng đến trạm bơm tây kênh 10 Tải - Gò Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

26/5/2023

8:00 - 17:00

KV từ cống Còng Cọc dọc lộ dal đến cầu Kênh Tứ Thường, phường An Lạc, TP Hồng Ngự; KV từ cống Xẻo Tre dọc lộ dal đến đình An Lạc, phường An Lạc, TP Hồng Ngự

29/5/2023

8:00 - 16:00

KV từ bệnh viện Hồng Ngự đến cầu 2/9, một phần phường An Lộc; KV cầu 2/9 dọc QL DT 842 đến cầu Kênh Thống Nhất, một phần phường An Bình A, toàn bộ phường An Bình B

30/5/2023

8:00 - 17:00

KV CDC số 7, một phần xã Tân Hội, TP Hồng Ngự

31/5/2023

8:00 - 17:00

KV CDC chợ Bình Thạnh, một phần xã Bình Thạnh, TP Hồng Ngự