Điện lực thành phố Cao Lãnh

12/9/2020 (7h30-16h00): Toàn bộ ấp 2 xã Mỹ Trà; KDC Bà Học, đường Bà Học, đường Ba Sao, đường Vạn Thọ, khu vực kinh Ông Đen, cống Ông Chim, ấp 3, 4 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh

14/9/2020 (7h50-10h30): Đường Cao Văn Đạt, Nguyễn Doãn Phong, và dãy nhà mặt trước khu 500 Căn, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

14/9/2020 (10h30-12h00): Đường Đỗ Thị Đệ, Nguyễn Văn Biểu, trạm xăng dầu An Bình, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

15/9/2020 (8h00-16h00): Toàn bộ xã Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh

18/9/2020 (7h40-8h30): Khu vực cầu Ông Hoành, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh

18/9/2020 (8h30-11h30): Đường Ông Hoành, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh

Điện lực Sa Đéc

15/9/2020 (7h30-12h00): Đường Trần Hưng Đạo, phường 1

15/9/2020 (13h30-17h00): Đường Ngô Gia Tự, phường An Hòa

16/9/2020 (7h00-17h30): Đường Ngô Gia Tự, ĐT 852, phường An Hòa

17/9/2020 (7h30-17h00): Phường 2

18/9/2020 (7h30-17h30): Phường 2; Xã Tân Phú Đông

Điện lực Châu Thành

14/9/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ rạch Ngã Nhỏ thuộc xã An Khánh.

15/9/2020 (8h00-12h00): Toàn bộ rạch Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung

15/9/2020 (8h00-17h00): Từ đình Phú Long đến rạch Cây Xanh thuộc xã Phú Long

15/9/2020 (13h30-15h00): Từ cống Lỡ đến cầu Cây Trác thuộc xã Tân Phú Trung.

15/9/2020 (15h00-17h00): Từ cầu Cây Trác đến ranh KDC thuộc xã Tân Phú Trung.

16/9/2020 (8h00-10h00): Toàn bộ rạch Bà Thiên. Từ Cả Ngổ đến rạch Chùa, xã Tân Nhuận Đông.

16/9/2020 (10h00-12h00): Từ cầu Bằng Lăng đến cầu Mương Khai

16/9/2020 (13h30-15h00): Dọc TL 854 từ ngang vàm Ông Yên đến chợ Ông Đại, xã Tân Nhuận Đông

16/9/2020 (13h30-15h00): Từ kinh Sáng đến cuối ngọn Giồng Nổi thuộc xã Hòa Tân

16/9/2020 (15h00-17h00): Dọc TL 854 từ hẻm Hương Quả đến cầu Rạch Tre, xã Tân Nhuận Đông

16/9/2020 (15h00-17h00): Toàn bộ ngọn Giồng Nổi thuộc xã Hòa Tân.

17/9/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Từ chợ Nha Mân đến cầu Rạch Chùa 2, xã Tân Nhuận Đông và toàn bộ xã Hòa Tân. Từ cống Bà Nhưng đến cầu Xẻo Lò, thị trấn Cái Tàu Hạ; từ cầu Xẻo Lò đến cầu Nhân Lương, xã Phú Hựu và toàn bộ xã An Khánh

17/9/2020 (7h30-17h00): Dọc QL 80 từ đường Chùa đến Lộ Tiểu. Toàn bộ xã Tân Bình, Tân Phú, An Hiệp và toàn bộ rạch Cái Xếp, khu vực cồn An Hòa thuộc xã An Nhơn. Từ cầu Thủ Điềm đến chùa Long Quang thuộc xã Tân Phú Trung

18/9/2020 (8h00-10h00): Từ rạch Ông Kế đến nghĩa trang Phú Thạnh; từ UBND xã đến cầu Bờ Xài thuộc xã Phú Long (không mất điện UBND xã).

18/9/2020 (10h00-12h00): Từ rạch Ông Kế đến nghĩa trang Phú Thạnh. 

18/9/2020 (10h00-12h00): Toàn bộ KDC xã Phú Long

18/9/2020 (13h30-15h00): Từ cầu Rau Cần đến cầu Hai Một thuộc xã Phú Long

18/9/2020 (13h30-15h00; 15h00-17h00): Toàn bộ kinh Ông Huyện thuộc xã Hòa Tân

18/9/2020 (15h00-17h00): Từ cầu Mười Ổi đến cầu Ranh Tân Phú thuộc xã Phú Long.

Điện lực Lai Vung

14/9/2020 (7h00-18h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Phước. Một phần ấp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

14/9/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

14/9/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Tân Khánh, Tân Hưng, Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

14/9/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Long Khánh, Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

14/9/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Tân Khánh, Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

15/9/2020 (8h30-12h00; 13h30-17h00): Một phần ấp Long Khánh, Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

16/9/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Long Hội, xã Hòa Long, huyện Lai Vung

16/9/2020 (13h30-17h00): Khách hàng Nguyễn Văn Của, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

Điện lực Hồng Ngự

15/9/2020 (8h00-14h30): Khu vực chùa Phước Hưng, thuộc một phần ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

15/9/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

16/9/2020 (8h30-16h30): Ấp Long Bình, xã Long Khánh B. Toàn bộ xã Long Khánh A, Hồng Ngự

Điện lực Tân Hồng

17/9/2020 (6h30-7h30; 17h00-18h00): Thị trấn Sa Rài; Ấp Rọc Muống xã Tân Công Chí; Xã An Phước; Xã Tân Phước; Một phần ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng

18/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Tân Thành B (từ ngã 3 xuống Gò Tre đến trạm bơm Ông Lực và toàn bộ tuyến dân cư Tứ Tân).

Điện lực Tháp Mười

14/9/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ

15/9/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ

16/9/2020 (8h00-15h00): Toàn bộ khu vực CDC An Phong, một phần ấp 6 kênh Hội (gồm tuyến thủy Sản, kênh An Tiến, căn cứ Hậu cần) thuộc xã Trường Xuân

17/9/2020 (8h00-15h00): Một phần khóm 2, khóm 4 thị trấn Mỹ An

18/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 5 (kênh Việt Kiều) xã Mỹ Hòa

Điện lực Cao Lãnh

14/9/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Trung (khu vực rạch Chùa Tổ; khu vực ngã 3 Kinh Đình)

15/9/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương. Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ

15/9/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; ấp 2 xã Bình Hàng Trung (khu vực kinh Thầy Nhượng - cống Ông Cá)

15/9/2020 (9h30-16h30): Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương (khu vực cầu Thân Đồng)

16/9/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Long

16/9/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp 1, 3 xã Bình Hàng Tây (khu vực UB xã Bình Hàng Tây và cồn Bà Trang)

17/9/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 5, 6, 7 xã Phong Mỹ (khu vực kinh Cả Bứa)

17/9/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 4 xã Phương Trà

18/9/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp 2, ấp Mỹ Đông Nhì xã Mỹ Thọ (KV Vuồn Chanh - Hai Cống)

18/9/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Mỹ Hiệp (khu vực rạch Phán Cư)

Điện lực Lấp Vò

13/9/2020 (8h00-18h00): Đường Huyện lộ 64 từ nhà máy Ba Ảnh đến cầu Ranh Hội An Đông, rạch Mương Kinh, rạch Mương Chùa thuộc xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

14/9/2020 (8h30-17h00): Khu vực ngọn rạch Chùa, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

15/9/2020 (8h30-17h00): Khu vực kinh 92 xã Định An, huyện Lấp Vò

16/9/2020 (8h30-18h00): Khu vực rạch Mỹ An Hưng B, rạch Ngã Tháp, rạch Đất Sét Nhỏ, rạch Ban Bìa, rạch Mương Tiêu, từ cầu Mỹ An Hưng B đến ngã 3 Nông trại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò.

17/9/2020 (8h30-17h00): Khu vực ngọn Mương Trâu, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

17/9/2020 (15h00-17h00): Khu vực chợ Mương Điều; rạch Mương Điều từ cầu Mương Điều đến cuối ngọn Mương Trâu, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

18/9/2020 (8h00-18h00): Đường ĐH 64 từ nhà máy Ba Ảnh đến cầu Cái Tàu, đường ĐT 848 từ cầu Cái Tàu đến UB xã Mỹ An Hưng B gồm một phần xã Mỹ An Hưng B, xã Hội An Đông, toàn bộ xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

Điện lực Thanh Bình

14/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Hòa A, xã Tân Phú

15/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Hòa A, xã Tân Phú

16/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 1 xã Phú Lợi

17/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành

17/9/2020 (8h00-17h00): Một phần khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình

18/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề

Điện lực Tam Nông

15/9/2020 (8h30-11h30): Trạm bơm Đường nước số 4 HTX Bình Châu

15/9/2020 (13h30-16h30): Trạm bơm Đường nước số 2

15/9/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 1, ấp 2, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (từ trạm cấp nước sạch Ấp 2 xã Hòa Bình đến cầu Kênh Gáo Đôi)

16/9/2020 (8h00-11h30): Một phần khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (từ cầu Huyện Đội Tam Nông đến trạm bơm THT số 3 (giáp ranh Ấp Cà Dâm)

16/9/2020 (8h00-11h30): Trạm bơm THT Số 3

16/9/2020 (13h30-17h00): Trạm bơm dọc lộ kênh Cà Dâm

16/9/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (từ trạm bơm THT số 3 (giáp ranh khóm 4, TTTC) đến đầu TDC Tân Công Sính)

17/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (khu vực cầu kênh Lung Bông (đầu nhánh rẽ trạm bơm Nguyễn Văn Lăng) đến trạm cấp nước TDC Tân Công Sính)

17/9/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (khu vực trạm cấp nước TDC Tân Công Sính đến đầu CDC Tân Công Sính)

18/9/2020 (8h30-12h30): Trạm bơm kênh Cà Dâm

18/9/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (từ trạm bơm kênh Cà Dâm đến trước trường tiểu học Tân Công Sính A)

18/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (từ sau nhà thờ Cà Dâm đến cầu kênh Lung Bông (đầu nhánh rẽ trạm bơm Nguyễn Văn Lăng)

18/9/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (khu vực từ kênh Lung Bông thuộc nhánh rẽ trạm bơm Nguyễn Văn Lăng)

18/9/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (từ trường tiểu học Tân Công Sính A đến nhà thờ Cà Dâm)

Điện lực thị xã Hồng Ngự

17/9/2020 (8h00-16h00): Một phần phường An Lộc (từ Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự đến cầu 2/9). Một phần xã An Bình A (từ cầu 2/9 đến cầu Kháng Chiến). Toàn bộ xã An Bình B