Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

27/3/2023

8:00 - 12:00

Trục đường Hoàng Cầm, chung cư Văn Thánh thuộc phường Phú Tài, TP Phan Thiết

27/3/2023

8:00 - 16:00

Trục đường Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Trọng Phụng, đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ ngã 3 Nguyễn Tuân - Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 Nguyễn Văn Linh - Vũ Trọng Phụng, đường Trương Gia Hội đoạn từ ngã 4 Trương Gia Hội - Nguyễn Tuân đến ngã 3 Trương Gia Hội - Vũ Trọng Phụng thuộc phường Phú Tài, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

28/3/2023

8:00 - 12:00

Xã Hòa Minh; Khu phố Thanh Giang 1, TT Phan Rí Cửa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

28/3/2023

10:00 - 12:00

Một phần KP 1 TT Võ Xu, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

27/3/2023

7:30 - 7:34

Toàn bộ xã Tam Thanh; Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

27/3/2023

10:00 - 10:04

Toàn bộ xã Tam Thanh; Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

27/3/2023

14:00 - 14:04

Toàn bộ xã Long Hải, huyện Phú Quý

27/3/2023

16:00 - 16:04

Toàn bộ xã Long Hải, huyện Phú Quý

28/3/2023

10:00 - 11:30

Một phần thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

28/3/2023

8:00 - 9:30

Một phần thôn 1 xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

28/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần thôn 2 xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc

28/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc