Điện lực Rạch Giá

4/7/2020 (7h00-17h00): Khu Thành ủy Rạch Giá, một phần đường Nguyễn Thái Học, Ngô Quyền

6/7/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Biểu

6/7/2020 (7h00-11h30; 13h00-17h00): Một phần đường Ngô Quyền

7/7/2020 (7h00-12h00): Một phần phường Vĩnh Thông

7/7/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh

8/7/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh

9/7/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh

10/7/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh

Điện lực Châu Thành

7/7/2020 (7h30-16h00): Một phần KP Minh Phú, TT Minh Lương

8/7/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Minh Long, xã Minh Hòa

9/7/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

10/7/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú

Điện lực Tân Hiệp

10/7/2020 (8h00-16h00): Một phần khu phố A và một phần Kinh Mới

Điện lực Hà Tiên

7/7/2020 (8h00-16h00): Kênh HN3, HN4, HN5 xã Phú Lợi, Giang Thành

9/7/2020 (8h00-11h00): Khu vực Vàm Hàn xã Phú Mỹ, Giang Thành

9/7/2020 (13h30-17h00): Khu vực cầu Đồng Hòa xã Phú Mỹ, Giang Thành

10/7/2020 (8h00-11h00): Khu vực Hoành Tấu, phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên

10/7/2020 (14h30-15h00; 15h00-15h30): Khu vực khu đô thị mới phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

6/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh

6/7/2020 (8h00-17h00): Một phần khu phố Sư Nam, TT Hòn Đất (khu vực bờ Đông kinh Lình Huỳnh)

7/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Sơn Thuận, một phần ấp Cản Đất (khu vực 2 bên kinh 1) xã Mỹ Thuận

7/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Sơn Thuận, một phần ấp Cản Đất (khu vực 2 bên kinh 2) xã Mỹ Thuận

7/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Tân (khu vực 2 bên kinh Tám Rưỡi) xã Mỹ Hiệp Sơn

7/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Tân (khu vực 2 bên kinh 6) xã Mỹ Hiệp Sơn

7/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Tân (khu vực 2 bên kinh 10) xã Mỹ Hiệp Sơn

7/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Trung, một phần ấp Hiệp Thành (khu vực 2 bên kinh 10) xã Mỹ Hiệp Sơn

7/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Hoà, một phần ấp Hiệp Thành (khu vực 2 bên kinh 11) xã Mỹ Hiệp Sơn

8/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh

8/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh

9/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố Đầu Doi, một phần khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất, xã Nam Thái Sơn, một phần ấp Mỹ Thái xã Mỹ Thái (dọc 2 bên kinh Nam Thái và các kinh ngang)

9/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Hưng Giang, một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm

Điện lực Phú Quốc

6/7/2020 (8h00-11h30): Một phần khu phố 8 TT Dương Đông

8/7/2020 (7h30-11h00): Một phần khu phố 1 TT An Thới

9/7/2020 (7h30-11h00): Một phần khu phố 5 TT An Thới

9/7/2020 (8h00-17h00): Một phần khu phố 6, 9 TT Dương Đông

9/7/2020 (8h00-11h30): Một phần khu phố 8 TT Dương Đông

10/7/2020 (7h30-11h00): Một phần khu phố 3; một phần khu phố 8 TT An Thới

10/7/2020 (8h00-17h00): Một phần khu phố 7 TT Dương Đông

Điện lực Vĩnh Thuận

6/7/2020 (8h00-12h00; 10h00-12h00): Một phần ấp Bình Thành, Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam. Nhánh Rạch Miễu, xã Vĩnh Phong

6/7/2020 (13h00-16h00): Nhánh Bờ Dừa, xã Vĩnh Phong

7/7/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Vĩnh Tây 1 xã Vĩnh Phong

7/7/2020 (11h00-12h00): UBND huyện Vĩnh Thuận

8/7/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Nước Chảy, Ba Đình, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

9/7/2020 (7h30-9h00): Từ trường PTTH Vĩnh Thuận đến Cửa hàng VLXD Quách Tâm thuộc khu phố Vĩnh Đông 2 , TT Vĩnh Thuận

9/7/2020 (8h30-13h00): Một phần ấp Cái Nứa, xã Vĩnh Bình Nam

9/7/2020 (8h30-9h30): Kinh Ba Hớn, xã Vĩnh Bình Bắc

9/7/2020 (13h00-17h00): Kinh Giáo Hoài, xã Vĩnh Bình Nam

9/7/2020 (14h00-16h00): Kinh Sông Cũ, xã Vĩnh Phong

10/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Vĩnh Tây 1 xã Vĩnh Phong

Điện lực Giồng Riềng

6/7/2020 (7h30-14h00): Kinh Mù U thuộc xã Vĩnh Thạnh, Long Thạnh và Thị trấn

6/7/2020 (7h30-15h00): Kinh Đường Lác, xã Ngọc Thuận

7/7/2020 (10h00-13h30): Kinh Láng Sơn, xã Bàn Thạch

9/7/2020 (8h00-15h00): Một phần Kinh Tà Ke, xã Thạnh Hòa

9/7/2020 (13h00-17h00): Khu vực chùa Cao Đài; Khu phố 4 Thị trấn

10/7/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Ngọc Hòa, xã Ngọc Hòa

10/7/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Hai Tỷ, xã Ngọc Hòa

Điện lực Gò Quao

6/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao

7/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao 

Điện lực Kiên Lương

6/7/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

6/7/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Kênh 9, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

8/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

9/7/2020 (9h30-11h00): Một phần KP Lò Bom (KV Hồ Nước) TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

10/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Kênh 9, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương