Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

8/5/2023

7:00 - 12:00

Một phần đường Hoàng Văn Thụ khu lấn biển

9/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần đường Huỳnh Tấn Phát, Cao Văn Lầu, phường Vĩnh Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp Minh Phong, xã Bình An

10/5/2023

7:00 - 11:00

Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

10/5/2023

7:00 - 13:00

Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

9/5/2023

8:00 - 17:00

Kênh Tràm

10/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hòa B

  

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

9/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Vân Khánh; xã Vân Khánh Đông

9/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần xã Vân Khánh; xã Vân Khánh Tây

10/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Đông Hưng; xã Vân Đông Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

9/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

8/5/2023

8:00 - 13:00

Ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam

  

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

9/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thủy Liễu; một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

10/5/2023

8:00 - 13:00

Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao