Điện lực Rạch Giá

11/7/2020 (7h00-11h30; 13h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Trung Trực

13/7/2020 (7h00-17h00): Kênh Sóc Suông, xã Phi Thông

13/7/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi

13/7/2020 (8h00-11h00): Một phần khu đô thị Phú Cường

14/7/2020 (7h00-13h00): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi

14/7/2020 (13h00-17h00): Khu chợ Rạch Sỏi

Điện lực Châu Thành

14/7/2020 (7h30-16h00): KP Minh Phú, TT Minh Lương

15/7/2020 (7h30-11h30): Ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa

15/7/2020 (7h30-11h30; 13h00-15h30): Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp

15/7/2020 (13h00-15h00): Ấp Hòa An, xã Mong Thọ

16/7/2020 (7h30-11h00; 13h00-16h00): Ấp An Thành, xã Bình An

16/7/2020 (7h30-11h00): Ấp Vĩnh Đằng, xã Vĩnh Hòa Phú

16/7/2020 (13h00-16h00): Ấp An Thới, xã Bình An

17/7/2020 (8h00-11h00): Ấp Hòa Lộc, xã Thạnh Lộc

17/7/2020 (13h00-15h00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

Điện lực Tân Hiệp

13/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Thành; Một phần ấp Chí Thành

14/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Chí Thành; Một phần ấp Tân Phú 1; Một phần ấp Tân Tiến

14/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Kinh 7A; ấp Kinh 7B; ấp Thạnh Lợi

15/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Phú 1; Một phần ấp Tân Tiến

15/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Kinh 5A; ấp Kinh 5B

16/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Hồng; Một phần ấp Tân Thọ; Một phần ấp Tân Vụ

17/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Vụ; Một phần ấp Đập Đá

Điện lực Hà Tiên

17/7/2020 (9h00-11h00): Từ Đầm Chích đến Vĩnh Điều và xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

11/7/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

11/7/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh. Ấp Hòn Quéo, ấp Vạn Thanh, ấp Hòn Đất, ấp Hòn Me, TT Phát Sóng Hòn Me thuộc xã Thổ Sơn, Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải

13/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bến Đá, xã Thổ Sơn

14/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Đập Đá, xã Mỹ Phước (KV bên sông kinh Kiên Hảo). Một phần ấp Đập Đá, xã Mỹ Phước (KV kinh Đập Đá). Một phần ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm (KV bên sông kinh Kiên Hảo). Một phần KP Mỹ Phú TT Sóc Sơn, ấp Sơn Thuận, xã Mỹ Thuận (dọc 2 bên kinh Quảng Thống, kinh ZeRo)

15/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

16/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm; KV Trường Tình thương Phật Quang

16/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm; Một phần ấp Phước Hảo, xã Mỹ Phước (dọc 2 bên kinh Ông Kiểm)

16/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm (KV bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

16/7/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn (dọc 2 bên kinh Tà Hem)

17/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòn Quéo, một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn

Điện lực An Minh

14/7/2020 (7h30-16h30): Khu phố III thị trấn thứ 11 huyện An Minh

15/7/2020 (8h00-10h30): Khu phố I thị trấn thứ 11, ấp phong lưu xã Vân Khánh, huyện an Minh

16/7/2020 (8h30-11h00): Ấp Xẻo Bần A, ấp Xẻo Bần B xã Thuận Hòa, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

11/7/2020 (8h00-9h30): Một phần khu phố 4 TT An Thới

13/7/2020 (7h30-15h00): Một phần khu phố 2, một phần khu phố 5 TT An Thới

14/7/2020 (7h30-16h00): Xã Hàm Ninh, xã Bãi Thơm, một phần xã Dương Tơ, một phần TT An Thới

15/7/2020 (7h30-16h29): Khu phố 3, khu phố 4, khu phố 8 TT Dương Đông. Một phần xã Cửa Dương, một phần xã Bãi Thơm

16/7/2020 (8h00-14h00): Một phần khu phố 4, một phần khu phố 8 TT Dương Đông

16/7/2020 (10h30-17h00): Trạm Xuân Trường, khu phố 7 TT Dương Đông

16/7/2020 (10h30-17h00): Trạm Ho Pa La, khu phố 7 TT Dương Đông

16/7/2020 (10h30-17h00): Một phần khu phố 7 TT Dương Đông

17/7/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Cửa Cạn

Điện lực An Biên

11/7/2020 (8h00-16h00): Từ cống đá đến ranh giới An Biên - U Minh Thượng

11/7/2020 (8h00-10h00): Từ chợ thứ 7 đến cống đá, xã Đông Thái, An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

13/7/2020 (8h00-15h00): Từ sân bóng Trần Ngọc đến chùa Cao Đài thuộc khu phố Vĩnh Đông 1, TT Vĩnh Thuận

13/7/2020 (8h00-15h00): Đường Mai Thành Tâm, đoạn từ cầu Nghĩa Trang đến NMNĐ Tài Lợi thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, TT Vĩnh Thuận

13/7/2020 (13h00-16h00): Từ trường PTTH Vĩnh Thuận đến Cửa hàng VLXD Quách Tâm thuộc khu phố Vĩnh Đông 2, TT Vĩnh Thuận

15/7/2020 (8h00-15h00): Kinh Lô 8 xã Vĩnh Bình Bắc

15/7/2020 (8h00-15h00): Một phần Kinh Nhà Đồng, xã Bình Minh

15/7/2020 (8h00-15h00): Kinh Thầy Hôm, xã Vĩnh Phong

16/7/2020 (8h30-17h00): Kinh Thủy Lợi khu phố Vĩnh Phước 1, TT Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

16/7/2020 (8h30-11h30): Một phần Kinh Xẻo Kè, xã Ngọc Chúc

16/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Ngọc Chúc

17/7/2020 (7h30-17h00): Một phần thị trấn, xã Long Thạnh

17/7/2020 (9h00-12h00): Một phần Kinh Ranh P xã Hòa Lợi

17/7/2020 (13h30-16h00): Một phần xã Hòa Lợi

Điện lực Gò Quao

14/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

14/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao

14/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

14/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

15/7/2020 (7h30-11h00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao

15/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

16/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã VHH Nam, huyện Gò Quao

17/7/2020 (7h30-17h00): Xã Thủy Liễu; Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

13/7/2020 (7h30-14h00): Một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

13/7/2020 (15h00-17h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Hòa Điền

15/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Ba Trại, xã Bình An

15/7/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Hố Bườn, xã Bình An

16/7/2020 (8h00-16h00): Một phần KP Lò Bom, KP Ngã Ba, KP Cư Xá - thị trấn Kiên Lương. Toàn bộ xã Hòa Điền (trừ một phần ấp Thạnh Lợi, ấp Cờ Trắng, ấp Cảng). Một phần ấp Công Tre, toàn bộ ấp Kiên Thanh, ấp Kinh 9 - xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Tà Ten, xã Vĩnh Điều; một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

16/7/2020 (8h00-16h00): Toàn bộ KP Lung Kha Na - thị trấn Kiên Lương. Một phần ấp Sông Chinh, ấp Rạch Đùng ấp Rẫy Mới - xã Bình Trị, một phần ấp Bình Đông - xã Bình An

16/7/2020 (8h00-9h00; 15h00-16h00): Một phần ấp Bình Đông, ấp Hòn Chông - xã Bình An

Điện lực U Minh Thượng

14/7/2020 (8h00-15h00): Ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng

15/7/2020 (13h00-17h00): Ấp Hỏa Ngọn A, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng

17/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Hỏa Ngọn A, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng