Điện lực Rạch Giá

20/7/2020 (7h00-12h00): Một phần đường Lý Thường Kiệt,  Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Trực, Sương Nguyệt Ánh

20/7/2020 (13h00-17h00): Một phần đường Cách mạng tháng 8

21/7/2020 (7h00-12h00): Một phần đường Ngô Quyền

21/7/2020 (13h00-16h00): Một phần đường Trần Quang Khải, Trần Văn Giàu

Điện lực Châu Thành

20/7/2020 (8h30-11h30): Trạm Kim Hân Bình An, ấp An Bình, xã Bình An

20/7/2020 (13h00-14h00): Trạm Phát Vinh, ấp An Ninh, xã Bình An

20/7/2020 (14h00-15h00): Trạm Lưỡng Hỷ Phát, ấp An Thành, xã Bình An

21/7/2020 (8h30-11h30): Trạm XL Hữu Dư, ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc

21/7/2020 (8h30-11h30): Trạm Võ Hữu Nghĩa, ấp Minh Phong, xã Bình An

21/7/2020 (11h30-15h30): Trạm Nguyễn Thành Ngọc, ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Phú

21/7/2020 (11h30-13h30): Trạm cá khô Việt Anh, ấp Tân Bình, xã Giục Tượng

22/7/2020 (8h30-11h00): Nhánh rẽ trường CĐCĐ, ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

22/7/2020 (11h00-13h00): Trạm UBND huyện Châu Thành, KP Minh An, TT Minh Lương

23/7/2020 (7h30-9h30): Trạm Phát Vinh, ấp An Ninh, xã Bình An

23/7/2020 (8h00-10h00): Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/7/2020 (9h30-10h30): Trạm Huỳnh Lâm, Huỳnh Lâm 1, ấp An Ninh, xã Bình An

23/7/2020 (10h30-12h30): Trạm Hoàng Huỳnh Lâm, ấp An Ninh, xã Bình An

23/7/2020 (12h30-14h30): Trạm Hưng Quang, ấp An Ninh, xã Bình An

23/7/2020 (14h30-16h30): Trạm Quang Vinh Phát, ấp An Ninh, xã Bình An

24/7/2020 (8h00-10h00; 8h00-11h00): Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

Điện lực Tân Hiệp

18/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Phú Hòa

19/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Thành, một phần ấp Bình Thành

20/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Chí Thành

21/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Tiến

22/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Phú Hòa, một phần ấp Tân Vụ, một phần ấp Tân Thọ

22/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Phát A, ấp Tân Phát B,  ấp Tân Phước

23/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Kênh 9A, ấp, Kênh 9B, một phần ấp Thạnh Tây

24/7/2020 (8h00-17h00): Xã Tân Hội, xã Tân Thành và ấp Kinh 2B

Điện lực Hà Tiên

18/7/2020 (8h00-9h00): KP 1, 2, 3 phường Đông Hồ; một phần KP1 phường Bình San, TP Hà Tiên

21/7/2020 (8h00-16h00): Kênh HN4 xã Phú Lợi, Giang Thành

21/7/2020 (8h00-10h00): Kênh HN3 xã Phú Lợi, Giang Thành

21/7/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

23/7/2020 (8h30-11h00): Một phần kênh HT1 xã Tân Khánh Hòa, Giang Thành

23/7/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Khánh Hòa, Giang Thành

23/7/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

20/7/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Sơn Tiến TT Sóc Sơn, một phần ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên (KV kinh Sóc)

20/7/2020 (7h30-17h00): Cụm dân cư vượt lũ Sơn Kiên, trạm bơm nước tăng áp 2

21/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Kinh 4, ấp Giồng Kè, xã Bình Giang (KV 2 bên kinh T6)

21/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (KV 2 bên kinh Bình Giang 2)

22/7/2020 (7h30-17h00): Một phần Mương Kinh A, xã Sơn Bình

22/7/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòn Quéo, một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn

23/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Giàn Gừa, một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình

24/7/2020 (7h30-17h00): Dọc 2 bên QL 80 từ trạm biến áp 110kV đến cầu T5 gồm: Một phần KP Sư Nam TT Hòn Đất, xã Bình Sơn, xã Bình Giang

Điện lực An Minh

23/7/2020 (10h30-16h00): Ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

20/7/2020 (8h30-15h00): Một phần KP 6, 9 thị trấn Dương Đông

21/7/2020 (7h30-16h00): KP 6 thị trấn An Thới

21/7/2020 (8h00-10h30): Một phần KP 10 thị trấn Dương Đông

22/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

22/7/2020 (8h00-16h30): Một phần thị trấn Dương Đông. Một phần xã Dương Tơ, xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu

22/7/2020 (8h00-11h30): Một phần KP 8 TT Dương Đông

24/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ. KP 1, 2, 3, 4, 5, 8 thị trấn Dương Đông. Một phần xã Cửa Dương, xã Bãi Thơm

Điện lực An Biên

21/7/2020 (8h00-15h00): Ấp Kinh 7 Kiến, xã Đông Thái, huyện An Biên

22/7/2020 (8h00-13h00): Ấp Xẻo Rô, lô 2, lô 3 xã Hưng Yên, huyện An Biên

24/7/2020 (8h00-13h00): Ấp Cái Nước, lô 15 xã Hưng Yên, huyện An Biên

Điện lực Giồng Riềng

20/7/2020 (7h30-17h00): Xã Hòa An

21/7/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h00): Một phần ấp Nguyễn Tấn Thêm, xã Bàn Tân Định

22/7/2020 (8h00-10h00): Một phần KP Kim Liên

22/7/2020 (8h00-10h00; 9h30-12h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Năm Hải, xã Long Thạnh

22/7/2020 (9h30-12h00; 13h00-15h30): Một phần Kinh Chệt 5, thị trấn

23/7/2020 (8h00-10h00): Một phần Kinh Xẻo Còng, xã Thạnh Bình

23/7/2020 (8h00-10h00; 9h30-11h30; 13h00-15h00): Một phần Kinh Ông Hai, xã Thạnh Bình

23/7/2020 (9h00-10h30): Một phần Kinh Phong Lưu, xã Vĩnh Phú

23/7/2020 (9h30-11h30; 13h00-15h00): Một phần Kinh Hội Đồng, xã Thạnh Bình

23/7/2020 (11h00-12h30): Một phần Kinh KH6, xã Vĩnh Phú

23/7/2020 (13h00-14h30): Một phần Kinh Sáu Thì, xã Vĩnh Thạnh

24/7/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Ngọc Chúc, Ngọc Hòa

24/7/2020 (7h30-17h00): Xã Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Lợi, một phần xã Ngọc Hòa, xã Hòa Thuận; Kinh 5 Tỷ xã Ngọc Thuận

Điện lực Gò Quao

21/7/2020 (7h30-11h00): Một phần xã Thới Quản

21/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B

22/7/2020 (7h30-11h00): Một phần thị trấn Gò Quao

24/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Tuy

Điện lực U Minh Thượng

18/7/2020 (8h00-16h00): Ấp Đặng Văn Do, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng