Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp Vĩnh Đằng, Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Phú; Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

17/5/2023

8:00 - 16:00

Kênh 4 Thạnh Trị; Một phần kênh Năm Vụ; Một phần kênh Huế Bá; Một phần ấp Đá Nổi A; KH trạm bơm Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

16/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần TĐC Bình San và KDC Mỹ Đức, TP Hà Tiên

16/5/2023

8:00 - 10:00

KV trước cổng Trung đoàn 20 phường Tô Châu, TP Hà Tiên

16/5/2023

13:30 - 15:00

Từ nhà máy nước đá Tám Quang đến chợ mới phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

   

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

17/5/2023

8:30 - 11:00

Chợ Kèo Một thuộc ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

17/5/2023

13:30 - 16:00

Chợ Ba Đình thuộc ấp Nước Chảy, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

15/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần kinh KH5 Chùa Mới, xã Vĩnh Thạnh; Một phần kinh KH9 xã Hòa Hưng

15/5/2023

11:00 - 14:00

Một phần kinh KH5 Chùa Mới, xã Vĩnh Thạnh

15/5/2023

12:00 - 15:00

Một phần kinh 14 xã Hòa Hưng

15/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần kinh Tư Sở, xã Vĩnh Thạnh

16/5/2023

8:00 - 17:00

Kinh KH3, kinh Chòm Tre, xã Thạnh Hưng

17/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần kinh Xáng Ô Môn, xã Hòa Thuận

17/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần kinh Hai Chựng, kinh Biện Cui, kinh Năm Huối, kinh Na Thum, xã Bàn Tân Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

15/5/2023

14:00 - 17:00

Một phần xã Định An

16/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Định Hòa

17/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thới Quản