Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

23/5/2023

7:00 - 17:00

Đường Mai Thị Hồng Hạnh, CMT8, Cao Thắng, Bùi Viện, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Biểu, Nguyễn Chí Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/5/2023

7:00 - 11:00

Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/5/2023

7:00 - 16:00

Ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

24/5/2023

7:30 - 12:00

Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú; Ấp Hòa Phước, xã Thạnh Lộc

24/5/2023

7:30 - 15:00

Ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

24/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Hà A; Một phần kênh Cựu Chiến Binh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

23/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 4 phường Tô Châu, TP Hà Tiên

24/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP 4 phường Đông Hồ; Một phần KP 4 phường Bình San

24/5/2023

13:30 - 17:00

KV từ chợ mới đến cửa khẩu phường Mỹ Đức; KV Thạch động, Ủy ban phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

23/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn (KV kinh Tà Lúa)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

23/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần đường 30/4, KP 1 phường Dương Đông

24/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ; xã Cửa Dương; xã Cửa Cạn; KP 5, 6, 9, 10, 12 phường Dương Đông. Nhà máy nước đá nhựt Anh; KDL Vinpearl Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

24/5/2023

7:00 - 17:00

KP 5 thị trấn Thứ 3; Xã Đông Yên, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

24/5/2023

8:00 - 10:00

KV từ chợ nổi đến sân bóng Kiến Thành đường Võ Văn Kiệt KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

24/5/2023

10:00 - 12:00

KV 1000 kinh 9, xã Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

24/5/2023

7:30 - 17:00

Xã Thạnh Hòa; xã Bàn Thạch; xã Bàn Tân Định; một phần xã Minh Hòa; một phần KP 8 Thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

23/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thủy Liễu; Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

24/5/2023

8:00 - 13:00

Xã Vĩnh Phước A; Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

23/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP Lung Kha Na, KP Tám Thước, KP Lò Bom, thị trấn Kiên Lương; Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị

24/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Kinh 9, ấp Kiên Thanh, ấp Cống Tre, xã Kiên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực U Minh Thượng

24/5/2023

7:00 - 11:00

Ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng

24/5/2023

13:00 - 15:00

Ấp An Thoại, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng