Điện lực Rạch Giá

27/7/2020 (7h30-16h00): Một phần khu Phú Cường

28/7/2020 (7h30-16h00): Một phần khu Phú Cường

29/7/2020 (7h30-16h00): Một phần khu Phú Cường

Điện lực Châu Thành

27/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú; Một phần ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp

27/7/2020 (9h00-12h00): Một phần ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

28/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Mong Thọ

28/7/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

28/7/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

29/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Hòa Tiến, xã Mong Thọ

29/7/2020 (7h30-10h30): Một phần ấp Tân Bình, xã Giục Tượng

29/7/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Minh Long, xã Minh Hòa

30/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòa An, xã Mong Thọ

Điện lực Tân Hiệp

25/7/2020 (7h00-8h00): Ấp Kênh 7A, ấp Kênh 7B, ấp Thạnh Lợi

25/7/2020 (7h30-17h00): Kinh 8A, Kinh 8B, ấp Thạnh An 2

25/7/2020 (8h00-17h00): CDC Thạnh Đông A

31/7/2020 (7h30-17h00): Ấp Kinh 9A, ấp Kinh 9B, ấp Thạnh Tây, ấp Thạnh Đông

Điện lực Hà Tiên

28/7/2020 (7h30-16h30): Một phần huyện Giang Thành

28/7/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

30/7/2020 (8h30-12h00): Một phần xã Tân Khánh Hòa, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

25/7/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp Vàm Biển, xã Sơn Bình

25/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp số 8 xã Sơn Kiên

27/7/2020 (7h30-17h00): Một phần khu phố Đầu Doi, TT Hòn Đất (dọc 2 bên kinh 1)

27/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Sơn Thái, một phần ấp Sơn Thành, xã Nam Thái Sơn

27/7/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòn Quéo, một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn

28/7/2020 (7h30-17h00): Một phần Ranh Hạt xã Bình Giang (dọc 2 bên kinh T5)

28/7/2020 (8h00-10h00): Một khu phố Tri Tôn, TT Hòn Đất (khu vực TTTM Hòn Đất)

28/7/2020 (10h00-11h30): Một phần khu phố Đường Hòn, một phần khu phố Chòm Sao, TT Hòn Đất (dọc 2 bên QL 80 từ cầu vượt Nam Thái đến sân vận động huyện Hòn Đất)

29/7/2020 (7h30-17h00): Một phần khu phố Đường Hòn, một phần khu phố Tri Tôn, TT Hòn Đất (dọc 2 bên lộ và kinh Đường Hòn). Ấp Hòn Sóc, ấp Bến Đá, các công ty doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn và một phần ấp Hòn Me thuộc xã Thổ Sơn

30/7/2020 (7h30-10h00): Một phần ấp Thuận An, ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn (dọc 2 bên kinh Vàm Rầy, kinh Cỏ Cội và Đê Quốc Phòng)

30/7/2020 (7h30-17h00): Ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn

30/7/2020 (8h00-17h00): Một phần khu phố Đầu Doi, một phần khu phố Chòm Sao, TT Hòn Đất (dọc bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

31/7/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn

31/7/2020 (13h00-17h00): Ấp Phước Thái, Phước Tân, xã Mỹ Phước. Một phần ấp Tân Lợi, Tân Thành, huyện Tân Hiệp

Điện lực Phú Quốc

30/7/2020 (10h30-17h00): Một phần KP 5 TT Dương Đông

31/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

31/7/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 6 thị trấn An Thới

31/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Suối Lớn, thị trấn An Thới

Điện lực Vĩnh Thuận

27/7/2020 (8h00-9h00): Trạm cấp nước VT

27/7/2020 (8h00-9h00): Khu vực kinh 4 thước

27/7/2020 (8h30-11h00):  Một phần ấp Bình Thành, Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

27/7/2020 (9h00-10h00): Trạm NMXX Trinh Van Đoa

27/7/2020 (13h00-14h00): Trạm NMXX Vu Van Hoang

27/7/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận

27/7/2020 (14h00-15h00): Trạm DNTT Thien Tai

28/7/2020 (8h00-9h00): Trạm Phuc Vinh

28/7/2020 (8h00-11h00): Khu vực 3000 kinh 3 xã Vĩnh Thuận

28/7/2020 (9h00-10h00): Trạm Tư Ngoan

28/7/2020 (13h00-14h00): Trạm Nguyen Van Cai

28/7/2020 (14h00-15h00): Trạm Nguyen Thi Thao

29/7/2020 (8h00-9h00): Khu vực QL 63 từ cổng Huyện Đội tới Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận

29/7/2020 (10h00-11h00): Khu vực Bờ Xáng kinh 1 thuộc ấp Vĩnh Lộc 1, xã Tân Thuận, khu phố Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận

29/7/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam

Điện lực Giồng Riềng

27/7/2020 (8h00-12h00): Một phần kinh Trao Tráo, xã Thạnh Hòa

28/7/2020 (7h30-12h00): Xã Thạnh Phước, xã Thạnh Hưng (riêng ấp Thạnh Tân, Thạnh Nguyên không mất điện)

31/7/2020 (7h30-17h00): Đoạn từ UB xã Ngọc Hòa, kinh Xẻo Mây, kinh Sông Củ đến ngã 4 Ông Dèo, kinh Xáng Cụ, xã Hòa Thuận

31/7/2020 (8h30-11h00): Kinh Bầu Công, xã Hòa Hưng 

31/7/2020 (13h30-16h00): Kinh 700, xã Hòa Thuận

Điện lực Gò Quao

28/7/2020 (7h30-10h00; 10h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao

29/7/2020 (7h30-11h00; 13h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

30/7/2020 (9h00-12h00): Một phần ấp Ba Núi (khu vực Sơn Trà), xã Bình An; Ấp Núi Mây (Núi Mây Sơn Trà), xã Bình Trị, huyện Kiên Lương