Điện lực Rạch Giá

7/8/2020 (7h00-17h00): Đường Tú Xương, Võ Trường Toản

Điện lực Châu Thành

2/8/2020 (7h30-16h00): Một phần KP Minh Phú, TT Minh Lương

3/8/2020 (7h30-11h30): Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

4/8/2020 (7h30-11h30): Ấp Vĩnh Đằng, xã Vĩnh Hòa Phú

5/8/2020 (7h30-11h00): Ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Phú

5/8/2020 (8h00-8h30): Ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

5/8/2020 (9h00-11h00): Ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A

5/8/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

6/8/2020 (8h30-10h00): Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

7/8/2020 (7h30-12h00): Một phần KP Minh An, TT Minh Lương

7/8/2020 (7h30-12h00): Một phần ấp Minh Phong, xã Bình An

7/8/2020 (7h30-8h00; 11h30-12h00): Ấp Minh Phong, An Thới, An Ninh, An Thành, xã Bình An

Điện lực Tân Hiệp

3/8/2020 (7h00-17h00): Xã Thạnh Trị (trừ ấp Đông Thọ)

4/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Đông Bình, ấp Đông Thạnh

6/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Kinh 3A, ấp Tân An, ấp Tân Long

Điện lực Hà Tiên

4/8/2020 (8h00-16h00): Kinh T3 xã Vĩnh Phú, Giang Thành

6/8/2020 (8h00-11h00; 8h00-17h00): Một phần KP 4 phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

3/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp kinh 4, xã Bình Giang

3/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Bến Đá, xã Thổ Sơn

3/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh

4/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hưng Giang, một phần ấp Tân Điền (khu vực kinh Cũ và dọc đê Quốc phòng)

4/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm

6/8/2020 (7h30-17h00): Dọc 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang từ cầu vượt Sóc Xoài đến giáp ranh An Giang gồm: KP Mỹ Phú, một phần ấp Mỹ Hòa TT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ ấp Kiên Hảo)

7/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

7/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp 8 xã Sơn Kiên (khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

7/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên; Ấp Vàm Biển, xã Sơn Bình; Một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn

Điện lực Vĩnh Thuận

1/8/2020 (8h00-9h00): Khu vực Công an Vĩnh Thuận; Khu vực chợ đêm

1/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

1/8/2020 (9h00-10h00): Điện lực Vĩnh Thuận; Khu vực NH Kiên Long

1/8/2020 (10h00-11h00): Viễn thông Vĩnh Thuận; Khu vực Bệnh viện Vĩnh Thuận

1/8/2020 (11h00-12h00): Khu vực NHNN VT

3/8/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Thuận

3/8/2020 (11h00-12h00): Khu vực từ chợ Bách Hóa đến nhà lồng chợ đường Mai Văn Trương khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

3/8/2020 (14h00-17h00): Kinh Nhà Đồng, xã Vĩnh Bình Nam

5/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Cái Nứa, xã Bình Minh.

5/8/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam

6/8/2020 (8h00-11h00): Kinh Chằng Bè, KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

6/8/2020 (13h00-16h00): Kinh Mương Lộ, xã Phong Đông