Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/5/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

29/5/2023

12:00 - 15:00

Một phần ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

30/5/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp Phước Hòa, Phước Lợi, xã Mong Thọ B

30/5/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

31/5/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Phước Hòa, Phước Lợi, xã Mong Thọ B

31/5/2023

8:00 - 11:00

Ấp An Ninh, An Lạc, xã Bình An

31/5/2023

11:00 - 16:00

Một phần ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

29/5/2023

7:30 - 12:00

Đường Lâm Tấn Phát, Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hiếu Túc, Trần Đình Quang, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Từ Hữu Dũng, Mạc Tử Thắng, Lương Thế Vinh, Lê Lai (từ đường Lâm Tấn Phát đến đường Mạc Tử Dung), Thoại Ngọc Hầu (từ đường Lâm Tấn Phát đến đường Mạc Tử Dung), Nguyễn Phúc Chu (từ đường Rạch Ụ đến giáp phường Mỹ Đức) và KV Vườn đào phường Bình San, TP Hà Tiên

30/5/2023

7:30 - 10:00

KV cột mốc 314 phường Mỹ Đức

30/5/2023

8:00 - 11:00

Từ chùa Thanh Hòa Tự đến KV Ủy ban xã Thuận Yên cũ thuộc ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

30/5/2023

7:30 - 17:30

Xã Thạnh Trị, Ấp Kênh 8A, Kênh 8B, Thạnh An 2, Đông Phước, Đông Thành, một phần ấp Đông Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

31/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã Thuận Hòa, huyện An Minh

31/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần xã Thuận Hòa, huyện An Minh

31/5/2023

11:30 - 13:30

Một phần xã Thuận Hòa, huyện An Minh

31/5/2023

14:00 - 16:30

Một phần xã Thuận Hòa, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

29/5/2023

7:30 - 17:00

KP 6, 9, 10 phường Dương Đông; một phần xã Cửa Dương; toàn xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu; một phần phường An Thới; một phần xã Dương Tơ

30/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Đường Bào, xã Dương Tơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

30/5/2023

7:00 - 17:00

Kinh Ngang, kinh 30, 50, Lẫm Thiết, xã Đông Yên, huyện An Biên

31/5/2023

7:00 - 17:00

Xã Tây Yên; Tây Yên A, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

30/5/2023

6:00 - 12:00

Toàn huyện Vĩnh Thuận

30/5/2023

12:00 - 17:00

Kênh 3, kênh 11, kênh 13, kênh 14 xã Vĩnh Thuận; Kênh 2 xã Tân Thuận, 4000 đến 8000 kênh 1 xã Tân Thuận, 4000 đến 8000 kênh Lò Rèn, xã Tân thuận

31/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

30/5/2023

8:00 - 16:00

Xã Thạnh Lộc; một phần xã Thạnh Hưng; một phần xã Ngọc Thuận

31/5/2023

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh Thạnh; xã Vĩnh Phú; một phần Thị trấn và xã Long Thạnh (đoạn từ cầu Chữ Y đến cầu Treo và từ cầu Chữ Y đến đình xã Long Thạnh phía lộ bê tông)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

30/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Định An; Vĩnh Hòa Hưng Nam; toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc