Điện lực Châu Thành

9/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Thạnh Yên,Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

11/8/2020 (7h30-10h30): Ấp Tân Bình, xã Giục Tượng

11/8/2020 (7h30-10h30; 13h00-15h00): Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

11/8/2020 (13h00-15h00): Ấp Minh Long, xã Minh Hòa

12/8/2020 (8h00-8h30): Ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

12/8/2020 (9h00-11h00): Ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A

13/8/2020 (8h30-10h00): Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

Điện lực Hà Tiên

11/8/2020 (8h00-11h00): Khu vực trụ sở phòng cháy chữa cháy, TP Hà Tiên

11/8/2020 (14h00-17h00): Khu vực vòng xoay Phương Thành - Thạch Động, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

12/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

12/8/2020 (8h00-12h00): Một phần kênh Nông trường, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

12/8/2020 (11h00-11h45): Ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên; Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/8/2020 (8h00-11h00): Đường Phương Thành (từ trụ sở khu phố 4 Đông Hồ đến chùa Thiên Trước Tự), TP Hà Tiên

13/8/2020 (14h00-17h00): Đường Phương Thành (từ chùa Thiên Trước Tự đến hẻm 270), TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

8/8/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn (đoạn dọc 2 bên QL 80 từ cầu vượt Tám Ngàn đến cầu Vàm Rầy)

10/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòn Quéo, một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn

11/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Sơn Thành, xã Nam Thái Sơn

11/8/2020 (7h30-17h00): Một phần khu phố Sư Nam, TT Hòn Đất

13/8/2020 (7h30-17h00): Dọc 2 bên kinh Tám Ngàn và lộ Tám Ngàn gồm: Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn; Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang

14/8/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn

14/8/2020 (13h00-17h00): Ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn; Ấp Phước Thái, ấp Phước Tân, ấp Đập Đá, xã Mỹ Phước

Điện lực Phú Quốc

10/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 2, xã Cửa Cạn

10/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KP 4; Một phần KP 5; Một phần KP 8 thị trấn Dương Đông

11/8/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc

11/8/2020 (10h00-16h00): Một phần xã Cửa Dương; Một phần xã bãi Thơm

12/8/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

12/8/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc

12/8/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc

13/8/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc

13/8/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Hàm Ninh, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc

13/8/2020 (13h00-15h00): Một phần KP 10 thị trấn Dương Đông

14/8/2020 (8h00-14h00): Đường Lý Thường Kiệt, đường Hoàng Văn Thụ, KP 5 thị trấn Dương Đông

Điện lực An Biên

12/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Xẻo Rô, Lô 2, Lô 3 (đường Sông Cái lớn) xã Hưng Yên, huyện An Biên

13/8/2020 (8h00-15h00): Kinh 7 Biển (phía bờ sáng), xã Nam Thái A, huyện An Biên

14/8/2020 (8h00-15h00): Kinh Xẻo Dừa, kinh Xẻo Vẹt, xã Nam Thái A, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

10/8/2020 (14h00-17h00): Kinh Nhà Đồng, xã Vĩnh Bình Nam

12/8/2020 (8h00-12h00): Kinh Thủy Lợi khu vực 1000 và 4000, xã Vĩnh Thuậh

12/8/2020 (8h00-11h00; 9h00-11h00): Khu vực 2000 Kinh 3, xã Vĩnh Thuận

12/8/2020 (8h00-11h00): Khu vực 6000 Kinh 3, xã Vĩnh Thuận

12/8/2020 (13h00-16h00): Kinh Chằng Bè khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

12/8/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

13/8/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, xã Vĩnh Phong

13/8/2020 (14h00-15h00): Khu vực Bến tàu cao tốc Vĩnh Thuận

13/8/2020 (15h00-16h00): Khu vực chợ Nông Sản thị trấn Vĩnh Thuận

14/8/2020 (8h00-10h00; 10h00-12h00): Khu vực 2000 Kinh 11, xã Vĩnh Thuận

14/8/2020 (9h00-12h00): Khu vực từ 4000 đến 8000 Kinh 13, xã Vĩnh Thuận

14/8/2020 (14h00-16h00): Khu vực từ 4000 đến 6000 Kinh 13, xã Vĩnh Thuận

14/8/2020 (14h00-16h00): Kinh Cựa Gà, ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam

14/8/2020 (14h00-16h00): Khu vực 2000 Kinh 9, xã Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

12/8/2020 (7h30-16h00): Đoạn từ KDC và UBND xã Ngọc Thuận dọc kinh KH7 đến kinh Ranh xã Thạnh Lộc

14/8/2020 (8h00-11h30; 10h30-14h00): Một phần kinh Ba Cua, xã Thạnh Hưng

14/8/2020 (8h00-11h30; 10h30-14h00; 13h30-16h00): Một phần kinh Xáng 6 Môn, xã Hòa Thuận

14/8/2020 (13h30-16h00): Một phần kinh Mới xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Hưng

Điện lực Gò Quao

13/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B

14/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

Điện lực Kiên Lương

14/8/2020 (7h30-16h30): Một phần KP Ba Hòn, Toàn bộ xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải, xã Bình An, một phần xã Bình Trị, huyện Kiên Lương