Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

5/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần khu vực tập thể bệnh viện, phường Vĩnh Quang

6/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần khu TĐC Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/6/2023

7:30 - 11:00

Ấp Hòa An, xã Mong Thọ B

5/6/2023

7:30 - 13:00

Ấp Đồng Tràm, xã Minh Hòa

5/6/2023

10:00 - 16:00

Ấp Hòa An, xã Mong Thọ B

6/6/2023

7:30 - 11:00

Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp; Ấp Hòa An, xã Mong Thọ

6/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp Minh Phong, xã Bình An

6/6/2023

10:00 - 15:00

Ấp Hòa An, xã Mong Thọ

6/6/2023

13:00 - 15:00

Ấp Xà Xiêm, xã Bình An

7/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B

7/6/2023

7:30 - 10:00

Ấp Hòa An, xã Mong Thọ

7/6/2023

7:30 - 11:00

Ấp Bình Hòa, xã Minh Hòa

7/6/2023

10:00 - 16:00

Ấp Hòa An, xã Mong Thọ

7/6/2023

13:00 - 15:00

KP Minh An, TT Minh Lương

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

7/6/2023

7:30 - 14:30

Đường Lâm Văn Quang, Phạm Văn Kỹ (từ đường Lam Sơn đến đường Nguyễn Phúc Chu), hẻm 144, 148 đường Mạc Thiên Tích, Tỉnh lộ 28 (từ Tịnh xá Ngọc Hồ đến ngã 3 Võ Văn Ý), TP Hà Tiên

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

5/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần phường An Thới; một phần xã Dương Tơ; toàn bộ xã Gành Dầu; một phần xã Cửa Cạn

5/6/2023

8:30 - 12:30

Casino PQ, Safari PQ, Bệnh viện Vinmec PQ

6/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần xã Hàm Ninh; một phần xã Bãi Thơm

7/6/2023

7:30 - 17:00

Xã Hòn Thơm; một phần xã Dương Tơ; một phần xã Hàm Ninh; một phần phường An Thới

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

7/6/2023

8:00 - 10:00

KV từ chợ nổi đến sân bóng Kiến Thành đường Võ Văn Kiệt, KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

7/6/2023

8:30 - 12:00

Kinh 9, kinh Hạt, xã Vĩnh Thuận

7/6/2023

13:00 - 15:00

Kinh 13 xã Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

5/6/2023

8:00 - 12:00

Kinh Thác Lác, xã Hòa An

5/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần KP 6, KP 7 Thị trấn

5/6/2023

12:00 - 16:00

Kinh Bầu Cổng, xã Hòa Hưng