Điện lực Rạch Giá

19/8/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Phạm Hùng, đường Tạ Quang Bửu

20/8/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn An Ninh, đường 3 tháng 2

21/8/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Mạc Cửu

Điện lực Châu Thành

17/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

18/8/2020 (7h30-10h30): Ấp Tân Bình, xã Giục Tượng

18/8/2020 (7h30-16h30): Ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Hòa Phú

18/8/2020 (7h30-10h30; 13h00-15h00): Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

18/8/2020 (13h00-15h00): Ấp Minh Long, xã Minh Hòa

19/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Tân Hưng, Tân Bình, Tân Thành, Tân Phước, Tân Điền, Minh Tân, xã Giục Tượng

19/8/2020 (8h00-11h00): Ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp

19/8/2020 (8h00-8h30): Ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

19/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A

20/8/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Hưng, xã Giục Tượng

21/8/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Phước Ninh, Phước Chung, xã Mong Thọ B; Ấp Phước Tân, xã Giục Tượng

Điện lực Tân Hiệp

15/8/2020 (7h00-8h00): Ấp Kinh 7A, ấp Kinh 7B, ấp Thạnh Lợi

15/8/2020 (8h00-15h00): Ấp Kinh 8A, ấp Kinh 8B, ấp Thạnh An 2

15/8/2020 (8h00-17h00): CDC Thạnh Đông A

16/8/2020 (7h00-12h00): Ấp Tân Hòa A, ấp Tân Hòa B, một phần ấp Bình Thành

16/8/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp Tân Hòa A

18/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Đá Nổi B, một phần ấp Tân Thạnh, một phần ấp Kênh 7A, một phần ấp Đông Thọ A, một phần ấp Đông Phước, một phần Chợ Kênh B, một phần ấp Tân Hà B

19/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh An 2, một phần ấp Thạnh Lộc

21/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Trúc

Điện lực Hà Tiên

18/8/2020 (8h00-16h00): CDC xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

18/8/2020 (8h00-16h00): Khu vực vòng xoay Phương Thành, QL 80 phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên

18/8/2020 (8h00-11h00): Khu vực KDC phường Tô Châu, TP. Hà Tiên

18/8/2020 (14h00-16h00): Khu vực Mũi Nai phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên

19/8/2020 (8h00-11h00): Khu vực Đề Lim phường Bình San, Đông Hồ, TP. Hà Tiên

19/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

19/8/2020 (14h00-17h00): Khu vực Lò vôi phường Bình San, Đông Hồ, TP. Hà Tiên

20/8/2020 (8h00-11h00): Khu vực từ nhà thờ đến chùa Phù Dung, phường Bình San, Đông Hồ, TP. Hà Tiên

20/8/2020 (14h00-17h00): Khu vực chùa Lò Gạch, chùa Phù Dung, phường Bình San, TP. Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

17/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh 

18/8/2020 (7h30-17h00): Dọc 2 bên QL 80 từ cầu số 2 đến Cơ sở cán Tol Hoa Sen (KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn), gồm một phần ấp Trung Thành, xã Phi Thông, TP. Rạch Giá; xã Mỹ Lâm, một phần KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn; ấp Kiên Hảo xã Mỹ Hiệp Sơn và xã Mỹ Phước.

19/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn

20/8/2020 (7h30-17h00): Dọc 2 bên QL 80 từ Huyện Đội Hòn Đất đến Trung tâm sát hạch lái xe (ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên) gồm, xã Sơn Kiên, Sơn Bình, Mỹ Thái, một phần KP Chòm Sao TT Hòn Đất

Điện lực Phú Quốc

17/8/2020 (7h30-17h00): Một phần KP 4, một phần KP 8, TT Dương Đông

18/8/2020 (8h00-17h00): Một phần KP 4, một phần KP 5, một phần KP 8, TT Dương Đông

18/8/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Dương Tơ

19/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KP 3, một phần KP 8, TT Dương Đông

19/8/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Cửa Cạn

20/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KP 7, TT Dương Đông

20/8/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Hàm Ninh

20/8/2020 (8h30-10h30; 10h30-15h30): Một phần xã Cửa Cạn

20/8/2020 (8h30-10h30): Một phần xã Cửa Dương

20/8/2020 (13h30-17h00): Một phần KP 5, một phần KP 10, TT Dương Đông

21/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương

Điện lực An Biên

15/8/2020 (8h00-15h00): Kinh Cây Xoài, thị trấn Thứ 3, xã Đông Yên, huyện An Biên

16/8/2020 (8h00-15h00): Xã Đông Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

17/8/2020 (13h00-14h00): Kinh Lô 8, xã Vĩnh Bình Bắc

18/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

19/8/2020 (8h00-11h00; 11h00-14h00; 14h00-16h00): Một phần ấp Nước Chảy, Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc

20/8/2020 (10h00-12h00): Khu vực vàm xáng Kinh 3 ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

17/8/2020 (8h00-12h00): Một phần kinh KH7, xã Thạnh Lộc

17/8/2020 (8h00-12h00; 10h30-14h00): Một phần kinh Năm Tỷ, xã Thạnh Lộc

17/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Hai Tỷ, ấp Thác Lác thuộc xã Hòa An, Ngọc Hòa

17/8/2020 (10h30-14h00): Một phần kinh Đường Giữa ,xã Thạnh Lộc

18/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Năm Chiến, xã Bàn Tân Định

18/8/2020 (8h00-11h00; 10h30-14h00; 13h00-16h00): Một phần kinh Xáng Ô Môn, xã Hòa Thuận

19/8/2020 (8h00-12h00): Khu dân cư xã Thạnh Lộc

19/8/2020 (13h00-15h30): Một phần kinh KH5, Chớp Khỉ, xã Thạnh Lộc

20/8/2020 (8h00-12h00): Một phần kinh Nha Si, xã Vĩnh Phú. Một phần kinh Xáng Ô Môn, xã Hòa Thuận

20/8/2020 (10h30-14h00; 13h00-16h00): Một phần kinh Ông Dèo, xã Hòa Thuận

21/8/2020 (8h00-12h00; 10h30-14h00; 13h00-16h00): Một phần kinh KH6, xã Ngọc Thành

Điện lực Gò Quao

15/8/2020 (7h30-13h00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao

15/8/2020 (13h00-18h00): Một phần xã Long Thạnh, Định Hòa Thủy Liễu, Định An, Thới Quản

19/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

18/8/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An

19/8/2020 (7h30-9h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa

19/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa

21/8/2020 (7h30-16h30): KP Xà Ngách, KP Kiên Tân, KP Hòa Lập, một phần KP Ba Hòn, KP Tám Thước, TT. Kiên Lương. Một phần ấp Tà Săng, ấp Núi Mây, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

Điện lực U Minh Thượng

15/8/2020 (8h00-16h00): Xã Thạnh Yên, Thạnh Yên A, một phần xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng