Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

19/6/2023

7:00 - 14:00

Một phần đường Bà Điểm, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá

20/6/2023

6:00 - 17:30

Một phần đường Ngô Quyền, Chu Văn An, Nguyễn Văn Cừ, Trần Nhật Duật, Sương Nguyệt Ánh, Nguyễn Trung Trực, Đống Đa, Nguyễn Thị Định, Huỳnh Tấn Phát, Lạc Hồng, Văn Tiến Dũng, TP Rạch Giá. Đài truyền hình kiên Giang, Bệnh viện y học cổ truyền KG

21/6/2023

7:00 - 16:00

Một phần đường Mạc Cửu (từ cầu Rạch Giá 1 đến cầu Số 2), đường Nguyễn Thái Bình, Dương Minh Châu, phường Vĩnh Quang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/6/2023

7:30 - 11:00

Trạm bột cá Minh Tâm, ấp An Thới, xã Bình An

19/6/2023

11:30 - 16:00

Trạm Minh Châu, ấp An Thới, xã Bình An

20/6/2023

7:30 - 11:00

Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa Phú. Trạm Phúc Ngọc, ấp An Thới, xã Bình An

21/6/2023

7:30 - 11:00

Trạm Trường Thịnh, ấp Hòa Ninh, xã Mong Thọ A

21/6/2023

11:30 - 16:00

Trạm Trường Thịnh 2, ấp Hòa Ninh, xã Mong Thọ A

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

20/6/2023

8:00 - 9:00

Một phần lộ quốc phòng, ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

20/6/2023

10:00 - 11:00

Một phần kinh Nông Trường, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

20/6/2023

13:30 - 14:30

Một phần kinh Nông Trường, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

20/6/2023

14:30 - 15:30

Một phần KV Chùm Xây, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

20/6/2023

15:30 - 16:30

Một phần ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

21/6/2023

8:00 - 9:00

Kinh Đồng Hòa, ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

21/6/2023

9:00 - 10:00

Kinh Đồng Hòa, ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

21/6/2023

10:00 - 11:00

Kinh Đồng Hòa, ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

21/6/2023

13:30 - 14:10

Kinh Đồng Hòa, ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

21/6/2023

14:10 - 15:00

Kinh Đồng Hòa, ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

21/6/2023

15:00 - 16:00

Kinh Đồng Hòa, ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

21/6/2023

16:00 - 17:00

Kinh Đồng Hòa, ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực U Minh Thượng 

20/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

19/6/2023

7:30 - 18:00

Một phần KP 5, 11, 12 phường Dương Đông; xã Cửa Dương; xã Bãi Thơm

20/6/2023

7:30 - 18:00

Một phần phường An Thới; xã Gành Dầu. Nhà tù Phú Quốc, phường An Thới, TP Phú Quốc

20/6/2023

8:00 - 17:00

KH Sao Mai, Hòa Bình

21/6/2023

7:30 - 18:00

Một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

19/6/2023

8:30 - 13:00

Một phần ấp Xẻo Gia, Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

21/6/2023

8:00 - 10:00

Kinh Công Điền, xã Tân Thuận

21/6/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

19/6/2023

8:00 - 13:00

Một phần KP 3, một phần KP Quang Mẫn, Thị trấn

19/6/2023

13:00 - 17:00

Một phần KP Quang Mẫn, một phần KP Vĩnh Phước, Thị trấn

20/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần KP 6 Thị trấn

21/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần kinh Năm Tỷ, xã Ngọc Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

20/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

21/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao