Điện lực Rạch Giá

24/8/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Ngô Quyền và Lê Hồng Phong

24/8/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Phi Thông

Điện lực Châu Thành

24/8/2020 (7h30-11h00): Ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

24/8/2020 (13h00-16h00): KP Minh Lạc, TT. Minh Lương

25/8/2020 (7h30-8h30): Ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa

25/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Phú

25/8/2020 (8h00-9h30): Ấp An Thành, xã Bình An

25/8/2020 (8h30-9h30): Ấp Xà Xiêm, xã Bình An

25/8/2020 (9h30-10h30): Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Phú

25/8/2020 (10h30-11h00): Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

25/8/2020 (13h30-14h00): Ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

25/8/2020 (14h30-15h00): Ấp Kinh 5 Ranh, xã Mong Thọ A

25/8/2020 (15h30-16h00): Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

26/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Hòa Lộc, Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc

26/8/2020 (9h00-11h00): Ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A

27/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Phú

Điện lực Hà Tiên

25/8/2020 (8h00-11h00; 13h30-16h00): Khu vực Thuận Án, Thuận Yên

25/8/2020 (8h00-11h00; 14h00-17h00): Khu dân cư phường Tô Châu, TP. Hà Tiên

26/8/2020 (8h00-10h00): Khu phố 2 phường Đông Hồ, TP. Hà Tiên

27/8/2020 (8h00-11h00): Khu phố 1, 2 phường Tô Châu, TP. Hà Tiên

27/8/2020 (8h00-9h00): Khu phố 2 phường Tô Châu, TP. Hà Tiên

27/8/2020 (9h00-15h00): Khu vực kênh Núi đồng ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

25/8/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn

25/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn

27/8/2020 (7h30-17h00): Một phần khu phố Sư Nam, TT. Hòn Đất; Xã Lình Huỳnh; Ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

28/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Giàn Gừa, xã Sơn Bình

Điện lực An Minh

22/8/2020 (8h30-10h30): Ấp Thạnh Tây A, Thạnh Tây B, xã Đông Thạnh, huyện An Minh

22/8/2020 (8h30-11h30): Ấp Đông Bình, xã Đông Hưng, huyện An Minh

23/8/2020 (8h30-11h00): Ấp Vàm Xáng, ấp Xáng Cùng, ấp 15B, xã Đông Hưng B, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

22/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương

24/8/2020 (0h00-11h00): Một phần KP 4, một phần KP 6, TT. An Thới

24/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

24/8/2020 (8h00-17h00): Một phần KP 1, TT. Dương Đông

24/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

24/8/2020 (11h30-12h30): Một phần ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh

25/8/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Cửa Cạn

25/8/2020 (8h00-11h30): Một phần KP 2, TT. An Thới

26/8/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

26/8/2020 (8h30-10h00): Một phần KP 4, KP 7, TT. An Thới

26/8/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

26/8/2020 (10h00-17h00): Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

28/8/2020 (8h30-10h00): Một phần KP 4, TT. An Thới

Điện lực Vĩnh Thuận

22/8/2020 (8h00-9h00): Khu vực Công an Vĩnh Thuận; Khu chợ đêm Vĩnh Thuận, khu phố Vinh Đông 2, TT. Vĩnh Thuận 

22/8/2020 (9h00-10h00): Khu vực Ngân hàng Kiên Long; Điện lực Vĩnh Thuận

22/8/2020 (10h00-11h00): Khu vực trạm Bệnh viện Vĩnh Thuận; Viễn thông Vĩnh Thuận

22/8/2020 (11h00-12h00): Khu vực Ngân hàng NN

24/8/2020 (8h00-11h00): Kinh Chằng Bè, khu phố Vĩnh Phước 2, TT. Vĩnh Thuận

24/8/2020 (13h00-16h00): Kinh Mương Lộ, xã Phong Đông

25/8/2020 (8h00-10h00): Kinh Hai Nhãn, xã Vĩnh Phong

26/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam

26/8/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

27/8/2020 (9h00-12h00): Khu vực 1000 kinh 13, xã Vĩnh Thuận

28/8/2020 (8h30-15h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, Xẻo Gia. Một phần ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

24/8/2020 (8h00-11h00; 10h30-14h00): Một phần kinh Minh Tân, xã Bàn Tân Định

24/8/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Bàn Tân Định

24/8/2020 (11h00-13h00): Khu vực Cò Tuất, xã Bàn Tân Định

24/8/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Biện Cui, xã Bàn Tân Định

25/8/2020 (7h30-17h00): Đoạn từ bến xe Giồng Riềng dọc theo lộ nhựa đến xã Long Thạnh

25/8/2020 (8h00-11h30; 10h30-14h00; 13h30-16h00): Một phần kinh Xáng Ô Môn, xã Hòa Thuận

25/8/2020 (8h00-11h30): Một phần kinh Balan, xã Thạnh Hưng

25/8/2020 (10h30-14h00): Một phần kinh Mò Om, xã Thạnh Hưng

26/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phú - khu vực giáp ranh 2 xã

27/8/2020 (7h30-17h00): Kinh Huỳnh Kỳ, xã Thạnh Phước

27/8/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Bàn Tân Định, xã Minh Hòa

27/8/2020 (8h00-11h00; 10h30-14h00; 13h30-16h00): Một phần kinh Nhà Băng, xã Hòa Lợi, xã Hòa Hưng

27/8/2020 (8h00-11h30; 10h30-14h00): Một phần kinh Sầm Há, xã Ngọc Chúc

27/8/2020 (9h00-10h30): Một phần kinh Phong Lưu, xã Vĩnh Phú

27/8/2020 (11h00-12h30): Một phần kinh KH6, xã Vĩnh Phú

27/8/2020 (14h00-15h30): Một phần kinh Sáu Thì, xã Vĩnh Thạnh

28/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phú - khu vực giáp ranh 2 xã

28/8/2020 (9h00-11h00; 11h30-13h00; 12h30-14h00): Một phần ấp An Khương, xã Minh Hòa

28/8/2020 (12h30-14h00): Một phần xã Bàn Tân Định

Điện lực Gò Quao

24/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản

25/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Đinh An

26/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản

27/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

28/8/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa, Thủy Liễu

Điện lực Kiên Lương

28/8/2020 (7h30-17h00): Toàn bộ xã Dương Hòa (trừ một phần ấp Tà Săng, khu nuôi tôm Núi Mây)

28/8/2020 (8h00-9h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa. Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền (khu Núi Ong)

Điện lực U Minh Thượng

28/8/2020 (8h00-17h00): Ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng