Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

4/7/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Phước Ninh, Phước Chung, xã Mong Thọ B; Một phần ấp Tân Phước, Tân Hưng, Tân Tiến, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Bình, Minh Tân, xã Giục Tượng; Một phần ấp Minh Hưng, An Bình, ấp 5, Nam Hải, xã Minh Hòa

4/7/2023

7:30 - 11:00

Ấp Phước Tân, xã Mong Thọ B

4/7/2023

13:00 - 16:00

Ấp Phước Tân, xã Mong Thọ B

5/7/2023

7:30 - 11:00

Ấp An Bình, xã Bình An

5/7/2023

13:00 - 16:00

KP Minh Lạc, TT Minh Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

4/7/2023

8:00 - 16:00

Một phần kênh 8

5/7/2023

8:00 - 16:00

Một phần kênh 9B; Một phần kênh 10B

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

4/7/2023

9:00 - 10:30

Xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

4/7/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Thái Tân, xã Mỹ Thái (KV kinh Tám Rưỡi)

4/7/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình (KV đê biển)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

3/7/2023

7:30 - 18:00

Xã Gành Dầu; Một phần xã Cửa Dương; xã Bãi Thơm. KV Vinpearl

4/7/2023

7:30 - 18:00

KV kho đạn, K8, xã Cửa Dương

4/7/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã Cửa Dương

4/7/2023

8:00 - 12:00

Một phần KP 12 phường Dương Đông

4/7/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Cửa Dương

4/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bến Tràm

4/7/2023

9:30 - 13:00

Một phần ấp Đường Bào, xã Dương Tơ

4/7/2023

13:30 - 15:30

Một phần KP 12 phường Dương Đông; toàn bộ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

5/7/2023

7:30 - 18:00

Một phần xã Cửa Cạn

  

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

4/7/2023

8:00 - 13:00

Ấp Bào Trâm, Bào Hang, 5 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

3/7/2023

8:00 - 12:00

Kinh Ba Xéo, xã Hòa Lợi

3/7/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Ngọc Lợi (KV UBND xã Ngọc Thành)

3/7/2023

12:00 - 16:00

Kinh Cả Sỹ, xã Hòa Lợi

4/7/2023

7:00 - 15:00

Ấp Nam Hải, một phần ấp Xẻo Chác, một phần ấp Bến Nhứt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

4/7/2023

7:00 - 16:00

Xã Thủy Liễu; xã Thới Quản; một phần xã Định Hòa; một phần xã Long Thạnh

4/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

5/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao