Điện lực Rạch Giá

29/8/2020 (6h30-10h00; 10h00-17h30): Một phần khu lấn biển

31/8/2020 (7h00-11h30): Đường Phan Văn Trị, Bạch Đằng, Phùng Hưng, một phần đường Nguyễn Trung Trực, chợ Bắc Sơn

1/9/2020 (7h00-11h30): Đường Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, một phần đường Nguyễn An Ninh, một phần khu TĐC Lê Hồng Phong

3/9/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Chu Văn An, một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh, một phần chợ Rạch Sỏi

4/9/2020 (7h00-11h30): Đường Phạm Ngọc Thạch, một phần đường Trần Quý Cáp

Điện lực Châu Thành

31/8/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Hòa Tiến, xã Mong Thọ

1/9/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Phước, Tân Bình, Tân Thành, Minh Tân, Tân Hưng, Tân Điền

3/9/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Phú

4/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú 

4/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp

Điện lực Hà Tiên

31/8/2020 (8h00-11h00; 14h00-17h00): Khu vực Lò vôi (cũ) phường Bình San, Đông Hồ, TP. Hà Tiên

3/9/2020 (8h00-9h30): Khu vực Vàm Hàn, phường Đông Hồ, TP. Hà Tiên

3/9/2020 (8h00-12h00): Khu vực Vàm Hàn, Cừ Đứt, phường Đông Hồ, TP. Hà Tiên

3/9/2020 (9h30-11h00): Ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

31/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bến Đá, xã Thổ Sơn

1/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Huỳnh Sơn, một phần ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh

3/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòn Me, một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

4/9/2020 (8h00-17h00): Một phần khu phố Tri Tôn, TT. Hòn Đất (khu vực TT Thương mại Hòn Đất)

Điện lực Phú Quốc

29/8/2020 (6h00-17h00): Toàn huyện Phú Quốc

31/8/2020 (8h00-11h00; 11h30-17h00): Ấp 2, xã Cửa Cạn

1/9/2020 (8h00-10h00): Khu vực nhà thờ An Thới

3/9/2020 (8h00-16h30): Khu phố 3, 4, 8, thị trấn Dương Đông

4/9/2020 (8h00-10h00): Khu tái định cư Suối Lớn

Điện lực An Biên

4/9/2020 (8h00-17h00): Xã Đông Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

29/8/2020 (7h30-13h00): Kinh 13, kinh 11, kinh 9, kinh Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận. Ấp Đập Đá 1, Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong. NMNĐ Nguyễn Văn Hợp

29/8/2020 (8h30-10h00): Từ NM Vinh Cường đến cống Ông Cả, ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong

31/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh, Nước Chảy, xã Vĩnh Bình Bắc

3/9/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Ấp Hiệp Hòa, Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc. Một phần ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

3/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Hiệp Hòa, Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc

4/9/2020 (7h30-17h30): Ấp Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

Điện lực Giồng Riềng

31/8/2020 (7h30-16h00): Kinh Ranh, xã Thạnh Phước

31/8/2020 (8h00-11h30): Một phần kinh Cả Sĩ, xã Hòa Lợi

31/8/2020 (11h00-15h00): Một phần kinh Xã Bè, xã Hòa Lợi

1/9/2020 (7h30-16h00): Kinh Củ Sáu, xã Thạnh Phước

1/9/2020 (8h00-11h30): Một phần kinh Ranh Trái, xã Hòa Lợi

1/9/2020 (11h00-15h00): Một phần kinh KH7, xã Hòa Lợi

3/9/2020 (8h00-11h00; 10h30-14h00; 13h00-16h00): Một phần kinh Sáu Thước, xã Thạnh Lộc

4/9/2020 (7h30-14h00): Ấp Gỗ Vàm, Xẻo Vịnh, một phần ấp Bến Nhứt, xã Long Thạnh

4/9/2020 (8h00-11h00; 10h30-14h00): Một phần kinh Chùa, xã Thạnh Lộc

4/9/2020 (8h00-11h30; 11h30-15h00): Một phần kinh Ranh Phải, xã Hòa Lợi

4/9/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Gỗ Vàm, Xẻo Vịnh, xã Long Thạnh

Điện lực Gò Quao

30/8/2020 (7h30-17h00): Xã Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, một phần xã Định An, huyện Gò Quao. Một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng

4/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

4/9/2020 (7h30-17h00): Thị trấn Kiên Lương (từ KP Tám Thước, KP Xà Ngách, một phần KP Kiên Tân, KP Ba Hòn, KP Hòa Lập, đến cầu Tam Bản Tà Săng). Một phần ấp Tà Săng khu vực Núi Mây, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương