Điện lực Rạch Giá

7/9/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Lâm Quang Ky, đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa

7/9/2020 (7h00-16h00): Một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh

8/9/2020 (7h00-11h30): Đường Lê Văn Hưu, Tôn Đức Thắng

8/9/2020 (7h00-16h00): Một phần đường Quang Trung

9/9/2020 (7h00-11h30): Khu kênh 5, kênh 6 phường Rạch Sỏi

10/9/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Lâm Quang Ky

11/9/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Phan Đăng Lưu

Điện lực Châu Thành

5/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

7/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

7/9/2020 (7h30-11h00): Ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú

7/9/2020 (13h30-16h30): Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú

8/9/2020 (7h30-11h00): Ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

8/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

9/9/2020 (7h30-11h00): Ấp Minh Phong, xã Bình An

9/9/2020 (13h00-16h30): Ấp An Phước, xã Bình An

10/9/2020 (7h30-17h00): Ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

11/9/2020 (7h30-11h00; 13h00-17h00): Ấp Minh Long, xã Minh Hòa

Điện lực Tân Hiệp

10/9/2020 (8h00-11h00): Một phần KP Đông Hưng

10/9/2020 (8h00-15h00): Một phần Đòn Dông Kinh 6

10/9/2020 (10h00-15h00): Ấp Tân An, ấp Tân Long

11/9/2020 (8h00-17h00): Xã Thạnh Trị (trừ ấp Đông Thọ)

11/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Đông Phước

Điện lực Hà Tiên

8/9/2020 (8h00-11h00; 14h00-17h00): Khu vực cầu Hà Giang ấp Ngã tư, xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên

8/9/2020 (8h00-11h00): Khu vực vườn cao su, phường Tô Châu, TP. Hà Tiên

8/9/2020 (14h00-17h00): Khu vực Mũi Ông Cọp, xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên

10/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Hòa Khánh, Thạnh Lợi, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

10/9/2020 (8h00-11h00): Lộ quốc phòng xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

10/9/2020 (8h00-11h00): Khu vực bệnh viện TP. Hà Tiên

10/9/2020 (14h00-17h00): Đầu cầu HN3 xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

10/9/2020 (14h00-17h00): Khu vực Bà Lý, Mỹ Đức, TP. Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

7/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Đập Đá, xã Mỹ Phước (dọc 2 bên kinh Đập Đá và khu vực bên sông kinh Kiên Hảo).

8/9/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Đầu Doi, một phần khu phố Chòm Sao, TT Hòn Đất (KV bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

9/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

9/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (KV bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

11/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Thuận An, xã Bình Sơn (KV 2 bên kinh Vàm Rầy)

Điện lực An Minh

6/9/2020 (7h30-16h30): KP 3 thị trấn thứ 11, ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

5/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 1, một phần KP 2, TT. Dương Đông

7/9/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

7/9/2020 (10h30-14h30): Một phần ấp Gành Gió, xã Cửa Dương

8/9/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Hàm Ninh; Toàn bộ xã Bãi Thơm

8/9/2020 (14h30-17h00): Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

9/9/2020 (14h30-17h00): Một phần xã Gành Dầu

10/9/2020 (7h30-11h30): Một phần KP 1, 2, toàn bộ KP 3,8 thị trấn An Thới

10/9/2020 (11h30-17h00): Một phần KP 3, 5 thị trấn An Thới

11/9/2020 (8h30-10h00; 10h00-12h00): Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ 

11/9/2020 (14h30-16h30): Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

Điện lực Vĩnh Thuận

5/9/2020 (7h30-17h00): Kinh Bốn Thước, xã Bình Minh

7/9/2020 (10h00-10h30): Một phần ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam

7/9/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

7/9/2020 (13h00-15h00): Khu vực chợ Ngã Sáu, xã Bình Minh

7/9/2020 (13h00-14h00): Khu chợ đêm đường Võ Văn Kiệt, khu phố Vĩnh Đông 2, TT. Vĩnh Thuận

7/9/2020 (14h00-15h00): Trạm NM XX Nguyễn Thị Xiêm

9/9/2020 (13h30-16h00): Kinh Xẻo Lợp, xã Vĩnh Phong

10/9/2020 (9h00-12h00): Khu vực 1000 kinh 13 xã Vĩnh Thuận

11/9/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

11/9/2020 (8h00-9h00): Khu vực 6000 kinh 3 xã Vĩnh Thuận

11/9/2020 (9h00-10h00; 10h00-11h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

11/9/2020 (10h00-11h00): Khu vực 5000 kinh 13 xã Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

7/9/2020 (8h00-12h00; 12h00-15h00): Một phần kinh 14 xã Hòa Hưng

7/9/2020 (8h00-11h30; 11h30-15h00): Một phần kinh xã Trắc, xã Thạnh Phước

8/9/2020 (8h00-15h00): Kinh Bờ Trúc, KH6, Đường Giữa, Năm Tỳ, KH7, xã Thạnh Lộc

9/9/2020 (8h00-11h30; 11h00-14h00): Một phần kinh 12 xã Hòa Hưng

9/9/2020 (8h00-11h30; 11h00-14h00): Một phần kinh Đòn Dông, xã Thạnh Lộc

9/9/2020 (13h00-16h00): Một phần kinh KH5 - Chớp Khỉ

10/9/2020 (8h00-12h00; 12h00-15h00): Một phần kinh Hội Đồng Thơm, xã Hòa Lợi

11/9/2020 (7h30-15h00; 13h00-17h00): Từ cầu Ngọc Chúc dọc theo sông về hướng xã Ngọc Thành thuộc xã Ngọc Chúc, xã Ngọc Thành

Điện lực Gò Quao

9/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

9/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao

11/9/2020 (7h30-17h00): Toàn xã Thủy Liễu, một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

7/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

8/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Rẫy Mới, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

8/9/2020 (8h00-9h30): Một phần khu phố cư xá, thị trấn Kiên Lương

9/9/2020 (7h30-18h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

9/9/2020 (7h30-16h30): Một phần KP Ba Hòn, TT. Kiên Lương, huyện Kiên Lương

9/9/2020 (7h30-11h00): Toàn bộ xã Bình An (trừ một phần ấp Ba Núi), xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải

9/9/2020 (7h30-18h30): Toàn bộ xã Bình An (trừ một phần ấp Ba Núi, một phần ấp Hòn Chông), xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải

10/9/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

10/9/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

11/9/2020 (7h30-11h00): Ấp Kinh Một, Hòa Lạc, Tân Điền, xã Hòa Điền; Ấp Cống Tre, Kiên Thanh, Kênh Chín, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

11/9/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Tà Teng, xã Vĩnh Điều; Một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành