Điện lực Rạch Giá

14/9/2020 (7h00-11h30): Đường Võ Văn Kiệt, phường Vĩnh Hiệp

15/9/2020 (7h00-11h30): Một phần khu tập thể Bệnh viện

16/9/2020 (7h00-12h00): Kênh Vẩy Ốc

17/9/2020 (7h00-17h00): Một phần phường Vĩnh Thông

Điện lực Hà Tiên

15/9/2020 (7h30-10h30): Phường Tô Châu, Bình San, Đông Hồ, Pháo Đài; Xã Tiên Hải, xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên

15/9/2020 (7h30-10h30): Phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên; Tỉnh Kampot - Campuchia

18/9/2020 (8h00-12h00): Khu vực vựa ghẹ Kim Lan, phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

15/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Kinh 9, xã Bình Giang (KV bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

15/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn (KV lộ 8000)

16/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Mỹ Thạnh, một phần ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm (KV 2 bên kinh Kiên Hảo).

17/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Mỹ Thạnh, một phần ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm (KV 2 bên kinh Kiên Hảo).

18/9/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Sư Nam, TT Hòn Đất (KV bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

18/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái (KV kinh 12 Nam Thái).

18/9/2020 (7h30-17h00): Dọc 2 bên QL 80 từ cầu số 2 đến Cơ sở cán Tol Hoa Sen. Các kinh Ngã Cái, kinh Cũ, kinh Kiểm, kinh Kiên Hảo gồm các KV: Một phần ấp Trung Thành, xã Phi Thông, TP. Rạch Giá; Xã Mỹ Lâm; một phần KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn; ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn; xã Mỹ Phước

Điện lực Phú Quốc

15/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Gành Gió, xã Cửa Dương

15/9/2020 (13h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần KP 10, TT Dương Đông

Điện lực An Biên

12/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Đông Quí, KP 2, 3 thị trấn Thứ 3, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

14/9/2020 (7h30-17h00): Kinh Bốn Thước, xã Bình Minh

14/9/2020 (8h30-10h00): Kinh Cái Nhum, xã Phong Đông

14/9/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

15/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Nước Chảy, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

16/9/2020 (7h30-17h30): Ấp Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

17/9/2020 (10h00-12h00): Một phần kinh Bộ Đạm, xã Bình Minh

17/9/2020 (13h00-17h00): Khu vực 1000 kinh 13, xã Vĩnh Thuận,

17/9/2020 (14h00-16h00): Khu vực chợ Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc

18/9/2020 (8h30-10h00): Kinh Cả Chợ, xã Bình Minh.

18/9/2020 (11h00-12h00): Kinh Tám Nhiễu, xã Vĩnh Bình Nam.

Điện lực Giồng Riềng

13/9/2020 (7h00-17h00): Toàn huyện Giồng Riềng

14/9/2020 (8h00-12h00; 12h00-15h00): Một phần kinh Hội Đồng Thơm, xã Hòa Lợi

15/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Cái Đuốc, xã Ngọc Thành

16/9/2020 (8h00-12h00; 12h00-15h00): Một phần kinh Ranh Phải, xã Hòa Lợi

17/9/2020 (7h30-15h00): Một phần kinh KH9, xã Hòa Hưng

17/9/2020 (8h00-14h00): Một phần kinh Mới, xã Thạnh Lộc

18/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Thành

18/9/2020 (13h00-17h00): Khu vực xã Ngọc Thành

Điện lực Gò Quao

13/9/2020 (7h30-17h00): Toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, toàn thị trấn Gò Quao, xã Vĩnh Phước B, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Một phần xã Định An, xã Định Hòa, xã Thủy Liễu, xã Thới Quản, Long Thạnh, Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao

15/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thủy Liễu

Điện lực U Minh Thượng

15/9/2020 (7h30-17h00): Xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng

16/9/2020 (7h30-17h00): Xã Vĩnh Hòa, Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng

17/9/2020 (7h30-17h00): Xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng

18/9/2020 (7h30-17h00): Xã Vĩnh Hòa, Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng