Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

1/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp An Thới, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

31/7/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Kênh 2B

31/7/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Phát B

1/8/2023

8:00 - 16:00

CDC Đông Tiến, kênh Đập Nước, kênh Đầu Ngàn (giữa kênh 10 và kênh Đông Bình)

2/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú, một phần ấp Đông An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

1/8/2023

8:00 - 9:30

Từ chùa Thanh Hòa Tư đến ngã 3 Trường tiểu học xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

1/8/2023

10:00 - 15:00

KV vàm Hàn, phường Đông Hồ (bờ hữu ngạn sông Giang Thành) TP Hà Tiên

2/8/2023

8:00 - 9:30

KV Trần Thệ (đường vào Pu Tuốt) xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

2/8/2023

8:00 - 11:00

KV sân vận động phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

2/8/2023

8:00 - 17:00

Dọc Quốc lộ N1 và trên đê từ Bến xe Giang Thành đến ngã 3 Đầm Chích, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

2/8/2023

13:30 - 17:00

KV Mũi Giông xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

31/7/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

31/7/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; Xã Hàm Ninh; Xã Hòn Thơm; Một phần phường An Thới

31/7/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Dương Tơ; Một phần phường An Thới

1/8/2023

7:30 - 18:00

Một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

2/8/2023

7:30 - 16:00

Một phần phường An Thới, Tp Phú Quốc

2/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

2/8/2023

7:30 - 18:00

Một phần xã Cửa Dương; Xã Dương Tơ; Xã Cửa Cạn; Một phần KP 5, 10, toàn bộ KP 6, 9 phường Dương Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

31/7/2023

8:00 - 10:00

Kinh Công Điền, ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận

31/7/2023

10:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Phong, Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

1/8/2023

8:00 - 10:00

KV 4000 tới 5000 kinh 9, xã Vĩnh Thuận

1/8/2023

10:00 - 12:00

KV vàm xáng kinh 2, xã Tân Thuận

1/8/2023

14:00 - 17:00

KV từ tiệm Út Kê đến nha khoa Thanh An đường Mai Văn Trương, KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

2/8/2023

9:30 - 15:00

Một phần Hiệp Hòa, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

31/7/2023

8:00 - 13:00

Một phần kinh Cây Dương, xã Bàn Tân Định

31/7/2023

13:00 - 17:00

Một phần kinh Láng Sơn, xã Bàn Thạch

1/8/2023

8:00 - 15:00

KV UBND xã Bàn Thạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

1/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Định An

2/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Định Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực U Minh Thượng

1/8/2023

10:00 - 16:00

Một phần ấp Minh Thượng (kênh 12 Rừng), xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng