Điện lực Bến Lức

22/6/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH B.K.L

22/6/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Yên

22/6/2020 (9h30-11h00): Nhà nghỉ Huỳnh Sơn

22/6/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH SX TM DV H&K

22/6/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH Sơn Hải Vân

22/6/2020 (11h30-13h00): CTCP Đại Phú Lộc

22/6/2020 (12h10-13h00): CTCP Hạt Thủy tinh L.Q JOTON (Công ty Đông Nhân)

22/6/2020 (13h10-14h00): Công ty TNHH Cơ Khí Nam Việt

22/6/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp 3 xã Bình Đức

22/6/2020 (14h30-16h30): Cơ sở Ấp Nở Trứng Gia Cầm Thuận Hải

23/6/2020 (9h00-17h30): Cty Cà phê Outspan KCN Nhựt Chánh, ấp 5 xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức

24/6/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH SX TM Kiệt Kiệt 

24/6/2020 (8h00-10h00): Võ Hoàng Thọ (nhà trọ Nguyên Thắng)

24/6/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 9 xã Lương Hòa

24/6/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH SX TM Kiệt Kiệt

24/6/2020 (10h30-11h30): Một phần xã Lương Bình

24/6/2020 (10h30-13h00): Quán Ăn Vườn Xoài

24/6/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH SX TM Kiệt Kiệt

24/6/2020 (12h10-13h00): Cơ sở Kim Long (Công ty TNHH SX TM Kiệt Kiệt - 560, KCN Thịnh Phát)

24/6/2020 (13h00-14h30): Một phần xã Lương Bình

24/6/2020 (13h10-14h00): Công ty TNHH Công nghệ Nano Khải Trác Việt Nam (Cơ sở Tài Vạn)

24/6/2020 (14h30-16h30): Công ty TNHH MTV XNK Phân bón Hà Tây (May Gia Công Hai Thành)

24/6/2020 (15h00-16h00): Một phần xã Lương Hòa

25/6/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Vĩnh Minh Phước PET (Công ty TNHH Nhựa Chánh Hưng)

25/6/2020 (8h00-10h00): Nhà nghỉ Lê Meo

25/6/2020 (8h00-10h00): Công ty TNHH SX TM Nhựa Hồng Tiến (Công ty AnaVil)

25/6/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Trần Khang

25/6/2020 (10h30-13h00): TBA 250KVA Phạm Văn Thiện (Công ty TNHH SXTM XNK Phú Anh-250KVA), KCN Phú An Thạnh

25/6/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH Nhựa Phú Tỷ

25/6/2020 (11h30-13h00): Công ty TNHH MTV Vĩnh Lợi Phát Long An

25/6/2020 (12h10-13h00): Cơ sở gia công Cơ khí Trần Văn Ngọc

25/6/2020 (14h00-15h00): Trại giam Long Hòa (K2)

25/6/2020 (14h30-15h30): Công ty TNHH Minh Nhựt

25/6/2020 (14h30-16h30): CTCP Ống Thép Việt - Đức VG PIPE, ấp 3 Mỹ Yên

Điện lực Cần Đước

22/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 2A, xã Tân Ân

22/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 4, xã Tân Ân

22/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Đông Nhất, Hòa Quới, xã Tân Chánh

23/6/2020 (8h00-9h30): Một phần khu 1A, 1B, thị trấn Cần Đước

23/6/2020 (10h00-11h30): Một phần khu 2, 3, 4, thị trấn Cần Đước

23/6/2020 (14h00-16h00): Một phần khu 5, 6, thị trấn Cần Đước

24/6/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Nhà Dài, xã Tân Lân

24/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 3, xã Long Cang

25/6/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

25/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Tây, Hựu Lộc, Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây

26/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp 4, xã Long Định

26/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 3, xã Long Cang

Điện lực Tân Thạnh

25/6/2020 (8h00-15h00): Kinh 79 Trái xã Bắc Hòa

26/6/2020 (8h00-15h00): Nhánh rẽ Kinh Giồng Dung, xã Hậu Thạnh Tây

Điện lực Tân Trụ

22/6/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

24/6/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình

24/6/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

25/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

25/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 1 và một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây

Điện lực Đức Huệ

24/6/2020 (8h00-11h00): Thị trấn Đông Thành

24/6/2020 (13h00-16h00): Xã Mỹ Thạnh Đông

25/6/2020 (8h00-9h30): Công ty Thanh Thủy

25/6/2020 (10h00-11h30): Công ty Minh Nhơn

25/6/2020 (13h00-14h30): Công ty Phúc An

25/6/2020 (15h00-16h30): Công ty Lâm Thành Nhung

26/6/2020 (9h00-11h00): Xã Mỹ Thạnh Đông

26/6/2020 (13h00-14h30): Xã Mỹ Thạnh Tây

Điện lực Thạnh Hóa

23/6/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp 3 xã Tân Đông

23/6/2020 (8h30-11h00): Ấp 5 xã Tân Tây

24/6/2020 (8h00-8h45): Một phần ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú

24/6/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phú

24/6/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước

24/6/2020 (8h00-16h00; 13h00-13h45; 14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp 61 xã Thuận Bình

Điện lực Vĩnh Hưng

24/6/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Cà Na, xã Vĩnh Thuận

24/6/2020 (10h00-11h30; 13h30-14h30): Một phần ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình Tây

25/6/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Cả Gừa, xã Tuyên Bình Tây; Một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình

Điện lực Châu Thành

22/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh

22/6/2020 (8h00-8h40): Hộ XX Võ Thị Cúc

22/6/2020 (9h00-9h40): Hộ Cơ sở thu mua thanh long Hồng Nga

22/6/2020 (10h00-10h40): Hộ Cơ sở thu mua thanh long Thanh Châu 2

22/6/2020 (11h00-11h40): Hộ Hồng Thoan Long An

22/6/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Phú Tây B, xã Thanh Phú Long

22/6/2020 (13h00-13h40): Hộ Cơ sở thu mua thanh long Hai Thanh 3

22/6/2020 (14h00-14h40): Hộ Công ty TNHH Phú Quý

22/6/2020 (15h00-15h40): Hộ Cơ sơ thu mua thanh long Thanh Thanh Hà

23/6/2020 (8h00-8h40): Hộ Thành Đạt 2

23/6/2020 (9h00-9h40): Hộ Trần Minh Hữu

23/6/2020 (9h00-10h00; 14h00-15h00): Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long

23/6/2020 (9h00-13h00): Hộ Lê Thị Bích Thủy

23/6/2020 (10h00-10h40): Hộ Công ty Tân Hóa

23/6/2020 (11h00-11h40): Hộ Cơ sở thu mua thanh long Rạng Đông

23/6/2020 (13h00-13h40): Hộ Cơ sở thu mua thanh long Hồng Long

23/6/2020 (14h00-14h40): Hộ Đặng Huy Vũ

23/6/2020 (15h00-15h40): Hộ Đức Hưng

24/6/2020 (8h00-8h40): Hộ HTX Dương Xuân; Hộ Hương Sen Quán; Công ty TNHH MTV Hương vị trái cây Việt

24/6/2020 (9h00-9h40): Hộ DNTN Khải Việt Thành; Hộ Trương Văn Xiêng; Hộ TSTL Nguyễn Văn Quốc

24/6/2020 (9h00-10h00; 11h00-13h30; 14h00-15h00): Một phần ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long

24/6/2020 (10h00-10h40): Hộ ĐĐKD Hồng Thoan Long An; Hộ Nhà nghỉ Thanh Hiền; Hộ TSTL Trần Thị Phương

24/6/2020 (11h00-11h40): Hộ Huệ Sang; Hộ Nguyễn Lệ Hưởng

24/6/2020 (11h00-13h30): Một phần xã Thanh Vĩnh Đông, Thanh Phú Long

24/6/2020 (11h00-11h40): Hộ HKD Trần Quang Minh

24/6/2020 (13h00-13h40): Hộ Hạt điều Thanh Phú Long; Hộ Nguyễn Xuân; Hộ Nhà nghỉ Thanh Hà

24/6/2020 (14h00-14h40): Hộ XX Phước Đạt; Hộ Nguyễn Thị Hồng Thoan; Hộ Lê Văn Ấn

24/6/2020 (15h00-16h30): Hộ XX Hưng Đạt; Hộ Sấy lúa Võ Thanh Sơn

24/6/2020 (15h00-15h40): Hộ Tùng Phát

24/6/2020 (16h00-16h40): Hộ CN Phạm Thanh Long

25/6/2020 (8h00-8h30; 15h00-15h30): Một phần xã Vĩnh Công, Hiệp Thanh, Hòa Phú

25/6/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Hòa Phú

25/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp 9 xã Hiệp Thạnh

26/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Thanh 3, xã Thuận Mỹ

26/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Phú Tây A, xã Thanh Phú Long

Điện lực Thủ Thừa

25/6/2020 (7h30-16h30): Một phần TT Thủ Thừa, xã Tân Thành, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

21/6/2020 (7h00-17h00; 11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

21/6/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Hựu Thạnh

22/6/2020 (8h00-11h30): Công ty Tô Nam Biotech; Công ty Phúc Toàn Thịnh

22/6/2020 (8h00-8h45): Công ty Hoa Thao

22/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30; 15h00-16h00): Một phần xã Tân Phú

22/6/2020 (8h00-15h00): Một phần TT Hiệp Hòa

22/6/2020 (9h00-9h45): Công ty Giang Đạt Thành

22/6/2020 (10h00-10h45): Công ty Hoài Phan

22/6/2020 (11h00-11h45): Công ty Hải Sơn

22/6/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

22/6/2020 (12h00-13h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

22/6/2020 (13h00-16h30): Công ty ATC; Công ty Bảo Bảo

22/6/2020 (13h00-14h00): Công ty BDT

22/6/2020 (13h30-14h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

22/6/2020 (14h15-15h15): Công ty Min Han

22/6/2020 (15h30-16h30): Công ty Phú Gia Việt

23/6/2020 (8h00-11h30): Cơ sở Toàn Nga; Cơ sở Minh Thanh

23/6/2020 (8h00-8h45): Công ty Hải Sơn

23/6/2020 (9h00-9h45): Công ty Kinglycopper

23/6/2020 (10h00-10h45): Công ty CDV

23/6/2020 (11h00-11h45): Công ty Thuận Thành Long An

23/6/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

23/6/2020 (12h00-13h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

23/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Tư Lá; Công ty Delta Cropcare

23/6/2020 (13h00-14h00): Công ty Gia Việt

23/6/2020 (13h30-14h30; 15h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông

23/6/2020 (14h15-15h15): Công ty Pronics Precision

23/6/2020 (15h30-16h30): Công ty LG

24/6/2020 (8h00-11h30): Công ty Tân Hưng Lợi; Công ty Siêu Thành

24/6/2020 (8h00-8h45): HKD Nguyễn Văn Toản

24/6/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

24/6/2020 (9h00-9h45): Công ty Han Sung

24/6/2020 (10h00-10h45): Công ty Cường Phát

24/6/2020 (11h00-11h45): HKD Lý Ngọc Hạnh

24/6/2020 (11h00-13h00): HKD Cổ Văn Mong

24/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Yuen Fong Yu

24/6/2020 (13h00-14h00): HKD Thái Tuấn Hòa

24/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

24/6/2020 (14h15-15h15): HKD Vĩnh Lợi

24/6/2020 (15h30-16h30): UBND huyện

25/6/2020 (7h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

25/6/2020 (8h00-11h30): Công ty Hồng Kim Long An; Công ty Trần Gia Hương

25/6/2020 (8h00-8h45; 9h00-9h45): Công ty Phát Tài

25/6/2020 (10h00-10h45): Công ty Ô tô Quyền

25/6/2020 (11h00-11h45): Công ty Tân Đức

25/6/2020 (11h00-13h00): Công ty Thái Lợi

25/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Tiến Phương; Cơ sở Ngọc Anh

25/6/2020 (13h00-14h00): Công ty Khánh Xương; Một phần xã Đức Lập Hạ

25/6/2020 (14h15-15h15): Công ty Hàn Gia; Một phần xã Đức Hòa Thượng

25/6/2020 (15h30-16h30): Công ty Bumsei VN; Một phần xã Hựu Thạnh

26/6/2020 (7h00-12h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

26/6/2020 (8h00-11h30): Công ty Triệu Đại Phát; Công ty Nhuệ Phong

26/6/2020 (8h00-8h45): Công ty Atad

26/6/2020 (8h00-13h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

26/6/2020 (9h00-9h45): Công ty Thảo Việt

26/6/2020 (10h00-10h45): Công ty Đại Đô

26/6/2020 (11h00-11h45): Công ty Bảo Ngân

26/6/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

26/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Sơn Tiên; Công ty Tân Dương Quang; Công ty Vĩnh Phong Long

26/6/2020 (13h00-14h00): HKD Nguyễn Văn Rừng; Một phần xã Tân Phú

26/6/2020 (14h15-15h15): Cơ sở Minh Ân; Một phần TT Hậu Nghĩa

26/6/2020 (15h30-16h30): HKD Ngô Hồng Thái

Điện lực Cần Giuộc

21/6/2020 (8h00-14h30; 14h30-16h30): Một phần xã Phước Hậu

22/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Phước Lý

22/6/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h30): Một phần xã Phước Hậu

23/6/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Phước Hậu

23/6/2020 (8h00-9h30): Nhánh rẽ Công ty Bằng Tâm

23/6/2020 (10h00-11h30): HKD Lương Trung Thành

24/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phước Hậu

25/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Thượng

25/6/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Phước Hậu

26/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Thượng

26/6/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Phước Hậu

Điện lực Tân An

22/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 1, ấp 3 xã Mỹ Phú

22/6/2020 (10h00-11h30): Một phần QL 1A, một phần đường Nguyễn Trung Trực KP 1, phường 2

23/6/2020 (8h00-11h30): Đường Châu Thị Kim thuộc KP An Thuận 1, 2, phường 7