Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

25/3/2023

8:00 - 11:30

Đường Phạm Thị Đẩu, Lê Văn Tao, QL 62, Hùng Vương thuộc KP 3, 4, 8 phường 2

25/3/2023

8:00 - 16:30

Đường Lưu Văn Tế, một phần đường Nguyễn Văn Tạo, một phần QL 1A thuộc KP Bình Cư 1, Bình Cư 2 phường 4

25/3/2023

13:00 - 16:30

Đường Trần Văn Chính, Nguyễn Minh Đường, một phần QL 1A thuộc KP Bình Yên Đông 2, phường 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

25/3/2023

7:00 - 17:00

Xã Hòa Khánh Đông; TT Đức Hòa; xã Đức Hòa Thượng

26/3/2023

7:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông. Cơ sở Phương Nam

26/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; Đức Hòa Đông

26/3/2023

11:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

27/3/2023

7:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

25/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Tập; Phước Vĩnh Đông

25/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

26/3/2023

7:30 - 7:45

Một phần KCN Long Hậu 3

26/3/2023

7:30 - 12:15

Một phần KCN Long Hậu 3

26/3/2023

12:00 - 12:15

Một phần KCN Long Hậu 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

26/3/2023

8:00 - 17:00

Cty Tainan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

25/3/2023

8:00 - 9:00

Hộ TSTL Nguyễn Văn Mầu

25/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần khu 1A, 1B, 2, 3 TT Cần Đước

25/3/2023

10:00 - 11:00

HKD Hữu Phúc 5

25/3/2023

13:00 - 14:30

Công ty TNHH SX TM thép Tây Nam; Nr Công ty TNHH SX TM thép Tây Nam 2

25/3/2023

15:00 - 16:30

Nr Công ty Thiên Lộc Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

25/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp Tân Chánh A, Tân Chánh B, Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam, xã Nhơn Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

25/3/2023

7:30 - 11:30

KP 1 thị trấn Đông Thành

25/3/2023

13:00 - 16:00

KV UB xã Hiệp Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

25/3/2023

9:00 - 12:00

TT GDNN GDTX Vĩnh Hưng

25/3/2023

13:00 - 17:00

Một đường 30/4 thị trấn Vĩnh Hưng

27/3/2023

8:30 - 12:30

Một đường 30/4 thị trấn Vĩnh Hưng

27/3/2023

13:30 - 16:30

TT GDNN GDTX Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

25/3/2023

7:30 - 9:30

Xay xát Thịnh Vượng

25/3/2023

10:00 - 11:30

Công ty TNHH Huỳnh Tài Đức

25/3/2023

13:00 - 15:00

Cty Huỳnh Dự

25/3/2023

15:00 - 16:30

Công ty TNHH MTV Huỳnh Dư 2