Điện lực Bến Lức

27/6/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp 2 xã An Thạnh

27/6/2020 (17h00-17h30): Một phần xã Nhựt Chánh

28/6/2020 (7h00-7h30; 12h00-12h30): Công ty Toàn Cầu LDR VN

28/6/2020 (7h30-11h30): Một phần KP 6, 7, 8 thị trấn Bến Lức; Một phần xã Nhựt Chánh

28/6/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH SX và TM Toàn Thắng Plastics

28/6/2020 (9h00-16h30): Trạm số 01-1250kVA Công ty TNHH TM SX Thép Trường Thành

28/6/2020 (11h30-13h00): Công ty TNHH MTV Tungtex Fashions 

28/6/2020 (14h00-16h30): Chi nhánh Công ty Unimax Saigon - Nhà máy Bến Lức

29/6/2020 (6h00-6h30): Một phần xã Nhựt Chánh

30/6/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH MTV SX Nhựa Phượng Hòa Long An; Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An

30/6/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

30/6/2020 (9h00-10h30): Công ty TNHH MTV Lộc Thành Trung

30/6/2020 (11h00-12h00): CTCP Dược Phẩm Amtex Pharma

30/6/2020 (11h00-13h00): Công ty TNHH Tân Minh Phong

30/6/2020 (12h00-13h00): Công ty TNHH SX TM DV Vân Sơn

30/6/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp 3 xã Nhựt Chánh

30/6/2020 (14h00-15h00): CTCP TM DV Đất Vàng Long An

30/6/2020 (14h30-16h30): CTCP ĐTXD & PTHT Phú An (T8A)

30/6/2020 (15h10-16h00): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trí Vũ

1/7/2020 (8h00-11h00): Chi nhánh Long An - Công ty TNHH Liên Hiệp

1/7/2020 (9h00-14h00): Một phần ấp 4 xã Lương Bình

1/7/2020 (11h30-13h00): CTCP MT Gas

1/7/2020 (14h30-16h30): Công ty TNHH MTV Việt Trường

1/7/2020 (15h00-16h30): Công ty TNHH Quang Phương LA

2/7/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp 4 xã Nhựt Chánh

2/7/2020 (13h30-14h00): Một phần ấp 2 xã Nhựt Chánh

Điện lực Cần Đước

28/6/2020 (7h00-12h00): Một phần ấp 3, 4 xã Long Cang; Ấp 2, 3, 4, 5 xã Long Sơn

28/6/2020 (7h00-7h30; 11h30-12h00): Một phần ấp 1, 2, 3 xã Long Định; Ấp 1, 2, 3 xã Long Cang

28/6/2020 (8h00-11h00): Công ty Thuận Phát; Một phần ấp 2 xã Long Định

28/6/2020 (13h00-16h30): Công ty ANT; CN Công ty Phương Quân (Cảng Phương Quân)

1/7/2020 (8h00-8h45): Trại nuôi tôm Nguyễn Thị Tầm (Phạm Thị Kha); Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng; Hộ nuôi tôm Nguyễn Đăng Phương

1/7/2020 (9h00-9h45): Hộ nuôi tôm Trần Quang Nam; Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng 2; Hộ nuôi tôm Phạm Văn Tăng

1/7/2020 (10h00-10h45): Hộ nuôi tôm Trần Thị Bé Hạnh; Hộ nuôi tôm Đinh Văn Cọp Lớn; Hộ nuôi tôm Nguyễn Tấn Bờ

1/7/2020 (11h00-11h45): Trại nuôi tôm Nguyễn Văn Đặng; Trại nuôi tôm Nguyễn Văn Long; Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Phong 2

1/7/2020 (14h00-14h45): Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Hướng; Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam; Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Lợi

1/7/2020 (15h00-15h45): Hộ nuôi tôm Nguyễn Trí Dũng; Trại nuôi tôm Nguyễn Quang Linh; HKD Nguyễn Văn Ớ

2/7/2020 (8h00-8h45): HKD Lương Thành Long; Trạm VT Tân Chánh; Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Đúng

2/7/2020 (9h00-9h45): Hộ nuôi tôm Phạm Thị Hiến; Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhàn; Hộ nuôi tôm Lê Văn Vũ

2/7/2020 (10h00-10h45): Hộ nuôi tôm Trần Văn Thành; Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên; Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện

2/7/2020 (11h00-11h45): Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Thùy; Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui; Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Đặt

2/7/2020 (14h00-14h45): Hộ nuôi tôm Trần Văn Mỹ; Trần Văn O (Nguyễn Văn Hai); Hộ nuôi tôm Nguyễn Trọng Tuyên

2/7/2020 (15h00-15h45): Giếng nước Lê Công Được; Cơ sở cửa sắt Trần Thanh Tâm; Hộ nuôi tôm Trần Tấn Minh

3/7/2020 (8h00-8h45): Hộ nuôi tôm Nguyễn Huỳnh Lân 2; HKD Chín Thiết; TT Viễn thông Cần Đước - Cần Giuộc

3/7/2020 (9h00-9h45): Trại nuôi tôm Lê Văn Được; Cơ sở Bùi Hồng Hưng; Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Tặng

3/7/2020 (10h00-11h45): Phan Văn Kiếu, Phan Văn Kiếu 2, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Chương

3/7/2020 (10h00-10h45): CTCP Đầu Tư cầu Mỹ Lợi; CN Công ty Thiết Kế ĐTXD Thiên Hồng Phước

3/7/2020 (11h00-11h45): Trạm Cảnh sát Đường thủy Phước Đông; Phòng Khám KV Rạch Kiến

3/7/2020 (14h00-14h45): HKD Nguyễn Văn Khải, Võ Văn Vinh; HKD Lê Văn Cư; HKD Nhà trọ Bảo Anh

3/7/2020 (15h00-15h45): HKD Nguyễn Văn Khải 2; HKD Trần Thanh Bình; Trạm VT Long Khê

Điện lực Tân Thạnh

27/6/2020 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Một phần KP 4 thị trấn Tân Thạnh; Các xã: Nhơn Hòa; Tân Lập ấp 3 xã Nhơn Hòa Lập; Nhơn Ninh; Tân Ninh; Ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành

27/6/2020 (8h00-17h00): Ấp 4, 5 xã Hậu Thạnh Tây

Điện lực Tân Trụ

1/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây

1/7/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Nhựt Hoà, xã Nhựt Ninh

2/7/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

3/7/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

Điện lực Đức Huệ

27/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Bình

27/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Bình Thành

1/7/2020 (8h00-10h30): Một phần xã Mỹ Quý Đông

1/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

Điện lực Thạnh Hóa

27/6/2020 (8h30-15h00): Một phần KP 3 thị trấn Thạnh Hóa

29/6/2020 (8h30-16h00): HKD Nguyễn Quang Trưởng

Điện lực Tân Hưng

27/6/2020 (8h30-9h30): Xã Vĩnh Bửu ngoại trừ một phần ấp Võ Văn Be

27/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp: Vườn Chuối, Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu A

Điện lực Châu Thành

27/6/2020 (7h30-8h00; 11h00-11h30): Xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, Hòa Phú

27/6/2020 (8h00-11h00): TT. Tầm Vu

27/6/2020 (11h00-11h30): Xã Dương Xuân Hội, Long Trì

27/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Phú Ngãi Trị

30/6/2020 (9h00-14h00): Hộ Võ Văn Trí

2/7/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 3 xã Bình Quới

2/7/2020 (8h00-10h00): Hộ Nguyễn Văn Phước

2/7/2020 (14h00-16h00): Hộ Phạm Văn Đông

Điện lực Thủ Thừa

27/6/2020 (16h00-17h00): Một phần xã Hướng Thọ Phú, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

27/6/2020 (16h30-17h30): Một phần xã Bình Thạnh, TT Thủ Thừa, Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

27/6/2020 (17h00-18h00): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Tân Thành, Tân Long, huyện Thủ Thừa

28/6/2020 (5h30-6h30; 17h00-18h00): Một phần KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành

28/6/2020 (17h00-18h00): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, TT Thủ Thừa, Tân Thành, Tân Long, huyện Thủ Thừa

29/6/2020 (6h00-7h00): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành; Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

29/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 3 Nhà Thương, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

30/6/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An

30/6/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

27/6/2020 (8h00-12h00): Công ty Nam An

28/6/2020 (7h00-13h00): Một phần xã Hòa Khánh Tây, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam; Một phần TT Hậu Nghĩa, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng

28/6/2020 (11h00-13h00): Cơ sở Minh Ân

29/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Minh Phong Lợi

1/7/2020 (8h00-9h00; 11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

1/7/2020 (8h00-11h30): Công ty STD; Công ty Tín Hưng

1/7/2020 (8h00-8h45): Công ty Huỳnh Mai

1/7/2020 (9h00-9h45): Công ty Lợi Đồng

1/7/2020 (9h15-10h15): Một phần xã Đức Hòa Hạ

1/7/2020 (10h00-10h45): Công ty Demco Vina

1/7/2020 (11h00-11h45): Công ty Nam Nguyên

1/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Vũ trụ LA; DNTN Thành Bửu Lợi

1/7/2020 (13h00-14h00): Công ty Nam An

1/7/2020 (14h15-15h15): Công ty Hiệp Phát

1/7/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng

1/7/2020 (15h30-16h30): Công ty Nam Thuận Phát

2/7/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

3/7/2020 (8h00-9h00; 9h15-10h15; 10h30-11h30): Một phần xã Đức Hòa Hạ

3/7/2020 (13h00-14h30): Một phần TT Đức Hòa

3/7/2020 (15h00-16h30): Một phần TT Hậu Nghĩa

Điện lực Cần Giuộc

27/6/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

28/6/2020 (7h00-13h00): Một phần xã Tân Tập

28/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KCN Long Hậu mở rộng; Một phần xã Phước Hậu

30/6/2020 (8h00-11h30; 13h00-14h30): Một phần xã Long Thượng

30/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phước Hậu

30/6/2020 (15h00-16h00): Một phần xã Phước Lý

1/7/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Phước Lý

2/7/2020 (8h00-8h40): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

2/7/2020 (9h00-10h00): Một phần xã Tân Tập

2/7/2020 (10h30-12h00): Một phần xã Long Phụng

3/7/2020 (8h00-10h00; 10h00-16h00): Một phần xã Phước Lý 

3/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phước Hậu

3/7/2020 (10h00-16h00): Nhánh rẽ Lưu Thêm

Điện lực Tân An

27/6/2020 (7h30-9h00): Khu vực Đài truyền hình; Đường Nguyễn Huệ, CMT8, Nguyễn Thái Học thuộc KP 3 phường 1

27/6/2020 (7h30-11h30): UBND tỉnh Long An

27/6/2020 (9h00-10h30): Hẻm 74 và một phần đường Châu Văn Giác thuộc KP Bình Yên Đông 1 phường 4

27/6/2020 (10h00-11h30): Một phần đường Nguyễn Thị Bảy phường 6

27/6/2020 (10h30-12h00): PCLA

27/6/2020 (13h00-16h00): Bệnh viện Đa khoa Long An

27/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Rals

27/6/2020 (13h00-14h30): Khu vực nhà công vụ tỉnh Long An thuộc KP Bình An 1 phường 7

27/6/2020 (14h30-16h00): Công ty An Phú 2

27/6/2020 (16h00-17h00): Công ty Việt NUTS

29/6/2020 (7h30-16h00): Đường Khương Minh Ngọc thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi

30/6/2020 (7h30-16h00): Đường Trần Văn Ngà, Lê Văn Cảng, Nguyễn Văn Tịch thuộc ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi

1/7/2020 (7h30-16h00): Đường Phạm Văn Ngô thuộc KP Nhơn Hậu, phường Tân Khánh