Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

2/4/2023

7:30 - 12:00

Đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

3/4/2023

7:30 - 17:00

Phía tay phía đường Trần Đại Nghĩa từ cầu Hưng Đạo Vương đến hẻm Ông Phủ, phường 4, TP Vĩnh Long

3/4/2023

8:00 - 17:00

Khóm Tân Nhơn, phường Tân Ngãi; Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long