Điện lực Bến Lức

5/7/2020 (6h00-17h00): Một phần xã Long Hiệp; xã Thanh Phú, Tân Bửu; Ấp 7A, 7B xã Mỹ Yên

5/7/2020 (8h00-12h00): Một phần KCN Vĩnh Lộc II

5/7/2020 (6h00-7h00): Một phần ấp 1, 3 xã Mỹ Yên; Một phần xã Phước Lợi

5/7/2020 (6h30-7h00; 16h30-17h30): Một phần KP 7, 8, 9 thị trấn Bến Lức

5/7/2020 (6h00-7h00; 16h30-17h30): Một phần xã Long Hiệp

5/7/2020 (6h00-7h00; 16h30-17h30): Một phần xã Nhựt Chánh

5/7/2020 (16h30-17h30): Một phần xã Phước Lợi; Một phần ấp 1, 3, 4 xã Mỹ Yên

8/7/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp

10/7/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Long Bình, xã Long Hiệp

Điện lực Cần Đước

6/7/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ; Ấp 4A, 5 xã Tân Trạch

7/7/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

7/7/2020 (8h00-11h30): Một phần khu 1A, thị trấn Cần Đước

7/7/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

7/7/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông

7/7/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 3, 5 xã Phước Vân; Ấp 1 xã Long Khê; Ấp 1B xã Long Hòa

8/7/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp Bà Thoại, Rạch Bộng, xã Tân Lân

8/7/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân

9/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Minh Thiện, xã Long Trạch

9/7/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Minh Thiện, Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch

9/7/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp Long Giêng, Xoài Đôi, xã Long Trạch

9/7/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp Long Thanh, Phước Vĩnh, Cầu Tràm, xã Long Trạch

10/7/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Cầu Làng, Cầu Nhỏ, xã Mỹ Lệ

10/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 1B, xã Long Hòa

10/7/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 2A, 3, 6, xã Tân Ân

10/7/2020 (10h00-11h30; 14h00-16h00): Một phần ấp 4, xã Phước Vân

10/7/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 7, xã Phước Tuy; Ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân

Điện lực Tân Thạnh

4/7/2020 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Một phần KP 4 thị trấn Tân Thạnh; Các xã: Nhơn Hòa; Tân Lập; Ấp 3 xã Nhơn Hòa Lập; Nhơn Ninh; Tân Ninh; Ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành

4/7/2020 (8h00-11h00): Trạm Tân Lập 2

4/7/2020 (13h30-15h30): Trạm Tân Lập 4

Điện lực Tân Trụ

4/7/2020 (7h30-17h00): Ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An; Xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Nhựt Ninh và thị trấn Tân Trụ

4/7/2020 (7h30-7h45; 17h00-17h15): Ấp 2, 3 xã Tân Bình, xã Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh

7/7/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

7/7/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

8/7/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

9/7/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

9/7/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

Điện lực Đức Huệ

6/7/2020 (7h30-9h00): Một phần thị trấn Đông Thành

6/7/2020 (9h30-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

6/7/2020 (13h30-15h00): Một phần xã Mỹ Quý Tây

7/7/2020 (8h00-11h00): Một phần thị trấn Đông Thành

7/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

8/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

9/7/2020 (9h00-10h00; 10h30-11h30): Một phần xã Bình Hòa Nam

Điện lực Vĩnh Hưng

4/7/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 2, 4 thị trấn Vĩnh Hưng

7/7/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận

7/7/2020 (10h30-11h30; 13h30-15h00): Một phần ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận

7/7/2020 (15h30-16h10): Một phần KP Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng

10/7/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận

10/7/2020 (10h30-12h00): Một phần ấp Cà Na, xã Vĩnh Thuận

Điện lực Châu Thành

4/7/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Hồi Xuân, KP 2 thị trấn Tầm Vu; Ấp Hội Xuân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội; Ấp Long Thuận, Long Thành, Long Trường, xã Long Trì; Ấp Cầu Đúc, Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Đồng Tre, xã An Lục Long

4/7/2020 (8h00-11h30): Một phần thị trấn Tầm Vu

4/7/2020 (13h00-13h30; 15h00-15h30): Một phần ấp Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội; Ấp Long Thuận, Long Hòa, Long Bình, Long An, Long Thạnh, Long Hưng, xã Long Trì

4/7/2020 (13h00-15h30): Một phần Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng, xã Long Trì

6/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyen Van Hoanh

6/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Lê Tấn Phong

6/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Dương Văn Đờn

6/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Võ Văn Liêm

6/7/2020 (10h40-11h00): Hộ Võ Văn Liêm

6/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Thành Phương

6/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Nguyễn Văn Chiến

6/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Nguyễn Văn Chiến

6/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Thanh Phương

6/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Trần Văn Nguyên

7/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Tấn Toàn 2

7/7/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 8 xã Hiệp Thạnh

7/7/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng

7/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Tấn Toàn

7/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Nguyễn Tấn Toàn

7/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Bùi Khắc Tương

7/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Văn Hoài

7/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Lê Tấn Trung

7/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Lương Ngọc Điệp

7/7/2020 (13h00-15h00): Hộ Ngô Viết Dũ 1

7/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Nguyễn Hoàng Vũ

7/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Lương Ngọc Diệp 1

7/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Bùi KHắc Phương

7/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Võ Văn Liêm

8/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Văn Ngươn

8/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Đăng Thị Thanh Tuyền

8/7/2020 (9h00-16h00): Hộ Trần Thị Kính

8/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Đinh Thị Nhơn

8/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Lê Văn Ơn

8/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Lê Văn Phón

8/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Văn Cuộc

8/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Phạm Văn Sơn

8/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Nguyễn Thị Bé Tư

8/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Phạm Văn Ràng

8/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Đinh Văn Út 1

9/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Văn Thành; Hộ Trần Thanh Đức; Hộ Đoàn Quỳnh Hương & Nguyễn Hồng Uyển Nhi

9/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Thị Diệp Thúy; Hộ Nguyễn Văn Huỳnh; Hộ Trần Văn Giàu; Hộ Tư Xuân

9/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Nguyễn Thị Diệp Thúy; Hộ Đặng Văn Thạch; Hộ Nguyễn Thị Tươi; Hộ Đoàn Quỳnh Hương & Nguyễn Hồng Uyển Nhi

9/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Trần Thanh Toàn; Hộ Đinh Công Nghiệp; Hộ Phan Tấn Thành; Hộ Đoàn Quỳnh Hương & Nguyễn Hồng Uyển Nhi

9/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Thị Út; Hộ Võ Minh Long; Hộ Cao Văn Lữ; Hộ Tư Xuân 1

9/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Đặng Ngọc Vũ; Hộ Nguyễn Văn Trung; Hộ Trần Thanh Tuấn; Hộ Lê Vũ Trường

9/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Nguyễn Văn Tôn; Hộ Võ Thị Minh Hà; Hộ Trần Thanh Tuấn 1; Hộ Đặng Quang Thái

9/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Võ Duy Thạch; Hộ Đặng Thị Chiều; Hộ Trần Châu Vân; Hộ Nguyễn Văn Minh

9/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Võ Minh Luận; Hộ Bùi Văn Chà; Hộ Trần Văn Tưởng; Hộ Nguyễn Văn Phú

9/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Thành Dương; Hộ Nguyễn Văn Tôn 1; Hộ Nguyễn Thị Bích Thủy; Hộ Nguyễn Thị Thúy Hẳng

10/7/2020 (7h30-8h00): Hộ Nguyễn Văn Lữ

10/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Văn Diễm; Hộ Nguyễn Văn Bone; Hộ Mai Ngọc Nghi; Hộ Phạm Văn Minh

10/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Văn Diễm; Hộ Đinh Văn Chín; Hộ Nguyễn Văn Hồng; Hộ Phạm Quốc Đạt

10/7/2020 (9h00-9h50): Hộ Lương Thị Hơn; 

10/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Trần Quang Thái; Hộ Bùi Văn Nhôm; Hộ Đinh Văn Phi Thanh; 

10/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Kiều Đăng Gắn; Hộ Nguyễn Trường Giang; Hộ Bùi Văn Hòn; Hộ Nguyễn Văn Nhiên

10/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Hoàng Minh; Hộ Nguyễn Ngọc Thạch; Hộ Trần Văn Chiếm; Hộ Trần Ngọc Sang

10/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Thế Chinh; Hộ Thái Giãn Thạch; Hộ Nguyễn Bá Kế; Hộ Nguyễn Văn Mười

10/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Nguyễn Văn Hoảnh; Hộ Nguyễn Phan Như Vũ; Hộ Phạm Văn Tùng; Hộ Nguyễn Minh Cưu

10/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Nguyễn Văn Khánh; Hộ Thái Giãnh Hoàng Dũng; Hộ Nguyễn Thanh Long; Hộ Trần Bá Xiêm

10/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Văn Thượng; Hộ Nguyễn Văn Sền; Hộ Trịnh Văn Hoài

10/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Minh Tuấn; Hộ Nguyễn Hoàng Long; Hộ Phạm Văn Tựu; Hộ Trương Thị Điệp 1

10/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Ngô Thị Kim Liên

Điện lực Thủ Thừa

6/7/2020 (7h30-8h30): CTCP Cơ khí chế tạo máy Long An

6/7/2020 (8h45-9h45): CTCP Giấy Long An

6/7/2020 (10h00-11h30): Công ty TNHH Vật liệu Giày QIXIN

6/7/2020 (13h00-14h00): Chi nhánh Công ty TNHH MTV B.I.L.Y

6/7/2020 (14h15-15h15): CTCP Thanh Phúc Phương Nam

6/7/2020 (15h30-16h30): Công ty TNHH Sản xuất Mốp Xốp Việt Long

Điện lực Đức Hòa

5/7/2020 (6h00-17h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Đông, Đức Lập Hạ

8/7/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

8/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Tân Phú

9/7/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông

9/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

10/7/2020 (7h00-15h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

10/7/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần xã Lộc Giang

Điện lực Cần Giuộc

4/7/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Thuận Thành

5/7/2020 (6h00-7h00; 16h30-17h30): Một phần xã Phước Lý

5/7/2020 (13h00-16h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

7/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Phước Lâm

8/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long Thượng

8/7/2020 (11h00-13h00): Nhánh rẽ Vĩnh Dương

9/7/2020 (8h00-10h00): N.Đ Duy Đôn

9/7/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Long Hậu

10/7/2020 (7h00-16h00): Nhánh rẽ Tân Phú Thịnh

10/7/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Long Thượng

Điện lực Tân An

4/7/2020 (8h00-10h00): Một phần QL 1A, một phần đường Hùng Vương thuộc KP 1 phường 2

4/7/2020 (13h00-16h00): Đường Võ Văn Tần, Nguyễn Trung Trực thuộc KP 1, KP 2 phường 2

6/7/2020 (7h30-16h30): Đường Nguyễn Văn Chánh, Huỳnh Châu Sổ thuộc KP Tường Khánh, phường Khánh Hậu; KP Xuân Hòa 2, phường 6