Điện lực Mộc Hóa

11/7/2020 (7h00-17h05): Một phần xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

17/7/2020 (7h00-11h30): Một phần KP 6, phường 2, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

12/7/2020 (7h30-16h30): KCN Thịnh Phát

12/7/2020 (8h00-13h00): Một phần KP 8, 9 thị trấn Bến Lức; KCN Thuận Đạo

13/7/2020 (8h00-10h30; 10h30-15h30): Một phần ấp 7 xã Thạnh Đức

15/7/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH SX TM Nhựa Hồng Tiến, Công ty TNHH SX Anavil Việt Nam

15/7/2020 (13h00-15h30): CTCP ĐTXD & PTHT Phú An

16/7/2020 (8h00-10h00): Chi nhánh Long An - Công ty TNHH Liên Hiệp

16/7/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 4 xã Lương Bình

16/7/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

16/7/2020 (15h00-16h30): CTCP MT Gas

17/7/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Trường Thịnh

17/7/2020 (8h30-14h00): Một phần ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức

17/7/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ khí Tân Tân Thành

17/7/2020 (11h30-13h00): Công ty TNHH MTV Việt Trường

17/7/2020 (14h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Nhựt Chánh; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức

Điện lực Cần Đước

11/7/2020 (7h00-16h00): Một phần khu 1C thị trấn Cần Đước; Xã Tân Lân, Mỹ Lệ

15/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh

15/7/2020 (9h00-12h00): Công ty Việt Hóa Nông

15/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Đình, Đông Trung, xã Tân Chánh

15/7/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 1B xã Long Hòa

15/7/2020 (13h00-16h30): HKD Nguyễn Văn Khải, HKD Nguyễn Văn Khải 2, HKD Nguyễn Văn Khải 3, Võ Văn Vinh

15/7/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Đông Trung, xã Tân Chánh

16/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 7 xã Phước Tuy; Ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân

16/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ

16/7/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp Rạch Đào, Cầu Chùa, Vạn Phước, xã Mỹ Lệ

16/7/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ

17/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Hựu Lộc, Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây

17/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Rạch Đào, Long Ninh, xã Long Hựu Đông

17/7/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Phước Đông

Điện lực Tân Thạnh

11/7/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): Một phần KP 4 thị trấn Tân Thạnh; Các xã Nhơn Hòa, Tân Lập; Ấp 3 xã Nhơn Hòa Lập; Nhơn Ninh; Tân Ninh; Ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành

15/7/2020 (8h00-15h00): Cắt FCO trạm Ấp 3 Bằng Lăng 1 trụ số T07-477MH

15/7/2020 (8h00-11h00): Cắt FCO trạm Tổ 8 Khu 3 trụ số T177-473MH

16/7/2020 (7h30-12h00): Kênh 2000 Bắc xã Nhơn Hòa

Điện lực Tân Trụ

11/7/2020 (7h30-11h30): Ấp 6 xã Tân Phước Tây; Ấp Nhựt Tân, Nhựt Long, Nhựt Hoà và một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

11/7/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Tân Bình

14/7/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Bình

16/7/2020 (7h30-8h20): HKD Lê Thị Hồng

16/7/2020 (8h30-9h20): HNT Phan Thị Bảy 1

16/7/2020 (9h30-10h20): HNT Nguyễn Văn Lâm

16/7/2020 (10h30-11h20): HNT Lê Thị Thái

16/7/2020 (13h00-13h50): HNT Nguyễn Thị Bén

16/7/2020 (14h00-14h50): HNT Đỗ Thị Ngọc 1

16/7/2020 (15h00-15h50): Công ty Than Phương Nam

17/7/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Văn Trận

17/7/2020 (8h30-9h20): TSTL Tô Quốc Thiều

17/7/2020 (9h30-10h20): TSTL Châu Văn Tám

17/7/2020 (10h30-11h20): TSTL Đào Công Phước

17/7/2020 (13h00-14h50): TSTL Nguyễn Văn Thuật

17/7/2020 (15h00-15h50): TSTL Trần Bình Trọng

Điện lực Đức Huệ

15/7/2020 (9h00-11h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

Điện lực Thạnh Hóa

11/7/2020 (8h00-8h08; 14h55-15h05): Các xã Thủy Đông, Tân Tây, Tân Đông, Thạnh An

11/7/2020 (8h04-15h00): Xã Tân Đông

15/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 4 xã Thủy Tây

17/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú

Điện lực Vĩnh Hưng

15/7/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung

15/7/2020 (10h50-11h30): Một phần ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng

Điện lực Tân Hưng

15/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại

Điện lực Châu Thành

11/7/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 8 xã Thanh Phú Long

11/7/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Bình Quới

11/7/2020 (15h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng

14/7/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 6 xã Phước Tân Hưng

14/7/2020 (8h30-15h30): Hộ TSTL Lê Văn Tài

14/7/2020 (13h00-16h30): Hộ Nguyễn Kim Chi

16/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Quốc; Văn Công Út; Hà Văn Nhị

16/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Lê Kiến Phong; Nguyễn Thị Mót; Nguyễn Hoàng Tuân; Huỳnh Văn Long

16/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Trần Văn Tưng; Nguyễn Văn Biểu; Văn Ngọc Hạo; Lê Minh Dũng

16/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Đoàn Văn Út; Hồ Chí Thiện; Võ Minh Trung; Nguyễn Thị Ngọc Vân

16/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Nguyễn Thị Thi; Nguyễn Minh Luân; Trịnh Ngọc Phương; Nguyễn Minh Trí

16/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Phạm Văn Phi; Nguyễn Minh Trí; Văn Thị Trương; Nguyễn Hoàng Ân

16/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Trần Tấn Hảo; Phạm Đỗ Minh Châu; Nguyễn Thái Bình; Nguyễn Duy Trinh

16/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Nguyễn Minh Truyền; Phạm Đỗ Minh Châu; Trần Văn Chính; Lê Văn Niên

16/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Cao Văn Bền; Nguyễn Văn Khuê; Võ Thanh Tra; Phạm Thị Thanh Thúy

16/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Văn Cư; Nguyễn Văn Bé; Trần Thanh Tú; Phạm Thị Mười 1

16/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Cao Văn Bền 1; Nguyễn Thị Kim Ngân; Huỳnh Văn Lập; Phạm Thị Mười

16/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Cao Văn Bền 2; Huỳnh Văn Sơn 3; Võ Thị Tạo; Nguyễn Thị Thiên Kim

16/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Thanh Xuân; Nguyễn Thị Kiển; Trần Văn Chín 1; Lê Thanh Toàn

17/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Bùi Văn Châu; Nguyễn Văn Dủ; Nguyễn Minh Đạt; Đỗ Thành Nhân

17/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Phan Tấn Phát; Nguyễn Văn Dủ; Lê Văn Bền; Đỗ Thành Nhân

17/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Lê Hoàng Hùng; Nguyễn Văn Truyền; Nguyễn Văn Bé Sáu; Nguyễn Hồng Nhung

17/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Phan Văn Bon 2; Nguyễn Kim Viễn; Phan Văn Nhàn; Nguyễn Thị Hạnh

17/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Nguyễn Văn Hạp; Bùi Văn Danh; Phan Văn Tùng; Nguyễn Thị Liểng

17/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Hồ Thanh Tùng; Bùi Văn Danh; Phan Văn Tùng; Võ Duy Hùng

17/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Văn Hạp 1; Phạm Thị Hương; Trần Văn Hạnh; Nguyễn Thị Thúy Phượng

17/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Phạm Văn Sáu; Trương Thị Điệp; Phan Văn Tùng; Nguyễn Hoàng Nhật Huy

17/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Phan Văn Bon; Nguyễn Ngọc Hải; Hồ Ngọc Duy; Nguyễn Văn Chính

17/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Phan Văn Bon; Nguyễn Ngọc Minh Sang; Trần Văn Đôi; Võ Văn Cần

17/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Lê Văn Hòn; Nguyễn Ngọc Minh Sang; Hồ Văn Nghĩa

17/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Võ Minh Sang; Phạm Thị Bích Vân; Nguyễn Văn Đáng; Trần Minh Dũng 1

17/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Văn Ca; Nguyễn Văn Sơn; Trần Minh Dũng; Trần Văn Hạnh 1

Điện lực Thủ Thừa

11/7/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần ấp An Hòa 3, một phần KP Nhà Dài - TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

13/7/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Long Thạnh, xã Bình An; Ấp 2 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

14/7/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Bình Cang 1 xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

14/7/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

15/7/2020 (7h30-11h30): Ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

17/7/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

17/7/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

12/7/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa, Hựu Thạnh

12/7/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

15/7/2020 (8h00-11h30): Công ty Vạn Phước; Công ty Tuấn Võ; Một phần TT Hậu Nghĩa

15/7/2020 (8h00-8h45; 13h00-14h00): Công ty An Ánh Hùng

15/7/2020 (9h00-9h45; 10h00-10h45): Công ty Hạo Vũ

15/7/2020 (11h00-11h45): Công ty Eiffel Home

15/7/2020 (11h00-13h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

15/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Đồng Đức; Công ty VS

15/7/2020 (14h15-15h15): Công ty APC

15/7/2020 (15h30-16h30): Công ty Hòa Phát

16/7/2020 (8h00-11h30): Công ty Lực Thiên; Công ty Premco Toàn Cầu

16/7/2020 (8h00-8h45): Công ty Đông Á

16/7/2020 (9h00-9h45): Công ty Garmenttech Pro

16/7/2020 (10h00-10h45): Công ty Fu Run

16/7/2020 (11h00-11h45): Công ty Liên Thái

16/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Hảo Hảo; Công ty Nông Việt

16/7/2020 (13h00-14h00): Công ty Minh Hùng

16/7/2020 (14h15-15h15): Công ty Kaka Pack

16/7/2020 (15h30-16h30): Công ty Đại Phát Tài

17/7/2020 (8h00-11h30): Công ty Kiến Hùng; Cty Louis; Một phần xã Hòa Khánh Nam, Hựu Thạnh

17/7/2020 (8h00-8h45): Công ty Tuyết Trân

17/7/2020 (9h00-9h45): Công ty PPTD

17/7/2020 (10h00-10h45): Công ty Vinh Cường

17/7/2020 (11h00-11h45): Công ty Hùng Minh

17/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Tacheng;

17/7/2020 (13h00-14h00): Công ty Triệu Phương

17/7/2020 (14h15-15h15): Công ty Chí Đạt

17/7/2020 (15h30-16h30): Công ty Tuấn Tiến

Điện lực Cần Giuộc

11/7/2020 (8h00-10h00): Một phần xã Phước Lý

11/7/2020 (8h00-16h00): Nhánh rẽ Lưu Thêm; Trạm T3 Vĩnh Phước

11/7/2020 (8h00-16h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

11/7/2020 (14h00-16h30): Một phần xã Phước Lâm

13/7/2020 (8h00-10h00): Một phần xã Thuận Thành

13/7/2020 (8h00-9h30): NMN Long Hậu - 01 - 100KVA

13/7/2020 (10h00-11h30): NMN KCN Long Hậu - 250KVA

13/7/2020 (13h00-14h30): Nhánh rẽ NM nước ngầm Long Hậu

14/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Phước Lý

14/7/2020 (8h00-10h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

16/7/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Phước Lý

17/7/2020 (8h00-10h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

17/7/2020 (8h00-10h00; 13h00-15h00): Một phần xã Phước Hậu 

17/7/2020 (10h30-12h00): Một phần xã Phước Lâm

17/7/2020 (13h30-15h30): Một phần xã Long Thượng

Điện lực Tân An

11/7/2020 (8h00-12h00): Đường Huỳnh Đảnh và một phần đường Nguyễn Thông thuộc KP 2, KP 3, KP Bình Đông 2 phường 3

11/7/2020 (13h00-16h00): Một phần đường Trần Phong Sắc và hẻm 32, hẻm 143 thuộc KP Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 phường 4

12/7/2020 (8h00-12h00): Công ty Nhựa 04

13/7/2020 (8h00-12h00): Đường Đinh Thiếu Sơn và một phần đường Châu Thị Kim thuộc KP Bình An 1, KP Bình An 2 phường 7

13/7/2020 (13h00-16h00): Dọc QL 1A đoạn từ Cổng Lăng 1 đến trường CĐSP Long An thuộc KP Thủ Tửu, phường Tân Khánh, KP Tường Khánh, phường Khánh Hậu