Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

8/4/2023

8:00 - 8:15

Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, KP Bình Yên Đông 1, phường 4

8/4/2023

8:00 - 16:30

Một phần đường Nguyễn Cửu Vân thuộc KP Bình Yên Đông 1, phường 4; đường Phạm Văn Ngô, Trần Văn Đấu thuộc KP Nhơn Hậu 1, Nhơn Hậu 2, Nhơn Cầu, phường Tân Khánh

8/4/2023

13:00 - 16:30

Một phần đường Lê Văn Tưởng, ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú

8/4/2023

15:30 - 16:30

Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, KP Bình Yên Đông 1, phường 4

10/4/2023

7:30 - 16:30

Đường Huỳnh Châu Sổ thuộc KP Xuân Hòa 2, phường 6

10/4/2023

8:00 - 11:00

Một phần đường Nguyễn An Ninh thuộc KP 5 phường 1

10/4/2023

10:00 - 12:00

Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, KP Bình Yên Đông 1, phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

9/4/2023

16:30 - 17:00

Một phần xã Long Thạnh; Tân Long, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

8/4/2023

8:00 - 15:00

Một phần TT Hậu Nghĩa

9/4/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Đông; xã Đức Hòa Hạ

10/4/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

8/4/2023

7:30 - 10:00

Một phần xã Phước Hậu; Phước Lâm

8/4/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Hậu

8/4/2023

9:00 - 9:30

Một phần TT Cần Giuộc

8/4/2023

10:00 - 10:30

Một phần TT Cần Giuộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

8/4/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình Hòa Đông; Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

8/4/2023

8:00 - 10:30

Công ty Kiến Quang

8/4/2023

8:30 - 9:00

Công ty TNHH nhựa Tiến Thành; Công ty CP KCN Đồng Tâm

8/4/2023

8:30 - 11:30

Công ty TNHH MTV Koei Kiko Việt Nam

8/4/2023

9:30 - 10:00

Công ty TNHH chế tạo máy Tân Phú Chung

8/4/2023

10:30 - 11:00

Công ty TNHH San Hà (PB06060059513)

8/4/2023

11:00 - 13:30

Công ty Tấn Mạnh

8/4/2023

11:30 - 12:00

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Bến Lức; Công ty TNHH sản xuất xây dựng Trọng Danh

8/4/2023

13:00 - 13:30

Công ty CP TM SX bao bì Lai Trường Sơn - Long An; Nhà máy xay xát Thuận Lợi

8/4/2023

13:00 - 16:00

Công ty TNHH Forever New (Công ty TNHH xây dựng cố vấn đầu tư Kiến Phong)

8/4/2023

14:00 - 14:30

Công ty TNHH MTV Lạc Thành; Cơ sở Thụy Hưng Long

10/4/2023

8:30 - 11:30

Công ty TNHH King Show Việt Nam

10/4/2023

13:00 - 16:00

DNTN Phạm Thị Cúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

8/4/2023

7:00 - 9:00

Ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông; xã Tân Phước Tây; Nhựt Ninh

8/4/2023

7:00 - 17:00

Ấp 2, 3 xã Tân Bình; Ấp Bình Hòa, Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

8/4/2023

8:00 - 11:30

XX Cả Rưng 2

8/4/2023

8:00 - 16:00

Xã Tuyên Bình; Vĩnh Bình; Thái Bình Trung; Thái Trị

10/4/2023

8:00 - 8:04

Xã Vĩnh Trị; TT Vĩnh Hưng

10/4/2023

8:00 - 8:40

Một phần ấp Cả Gừa, xã Tuyên Bình Tây

10/4/2023

8:40 - 8:44

Xã Vĩnh Trị; Khánh Hưng; Hưng Điền A

10/4/2023

8:40 - 9:40

Một phần ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị. Một phần huyện Vĩnh Hưng; Tân Hưng

10/4/2023

9:20 - 10:00

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

10/4/2023

10:30 - 11:10

Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung

10/4/2023

13:00 - 13:30

Một phần ấp Thái Quang, xã Thái Trị

10/4/2023

14:10 - 14:50

Một phần KP Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng

10/4/2023

15:10 - 15:50

Một phần ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

10/4/2023

8:10 - 11:30

Ấp 4 xã Vĩnh Châu B