Điện lực Bến Lức

22/7/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Kim Nghĩa; Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh

22/7/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH TM DV Kiến Thành VN; CN Công ty TNHH Đồng Bằng Xanh

22/7/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH TM Thực phẩm Tầm Nhìn Rộng; CTCP Vải Địa Kỹ thuật Việt Nam (Công ty Phú Mỹ An)

22/7/2020 (12h10-13h00): Cơ sở Tâm Tấn

22/7/2020 (12h15-13h00): Công ty TNHH Trường Phước Long An (Công ty TNHH SX TM Ngành Móng Tay 2 - 320 KVA)

22/7/2020 (13h30-14h30): Công ty TNHH ĐT TM DV SX Thiên Lộc Phát (Công ty An Tuấn)

22/7/2020 (14h30-15h30): Công ty TNHH SX TM DV Trường Phát Đức Hòa; Công ty TNHH SXTN Nhựa Nguyên Phát

22/7/2020 (15h00-16h00): Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng

23/7/2020 (8h00-9h00): Cơ sở Hoàng Phúc

23/7/2020 (9h30-10h30): CN Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Thư

23/7/2020 (10h30-11h30): Công ty TNHH Long Seafood

23/7/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH SX TM Phú Hữu

23/7/2020 (12h00-13h00): Công ty TNHH Hưng Mỹ Phú

23/7/2020 (12h15-13h00): DNTN Thuận Kiều Vải

23/7/2020 (13h30-14h30): Công ty TNHH SX TM Cơ khí Chính xác Tân Vinh

23/7/2020 (14h00-15h00): Công ty TNHH SX TM DV Ngọc Linh

23/7/2020 (15h00-16h00): Công ty TNHH Long Kim 2

23/7/2020 (15h30-16h30): HKD Tuyền Nam

Điện lực Cần Đước

19/7/2020 (7h00-12h00): Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Định; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Cang

19/7/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Định; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Cang

19/7/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2, 3 xã Phước Vân; Ấp 1A, 1B, 2 xã Long Hòa; Ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch

19/7/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Long Sơn

22/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bà Chủ, xã Tân Lân; Khu 1A TT Cần Đước

22/7/2020 (8h00-16h00): Công ty Minh Sâm (Dương Văn Tỷ)

22/7/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 4, 5 xã Phước Đông

Điện lực Tân Trụ

18/7/2020 (7h30-9h30): Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Lãng

20/7/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 5 xã Tân Bình

22/7/2020 (7h30-10h00; 10h30-11h30; 13h00-16h00): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

23/7/2020 (7h30-8h20): HKD Kiều Công Thành

23/7/2020 (8h30-9h20): HKD Lê Văn Toàn

23/7/2020 (9h30-10h20): HKD Trần Văn Trí

23/7/2020 (10h30-11h20): HKD Mai Thị Men

23/7/2020 (13h00-13h50): HKD Huỳnh Ngọc Thu

23/7/2020 (14h00-14h50): Gỗ Trần Kim Nhàn

23/7/2020 (15h00-15h50): HKD Lê Hoàng Vũ

24/7/2020 (7h30-8h20; 8h30-9h20): TSTL Phan Hữu Tới

24/7/2020 (9h30-10h20): TSTL Huỳnh Ngọc Côn

24/7/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Văn An

24/7/2020 (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Thị Thu Yến

24/7/2020 (14h00-14h50): TSTL Phạm Văn Ấy

24/7/2020 (15h00-15h50): TSTL Lê Văn Danh

Điện lực Đức Huệ

21/7/2020 (8h00-10h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

21/7/2020 (13h30-15h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

24/7/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Quý Tây

Điện lực Thạnh Hóa

22/7/2020 (8h00-16h00): Các ấp 2, 3, 4 xã Tân Hiệp

Điện lực Vĩnh Hưng

20/7/2020 (8h30-9h10; 9h20-10h00; ): Một phần ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình Tây

20/7/2020 (10h10-10h50; 11h00-11h40; 13h30-14h10; 14h30-15h10): Một phần ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây

20/7/2020 (15h30-16h10): Một phần ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây

21/7/2020 (8h30-9h10): Một phần ấp Trung Vĩnh, xã Thái Bình Trung

21/7/2020 (9h30-10h00): Một phần ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung

21/7/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp 2 xã Hưng Điền A

22/7/2020 (9h30-11h00): Một phần ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận

Điện lực Tân Hưng

18/7/2020 (8h00-16h00): Toàn bộ xã Vĩnh Châu A, ngoại trừ một phần ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Châu A

Điện lực Châu Thành

18/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Nguyễn Thanh Duy; Nguyễn Văn Nam; Hồ Công Tước

18/7/2020 (8h00-10h00): HKD Trần Tuấn Phong

18/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông; Ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ

18/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Lê Thế Trung; Nguyễn Đình Bảo; Võ Văn Hơn

18/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Trần Bá Kỳ; Lê Toàn Nghĩa; Nguyễn Hữu Lợi

18/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Trần Thanh Phong; Hà Ngọc Ẩn; Nguyễn Thị Minh Trang

18/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Nguyễn Minh Nhật; Võ Quang Chiếu; Nguyễn Văn Cư

18/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Hồ Văn Du; Trần Thị Tám; Nguyễn Văn Chưa

18/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Dương Văn Chiếu; Phạm Văn Hai; Văn Ngọc Chơn

18/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Lê Văn Đa; Võ Hoàng Lâm; Châu Thị Bích Hân

18/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Nguyễn Quốc Thanh; Võ Thành Nhân; Nguyễn Hữu Lợi

18/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Châu Thị Được; Võ Thành Ngôn; Nguyễn Minh Thòn

18/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Trần Thiện Chí; Võ Văn Chạnh; Võ Văn Tấn

18/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Trần Thị Bích Thủy; Võ Văn Chính; Nguyễn Văn Tấn

18/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Tấn Kiệt; Hà Công Tước; Trương Văn Chừng

20/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Văn Tuấn

20/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Huỳnh Thị Kim Hằng

20/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Nguyễn Thành Công

20/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Huỳnh Văn Châu

20/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Thành An

20/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Lê Thị Tuyết Hồng

20/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Võ Văn Hữu

20/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Trịnh Ngọc Tân

20/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Thị Chính

20/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Lê Thị Đẵng

21/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Lê Thị Đẵng 1; Nguyễn Văn Pha; Lê Văn Mười

21/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Đinh Văn Một; Phạm Văn Sánh; Lương Văn Trọng

21/7/2020 (8h30-11h30): Hộ Hồ Văn Nghĩa

21/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Võ Thị Đạo; Nguyễn Văn Lộc; Nguyễn Việt Thu

21/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Phạm Văn Tuấn; Nguyễn Văn Lộc 1; Võ Minh Triết

21/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Võ Thị Ngọc Thu; Phạm Văn Sánh; Nguyễn Văn Hồng

21/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Trương Quốc Phương; Hồ Hiệp Vui; Nguyễn Văn Đực

21/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Trương Quốc Phương; Nguyễn Thanh Tùng; Bùi Văn Chằng

21/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Đinh Văn Một; Kiều Thị Nhiều; Võ Văn Kính

21/7/2020 (13h30-16h30): Hộ Võ Văn Cần

21/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Hồ Hiệp Vui; Đinh Văn Út; 

21/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Phạm Văn Minh; Hồ Thị Yến; Lại Tứ Đặng

21/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Thị Ích; Hồ Thái Vũ; Bùi Đức Tuấn

21/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Võ Thị Giao; Lê Ta Lin; 

21/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Trương Văn Phong; Nguyễn Văn Bao; Nguyễn Viết Sử

22/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Nguyễn Văn Quít; Nguyễn Quốc Việt; Nguyễn Thị Cần; Nguyễn Văn Kẹo; Lữ Văn Tuấn 1

22/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Đinh Minh Hoàng; Nguyễn Thị Bé; Phạm Văn Hòa; Nguyễn Văn Sâm; Trần Thị Năm

22/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Đinh Văn Quân; Võ Ngọc Điệp; Nguyễn Văn Bé; Nguyễn Thị Mai; Nguyễn Thị Ngọc Dung

22/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Nguyễn Hữu Quyền; Nguyễn Văn Tuấn; Nguyễn Văn Đức; Nguyễn Văn Trang; Nguyễn Thị Như Thiệt

22/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Võ Văn Tuấn; Võ Hoàng An; Huỳnh Văn Tô; Phạm Quốc Trọng; Nguyễn Văn Hùng

22/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Đỗ Văn Duy; Võ Thị Kim Yến; Huỳnh Văn Tô; Nguyễn Văn Ngời; Nguyễn Văn Hùng

22/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Văn Pha Ly; Nguyễn Ngọc Thanh Toàn; Huỳnh Thị Hường; Phạm Văn Bé Ba; Nguyễn Văn Năm

22/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Đặng Tấn Phước; Võ Văn Lân; Trương Công Mẫn; Phạm Văn Minh; Lê Hoàng Hải

22/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Đặng Tấn Phước; Võ Văn Ảnh; Nguyễn Công Thượng; Bùi Quang Phục; Lữ Văn Tuấn

22/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Minh Tuấn; Trần Thanh Dũng; Nguyễn Thị Diễm Thúy; Đinh Tiến Dũng

22/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Văn Ghi; Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Văn Hiện; Nguyễn Văn Thanh; Nguyễn Thanh Phong

22/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Thị Thiết; Võ Văn Lăng; Đinh Thanh Phương; Nguyễn Trường Phước Tài; Nguyễn Văn Bé

22/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Tấn Lợi; Lương Quốc Nga; Nguyễn Văn Trạch; Nguyễn Văn Sơn; Võ Thành Đức

23/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Võ Thành Đức; Phạm Văn Thâu; Huỳnh Văn Xê; Bùi Hữu Tài; Nguyễn Văn Hải

23/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Thành Đạt; Đinh Hữu Nghĩa; Lê Quang Hiền 1; Trần Minh Tâm; Trần Thanh Sang

23/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Văn Anh; Phạm Minh Đức; Lê Thị Nho; Nguyễn Thành Lập; Võ Thị Kim Liên

23/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Trương Văn Thất; Đặng Xuân Sang; Nguyễn Văn Long; Trần Văn Về; Nguyễn Minh Đấu

23/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Trương Văn Tám; Đinh Văn Tiếng; Lê Thị Bình Thủy; Phạm Minh Long; Nguyễn Minh Đấu

23/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Trương Văn Tám; Trần Anh Nhật; Trần Công Toại; Bùi Hữu Công; Lâm Thị Kim Lệ

23/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Đinh Văn Hậu; Đinh Quang Sang; Nguyễn Thị Thủy 1; Lê Văn Chừng; Phạm Tấn Dũng

23/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Nguyễn Tuấn Đạt; Phạm Văn Út; Nguyễn Thị Thủy; Trần Văn Đẳng; Trương Thị Mỹ Linh

23/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Đồng Thị Thương; Ng Văn Chính; Võ Văn Thi; Lê Kim Ưa; Lê Thị Mỹ

23/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Bùi Vũ Hải Triều; Trần Công Chiêu; Lê Tấn Lưu; Nguyễn Văn Cúc; Hạm Ngọc Tương

23/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Lê Văn Trung; Nguyễn Văn Mười; Nguyễn Minh Tường; Trần Văn Cứ; Phạm Thị Lân

23/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Phạm Công Tạo; Nguyễn Ngọc Vững; Huỳnh Thị Kim Hồng; Nguyễn Khắc Điền; Nguyễn Minh Tuấn

23/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Phạm Văn Du; Nguyễn Văn Út; Bùi Đức Tuân; Huỳnh Văn Sơn; Nguyễn Minh Chầm

24/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Nguyễn Hữu Thiêm; Đinh Văn Bé Bảy; Võ Thành Hưng; Nguyễn Thị Ngàn

24/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Trần Văn Ngộ; Trương Công Thanh Xuân 1; Lê Văn Chính

24/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Trịnh Văn Quốc; Trương Công Lộc; Trần Hữu Hạnh; Bạch Thị Ốm

24/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Nguyễn Thị Thanh Kiều; Trương Công Lộc; Nguyễn Minh Tuấn; Lê Thị Hồng Mỹ

24/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Trịnh Thị Dũng; Cù Văn Dững; Phạm Phong Phú; Trần Khắc Bá

24/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Trịnh Thị Dũng; Cù Văn Hùng; Võ Thị Lan; Nguyễn Văn Hồng

24/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Lê Văn Kiên; Cù Thị Kim Anh; Phạm Ngọc Hân; Nguyễn Hoàng Quân

24/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Lê Văn Kiên; Nguyễn Văn Cường; Ng Văn Dương 1; Huỳnh Văn Nùng

24/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Bùi Minh Phụng; Trần Tấn An; Trương Thị Ngọc Mai; Ng Khắc Khanh

24/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Trương Công Thanh Xuân; Trần Ngọc Dung; Nguyễn Thị Tư; Nguyễn Ngọc Quang

24/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Ng Công Chuộng; Trần Văn Cương; Đinh Văn Chúc; Lê Thành Danh

24/7/2020 (15h30-16h10): Hộ Trần Hữu Hương; 

24/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Văn Lê; Lê Văn Quân 2; Lê Quốc Thùy

24/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Võ Thành Tài; Phạm Thị Mọt; Huỳnh Văn Sơn; Nguyễn Thành Đa

Điện lực Thủ Thừa

20/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long Thuận, Tân Long, huyện Thủ Thừa

21/7/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

23/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

23/7/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 3 Nhà Thương, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

18/7/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

19/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

19/7/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

24/7/2020 (8h00-11h30): Công ty Bình Vinh; Công ty VFI

24/7/2020 (8h00-8h45): Công ty Hồng Đạt

24/7/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Tân Mỹ, TT Hậu Nghĩa. Một phần xã Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc

24/7/2020 (9h00-9h45): Công ty Nông Gia Hưng

24/7/2020 (10h00-10h45): Công ty TQ Oil

24/7/2020 (11h00-11h45): Công ty Việt Thành

24/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Siam Brother; Công ty Quốc Tế

24/7/2020 (13h00-14h00): Cty Vĩnh Phát Hưng

24/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

24/7/2020 (14h15-15h15): Công ty Winner

24/7/2020 (15h30-16h30): Công ty Golden Bell

Điện lực Cần Giuộc

19/7/2020 (7h00-17h00): Toàn bộ KCN Tân Kim. Một phần xã Long Hậu, Mỹ Lộc, Phước Lâm, Thuận Thành, TT Cần Giuộc

19/7/2020 (7h00-10h00): Một phần xã Long Hậu

19/7/2020 (7h00-17h00; 7h00-8h00; 16h00-17h00): Một phần xã Mỹ Lộc, Thuận Thành, Long An, TT Cần Giuộc

22/7/2020 (9h30-10h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

22/7/2020 (11h00-12h00): Một phần xã Tân Tập

22/7/2020 (13h00-15h00): NH TMCP Ngoại Thương

23/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Thượng

24/7/2020 (8h00-9h00): Công ty Hồng Cúc

24/7/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h00): KDC Phát Hải

24/7/2020 (9h00-10h00): K/h Nguyễn Đức Nhuận

24/7/2020 (10h00-11h00): NM XLNT KDC TĐC LH

24/7/2020 (11h00-12h00): Công ty Yamaoka

24/7/2020 (13h00-14h00): Cơ sở Trần Hữu Phước

24/7/2020 (14h00-15h00): Siêu thị Coopmart

24/7/2020 (15h00-16h00): Công ty Phong Cách

24/7/2020 (16h00-17h00): Cơ sở Liên Hưng

Điện lực Tân An

18/7/2020 (8h00-11h00): UBND TP. Tân An

18/7/2020 (8h00-10h00): Trạm INDICO 6; Dọc QL 1A đoạn từ giao lộ Nguyễn Minh Trường đến UBND phường 4 thuộc KP Bình Yên Đông 3 phường 4

18/7/2020 (10h00-14h00): Đường Phan Đình Phùng, Bạch Đằng, Mai Thị Tốt thuộc KP2 phường 2

18/7/2020 (11h00-14h00): Một phần đường Nguyễn Thị Bảy

20/7/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp 1, ấp 2 xã Mỹ An

22/7/2020 (8h00-15h00): Ấp 1 xã Mỹ A