Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

16/4/2023

6:30 - 7:00

Xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Xã Mỹ An; Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa

16/4/2023

6:30 - 18:00

Xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Xã Mỹ An; Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa

16/4/2023

7:00 - 8:00

UBND TP Tân an

16/4/2023

7:00 - 18:00

Một phần phường 4; xã Lợi Bình Nhơn

16/4/2023

8:00 - 9:00

Chi cục thống kê

16/4/2023

9:00 - 10:30

Cty Đại Đức Định

16/4/2023

10:30 - 11:30

Cty Đức Anh

16/4/2023

13:00 - 15:00

XX Chí Công

16/4/2023

15:00 - 16:30

Ngân hàng xuất nhập khẩu

16/4/2023

16:00 - 18:00

Một phần phường 6; một phần phường 4; xã Lợi Bình Nhơn

16/4/2023

16:30 - 18:00

Xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Xã Mỹ An; Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

15/4/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

15/4/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

16/4/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

16/4/2023

11:00 - 13:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc; Mỹ Hạnh Nam

16/4/2023

11:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

15/4/2023

7:30 - 10:00

Một phần xã Phước Lý

15/4/2023

7:30 - 16:30

Một phần TT Cần Giuộc

15/4/2023

13:00 - 15:00

Một phần TT Cần Giuộc

16/4/2023

7:00 - 7:30

Một phần TT Cần Giuộc; xã Mỹ Lộc; Phước Lâm; Phước Hậu; Một phần ấp 4, ấp 2/5, ấp 2/6 xã Long Hậu. Toàn bộ KCN Tân Kim

16/4/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp 3 xã Long Hậu

16/4/2023

16:30 - 17:00

Một phần TT Cần Giuộc; xã Mỹ Lộc; Phước Lâm; Phước Hậu; Một phần ấp 4, ấp 2/5, ấp 2/6 xã Long Hậu. Toàn bộ KCN Tân Kim

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

17/4/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Bình Nam, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

15/4/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Phước Lợi

15/4/2023

8:30 - 9:00

CN Công ty TNHH TM XNK vật liệu xây dựng 168 - kho chứa hàng

15/4/2023

9:30 - 10:00

Công ty CP 715

15/4/2023

10:30 - 11:00

Công ty TNHH MTV Phương Nam - Bến Lức

15/4/2023

11:30 - 12:00

Công ty TNHH Dương Tiến

15/4/2023

13:00 - 13:30

Công ty CP 715

15/4/2023

14:00 - 14:30

HKD Kim Hạnh

15/4/2023

15:00 - 16:30

Vườn lan Anh Đào

17/4/2023

13:00 - 16:00

Công ty TNHH SX DV TM XD Đạt Quang Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

16/4/2023

6:30 - 7:00

Một phần ấp 3, 4 xã Long Sơn. Toàn bộ Công ty Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam

16/4/2023

7:00 - 17:30

Một phần ấp 3, 4 xã Long Cang; một phần ấp 4 xã Long Định. Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng. Một phần KCN Long Định - Long Cang

16/4/2023

17:00 - 17:30

Một phần ấp 3, 4 xã Long Sơn. Toàn bộ Công ty Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

15/4/2023

6:00 - 6:10

Ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh; Ấp Bình Đông, Bình Tây, xã Tân Bình

15/4/2023

7:00 - 17:00

Ấp 3, 4, 5, 6 xã Tân Bình

15/4/2023

17:00 - 17:10

Ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh; Ấp Bình Đông, Bình Tây, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

15/4/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa

15/4/2023

10:30 - 12:30

Một phần ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú

15/4/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

15/4/2023

7:30 - 12:00

Một phần KP Rọc Chanh A, Rọc Chanh; KP Gò Thuyền, KP Gò Thuyền A, một phần xã Vĩnh Thạnh