Điện lực Bến Lức

31/7/2020 (9h00-11h30): Một phần ấp 6 xã Thạnh Hòa

31/7/2020 (14h00-15h30): Một phần ấp Chánh xã Long Hiệp

Điện lực Cần Đước

31/7/2020 (8h00-9h30; 14h00-16h00): Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông; Ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

31/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Chợ, ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

Điện lực Tân Thạnh

29/7/2020 (8h00-11h30): Nhánh rẽ Bùi Đứng

29/7/2020 (13h00-16h30): Nhánh rẽ Bùi Cùng

Điện lực Tân Trụ

31/7/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Minh Luân

31/7/2020 (8h30-9h20): TSTL Phạm Hoài Ân

31/7/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Văn Tàu

31/7/2020 (10h30-11h20): TSTL Châu Văn Tiềm

31/7/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Nguyễn Ngọc Thi

31/7/2020 (14h00-14h50): TSTL Huỳnh Minh Sơn

31/7/2020 (15h00-15h50): TSTL Trần Quang Hồng

Điện lực Đức Huệ

29/7/2020 (8h00-10h00): Một phần thị trấn Đông Thành

29/7/2020 (8h00-10h30; 13h30-15h30): Một phần xã Mỹ Quý Tây

29/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

Điện lực Thạnh Hóa

29/7/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

Điện lực Vĩnh Hưng

30/7/2020 (8h30-9h10): Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

30/7/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung

Điện lực Tân Hưng

28/7/2020 (8h00-9h00; 9h10-10h10): Một phần khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng

28/7/2020 (10h40-11h40): Một phần ấp Ngã Tư và CDC, xã Hưng Điền B

28/7/2020 (14h00-15h30): Trạm bơm điện Tổ hợp tác bơm điện số 20, xã Hưng Điền B

28/7/2020 (16h00-16h30): Trạm bơm điện Tổ hợp tác Anh Đào, xã Thạnh Hưng

Điện lực Châu Thành

31/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Cù Khắc Sang; Đinh Thanh Lịch; Mai Thị Nết; Nguyễn Văn Trường

31/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 5 xã Hòa Phú

31/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Thị Hồng Châu; Cù Khắc Tuân; Hồ Thị Tám; Nguyễn Văn Trường

31/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Trần Hữu Cương; Trần Thị Xê; Huỳnh Văn Tờ; Nguyễn Ngọc Ánh

31/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Trần Hữu Cương; Phạm Văn Sáu; Nguyễn Văn Thuận

31/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Dương Văn Nhẫn; Ng Văn Ngoan; Ng Văn Thuận; Huỳnh Tấn Phước

31/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Thị Thùy Trang; Cù Thị Hương; Ng Văn Kê; Huỳnh Tấn Phước

31/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Huỳnh Công Nhơn; Trương Đình Nhân; Võ Trung Hiếu 1; Lê Thị Do

31/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Cù Khắc Oanh; Hồ Văn Tuyền; Võ Trung Hiếu; Cao Văn Kỷ

31/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Cù Khắc Thanh Phương; Nguyễn Văn Nơ; Nguyễn Thị Vốn; Nguyễn Văn Hằng

31/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Thị Hải; Đỗ Thị Hạnh; Phạm Kim Bảnh; Tăng Thị Bé Ba

31/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Thị Xuân Vy; Nguyễn Kim Luông; Nguyễn Thị Châu Bình; Nguyễn Thị Ngoãn

31/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Đinh Thanh Lịch; Nguyễn Hữu Lộc; Nguyễn Văn Lai; Ng Thành Trung

31/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Cù Văn Búp; Trần Văn Hạnh;  Đỗ Tường Hòa; Nguyễn Văn Tống

Điện lực Thủ Thừa

28/7/2020 (7h30-11h30; 7h30-16h00): Một phần ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

30/7/2020 (7h30-9h00; 9h30-11h30; 13h00-15h00; 15h15-16h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

31/7/2020 (8h00-11h30): Công ty Vạn Tiến; HKD Hoàng Hải

31/7/2020 (8h00-12h00): Một phần TT Đức Hòa

31/7/2020 (9h00-9h45): Công ty Việt Thái Dương

31/7/2020 (10h00-10h45): Công ty BVTV Long An

31/7/2020 (10h30-14h00): Công ty Mỹ Hạnh

31/7/2020 (11h00-11h45): Công ty Đồng Xanh

31/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Kim Long

31/7/2020 (13h00-14h00): Công ty APPC

31/7/2020 (14h15-15h15): Công ty Hạnh Phúc

31/7/2020 (14h30-16h30): Công ty Orient

31/7/2020 (15h30-16h30): Công ty PHL

Điện lực Cần Giuộc

31/7/2020 (8h00-9h00; 9h15-10h15): Một phần thị trấn Cần Giuộc

31/7/2020 (10h30-11h30): Một phần xã Mỹ Lộc

31/7/2020 (13h30-14h45; 15h15-16h30): Một phần xã Đông Thạnh

Điện lực Tân An

27/7/2020 (7h30-9h00): IDICO 6

27/7/2020 (8h00-11h30): Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, Lê Văn Kiệt KP Bình Cư 1 phường 6

27/7/2020 (13h00-16h00): Đường Nguyễn Văn Tịch thuộc ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi. Một phần KP An Thuận 1 phường 7