Điện lực Bến Lức

25/7/2020 (8h00-13h00): Công ty TNHH SX Tơ Sợi Hồng Mã

26/7/2020 (6h00-6h15): Một phần xã Mỹ Yên

26/7/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Long Hiệp, một phần thị trấn Bến Lức

26/7/2020 (7h00-17h00): Một phần KCN Phúc Long

31/7/2020 (9h00-11h30): Một phần ấp 6 xã Thạnh Hòa

31/7/2020 (14h00-15h30): Một phần ấp Chánh xã Long Hiệp

Điện lực Cần Đước

25/7/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông; Toàn xã Long Hựu Tây

25/7/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Long Ninh, Rạch Cát, xã Long Hựu Đông

27/7/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Phước Vân

28/7/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 1A xã Long Hòa

28/7/2020 (8h00-11h30): Một phần khu 1C TT Cần Đước; Ấp Nhà Thờ, Xóm Chùa, xã Tân Lân

28/7/2020 (9h00-11h30; 14h00-16h00): Một phần ấp 1B xã Long Sơn 

28/7/2020 (10h00-11h30; 14h00-16h00): Một phần ấp 3 xã Phước Vân

28/7/2020 (9h00-11h30): Ấp 3 xã Tân Trạch

30/7/2020 (9h00-11h30): Trường PTTH Cần Đước

30/7/2020 (14h00-16h00): Một phần khu 1B TT Cần Đước

31/7/2020 (8h00-9h30; 14h00-16h00): Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông; Ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

31/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Chợ, ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

Điện lực Tân Thạnh

29/7/2020 (8h00-11h30): Nhánh rẽ Bùi Đứng

29/7/2020 (13h00-16h30): Nhánh rẽ Bùi Cùng

Điện lực Tân Trụ

25/7/2020 (7h30-17h00): Ấp 1, 2, 3 xã Tân Bình; Ấp Bình Hoà, Bình Đông xã Bình Trinh Đông; Xã Tân Phước Tây; Xã Nhựt Ninh

26/7/2020 (7h30-8h30): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

26/7/2020 (9h00-11h30): Một phần ấp Tân Hoà xã Đức Tân

27/7/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 2 xã Tân Bình

28/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

29/7/2020 (7h30-8h20): TSTL Phạm Văn Sang

29/7/2020 (8h30-9h20): TSTL Châu Thị Cẩm Ra

29/7/2020 (9h30-10h20): TSTL Lê Hoài Tình

29/7/2020 (10h30-11h20): TSTL Lê Văn Cẩm

29/7/2020 (13h00-13h50): TSTL Châu Văn Lốc

29/7/2020 (14h00-14h50): TSTL Lê Thị Ràng

29/7/2020 (15h00-15h50): TSTL Lê Hùng Phi

30/7/2020 (7h30-8h20): TSTL Trần Văn Hay

30/7/2020 (8h30-9h20): TSTL Huỳnh Công Nghệ

30/7/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Kỳ Duyên

30/7/2020 (10h30-11h20): TSTL Lê Hữu Tài

30/7/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Hồng Nam

30/7/2020 (14h00-14h50): TSTL Huỳnh Phước Nhân

30/7/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Văn Mừng

31/7/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Minh Luân

31/7/2020 (8h30-9h20): TSTL Phạm Hoài Ân

31/7/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Văn Tàu

31/7/2020 (10h30-11h20): TSTL Châu Văn Tiềm

31/7/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Nguyễn Ngọc Thi

31/7/2020 (14h00-14h50): TSTL Huỳnh Minh Sơn

31/7/2020 (15h00-15h50): TSTL Trần Quang Hồng

Điện lực Đức Huệ

25/7/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h30): Một phần thị trấn Đông Thành

29/7/2020 (8h00-10h00): Một phần thị trấn Đông Thành

29/7/2020 (8h00-10h30; 13h30-15h30): Một phần xã Mỹ Quý Tây

29/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

Điện lực Thạnh Hóa

28/7/2020 (8h00-9h00): CN Công ty Dư Hoài T11A (Trang trại Dư Hoài)

28/7/2020 (9h30-10h30): Một phần ấp 1 xã Thạnh An

28/7/2020 (11h00-12h00): Lâm Viên Thanh Niên

28/7/2020 (13h30-15h00): DNTN Út Dũng, Trấu viên Minh Khoa

29/7/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

Điện lực Vĩnh Hưng

30/7/2020 (8h30-9h10): Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

30/7/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung

Điện lực Tân Hưng

28/7/2020 (8h00-9h00; 9h10-10h10): Một phần khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng

28/7/2020 (10h40-11h40): Một phần ấp Ngã Tư và CDC, xã Hưng Điền B

28/7/2020 (14h00-15h30): Trạm bơm điện Tổ hợp tác bơm điện số 20, xã Hưng Điền B

28/7/2020 (16h00-16h30): Trạm bơm điện Tổ hợp tác Anh Đào, xã Thạnh Hưng

Điện lực Châu Thành

25/7/2020 (7h00-17h00): Xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh

27/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Lê Văn Chính; Lê Văn Hùng; Nguyễn Văn Yên; Lê Khắc Dư; Ng Hữu Thế

27/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Đặng Thị Ngọt; Lê Thị Chính; Ng Từ Bi; Lê T. Thanh Nương; Lữ Văn Dũng

27/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Đặng Thị Ngọt; Nguyễn Văn Xuận; Bùi Văn Gương; Nguyễn Từ Lộc; Võ Ngọc Khánh; Lương Thị Thu Vân

27/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Lê Văn Bảy; Đặng Phượng Hoàng; Nguyễn Hữu Toàn;  Trần Văn Sanh; Nguyễn Duy Hiền

27/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Nguyễn Thị Lễ; Huỳnh Văn Bé; Huỳnh Minh Truyền; Trần Thị Huyện; Huỳnh Công Uẩn

27/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Lê Khuê Đạo; Nguyễn Văn Phương; Nguyễn Ngọc Chí; Phạm Hoàng Nghiệp; Trần Thị Mai 1

27/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Văn Đực; Lê Tuấn Kiệt; Lương Văn Hướng; Đoàn Hùng Dũng; Trần Thị Hạnh

27/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Trần Văn Nhân; Huỳnh Văn Năm; Nguyễn Văn Rô; Phạm Ngọc Tuấn; Huỳnh Văn Nhanh

27/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Trương Văn Tuấn; Huỳnh Kim Sơn;  Lương Sơn Hầu; Nguyễn Văn Lý; Trần Văn Trạng

27/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Kim Chi; Nguyễn Khắc Út; Lương Sơn Hầu; Trần Khắc Huy; Trần Văn Đực

27/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Văn Cưng; Nguyễn Thị Hoa Tiên; Đặng Văn An; Đặng Văn Trung; Lê Hùng Cường;  Lê Phát Tân

27/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Thành Hưng; Nguyễn Ngọc Băng Tâm; Nguyễn Văn Tuấn; Cao Văn Kiểm; 

27/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Lê Văn Hùng; Huỳnh Thị Ngọc Huệ; Lê Khắc Dư; Đoàn Minh Kim Vân Hà; Trương Thị Mỹ Dung 1

28/7/2020 (7h00-7h50): Hộ Trương Thị Mỹ Dung

28/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Huỳnh Văn Mi; Nguyễn Văn Hùng; Trần Thị Loan; Trương Văn Việt

28/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Trần Văn Đức; Nguyễn Văn Quốc; Huỳnh Hữu Nam; Nguyễn Thanh Can; Phan Ngọc Soạn

28/7/2020 (8h30-15h30): Hộ Đỗ Thị Kim Đức

28/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Văn Xoàng; Huỳnh Hữu Tiền; Nguyễn Thanh Can; Trần Khắc Tân

28/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Nguyễn Văn Hiếu; Trần Thị Huệ; Huỳnh Quốc Dũng; Nguyễn Văn Cường; Trần Khắc Tân

28/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Trần Quốc Công; Trần Thị Huệ; Võ Minh Thiện; Phạm Thị Xem; Lê Hoàng Ân

28/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Văn Hiếu 3; Trần Thị Ngởi; Huỳnh Hữu Tiền; Nguyễn Huệ Hoàng; Lê Hữu Nghiệp

28/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Văn Hoàng; Huỳnh Minh Khương; Nguyễn Thị Mãnh; Nguyễn Văn Tiền; Lê Hữu Nghiệp 1

28/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Huỳnh Công Uẩn; Trần Kim Hương; Phạm Thị Ánh; Nguyễn Huệ Năng; Lê Hoàng Khiêm

28/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Trần Quang Trực; Đoàn Văn Bé; Nguyễn Vạn Thành; Nguyễn Lệ Hưởng; Nguyễn Thị Khuê

28/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Lệ Hưởng; Đoàn Văn Bé; Nguyễn Vạn Thuận; Huỳnh Hữu Đăng; Trần Văn Đực

28/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Huỳnh Văn Khánh; Trần Thị Phượng; Nguyễn Văn Hoài; Phạm Thành Danh; Trần Tuấn Phong

28/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Lê Thị Kim Dung; Huỳnh Thị Vân; Trương Ngọc Hài; Nguyễn Duy Long; Nguyễn Văn Nam

28/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Huỳnh Văn Lùng; Nguyễn Văn Thế; Trần Thanh Hùng; Nguyễn Văn Nhon; Nguyễn Văn Nam

29/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Huỳnh Văn Viên; Nguyễn Văn Hùng; Huỳnh Thị Đúng; Nguyễn Văn Phẩm; Huỳnh Kim Ngoan

29/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh

29/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Huỳnh Dương Tuấn Khanh; Nguyễn An Ninh; Huỳnh Văn Triều; Đặng Văn Lượm; Đặng Văn Giao

29/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Văn Hẹn; Nguyễn Hoàng Dũng; Nguyễn Văn Dũng; Trịnh Thị Kha; Lê Văn Màu

29/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Huỳnh Dương Tuấn Khanh; Lê Văn Được; Trương Văn Lượm; Nguyễn Thị Thúy Liễu; Lê Văn Nhích

29/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Trương Văn Việt; Trần Văn Bình; Trần Văn Hải; Nguyễn Phạm Hoàng Vũ; Nguyễn Từ Thiện

29/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Đặng Thị Khá; Huỳnh Tấn Tài; Đặng Phước Trọng; Trần Thị Hồng Nga; Nguyễn Thị Ánh Nhung

29/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Trương Văn Tiết; Trần Văn Bên; Huỳnh Hữu Dũng; Nguyễn Hữu Lộc; Nguyễn Từ Thanh Tú 

29/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Phạm Văn Tùng; Trần Thị Trúc Mai; Nguyễn Thành Lâm; Trần Ngọc Thành; Nguyễn Văn Trạng

29/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Trần Quang Minh; Lê Văn Minh; Trần Văn Lâm; Trần Văn Đời; Lê Thiện Phước

29/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Minh Chiến; Nguyễn Thành Lâm; Trần Minh Hùng; Nguyễn Thành Nhàn; Nguyễn Thị Trọng

29/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Đức Hiền; Trần Văn Hết; Trần Văn Đường; Đỗ Hữu Quân; Nguyễn Văn Tư

29/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Thành Trung; Đặng Văn Cu; Đặng Văn Lượm 1; Đỗ Thanh Hiền; Lê Trung Hậu

29/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Huỳnh An Khương; Trần Trọng Phước; Đặng Văn Lượm 1; Lê Hồng Phước; Lê Văn Mai

30/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Trần Thị Xuân Thắm; Hồ Văn Thọ

30/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Huỳnh Văn Thông; Hồ Văn Thọ

30/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Văn Ngọc Phụng; Nguyễn Hữu Hoàng

30/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Văn Thanh Toàn; Ung Văn Tới

30/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Nguyễn Văn Hiền; Nguyễn Văn Nhẫn

30/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Lê Thị Liên; Nguyễn Văn Tuấn

30/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Lương Hoàng Quân; Lữ Thị Hoàng

30/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Lê Thị Thanh Mộng; Bùi Văn Phương

30/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Nguyễn Văn Thông; Lê Phát Na

30/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Lê Ta Lin 1; Lê Hữu Diệp

30/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Văn Dũng; Lê Quang Hiền

30/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Trần Ngọc Kiều; Huỳnh Hữu Bôn

30/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Hồ Văn Thọ; Lê Văn Hướng

31/7/2020 (7h20-7h50): Hộ Cù Khắc Sang; Đinh Thanh Lịch; Mai Thị Nết; Nguyễn Văn Trường

31/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 5 xã Hòa Phú

31/7/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Thị Hồng Châu; Cù Khắc Tuân; Hồ Thị Tám; Nguyễn Văn Trường

31/7/2020 (8h40-9h10): Hộ Trần Hữu Cương; Trần Thị Xê; Huỳnh Văn Tờ; Nguyễn Ngọc Ánh

31/7/2020 (9h20-9h50): Hộ Trần Hữu Cương; Phạm Văn Sáu; Nguyễn Văn Thuận

31/7/2020 (10h00-10h30): Hộ Dương Văn Nhẫn; Ng Văn Ngoan; Ng Văn Thuận; Huỳnh Tấn Phước

31/7/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Thị Thùy Trang; Cù Thị Hương; Ng Văn Kê; Huỳnh Tấn Phước

31/7/2020 (11h20-11h50): Hộ Huỳnh Công Nhơn; Trương Đình Nhân; Võ Trung Hiếu 1; Lê Thị Do

31/7/2020 (13h00-13h30): Hộ Cù Khắc Oanh; Hồ Văn Tuyền; Võ Trung Hiếu; Cao Văn Kỷ

31/7/2020 (13h40-14h10): Hộ Cù Khắc Thanh Phương; Nguyễn Văn Nơ; Nguyễn Thị Vốn; Nguyễn Văn Hằng

31/7/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Thị Hải; Đỗ Thị Hạnh; Phạm Kim Bảnh; Tăng Thị Bé Ba

31/7/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Thị Xuân Vy; Nguyễn Kim Luông; Nguyễn Thị Châu Bình; Nguyễn Thị Ngoãn

31/7/2020 (15h40-16h10): Hộ Đinh Thanh Lịch; Nguyễn Hữu Lộc; Nguyễn Văn Lai; Ng Thành Trung

31/7/2020 (16h20-16h50): Hộ Cù Văn Búp; Trần Văn Hạnh;  Đỗ Tường Hòa; Nguyễn Văn Tống

Điện lực Thủ Thừa

25/7/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

28/7/2020 (7h30-11h30; 7h30-16h00): Một phần ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

30/7/2020 (7h30-9h00; 9h30-11h30; 13h00-15h00; 15h15-16h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

25/7/2020 (5h00-7h00): Một phần TT Hậu Nghĩa, xã Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ

25/7/2020 (8h00-11h00; 11h30-16h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

25/7/2020 (8h00-16h00): Công ty 5s

25/7/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

26/7/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

29/7/2020 (8h00-11h00): Công ty Minh Quân; Công ty Oloa Homegadening

29/7/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

29/7/2020 (9h00-9h45): Cơ sở Ngọc Dung

29/7/2020 (10h00-10h45): Cơ sở Hằng Huy

29/7/2020 (11h00-11h45): HKD Nguyễn Ngọc Quang

29/7/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Lộc Giang

29/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Thái Thanh; Công ty Oloa Homegadening

29/7/2020 (13h00-14h00): Công ty Econuti

29/7/2020 (14h15-15h15): Công ty Hoàng Lâm

29/7/2020 (15h30-16h30): Công ty Thành Châu

30/7/2020 (8h00-11h30): Công ty Kiến Thành

30/7/2020 (8h00-8h45): Công ty Trần Anh

30/7/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

30/7/2020 (9h00-9h45): Công ty Nam Thái Bình Dương

30/7/2020 (10h00-10h45): Công ty Nguyệt Minh 2

30/7/2020 (11h00-11h45): Công ty Thiên Hưng

30/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Phú Cường Phát Đạt; Công ty Trung Hiếu Đức Hòa

30/7/2020 (13h00-14h00): Công ty Nam Trường Thịnh

30/7/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

30/7/2020 (14h15-15h15): Công ty Long Vĩ

30/7/2020 (15h30-16h30): Công ty Zhan Huei Electroplate

31/7/2020 (8h00-11h30): Công ty Vạn Tiến; HKD Hoàng Hải

31/7/2020 (8h00-12h00): Một phần TT Đức Hòa

31/7/2020 (9h00-9h45): Công ty Việt Thái Dương

31/7/2020 (10h00-10h45): Công ty BVTV Long An

31/7/2020 (10h30-14h00): Công ty Mỹ Hạnh

31/7/2020 (11h00-11h45): Công ty Đồng Xanh

31/7/2020 (13h00-16h30): Công ty Kim Long

31/7/2020 (13h00-14h00): Công ty APPC

31/7/2020 (14h15-15h15): Công ty Hạnh Phúc

31/7/2020 (14h30-16h30): Công ty Orient

31/7/2020 (15h30-16h30): Công ty PHL

Điện lực Cần Giuộc

26/7/2020 (7h30-16h00): Một phần KCN Long Hậu mở rộng

26/7/2020 (14h00-16h00): Một phần xã Phước Lý

28/7/2020 (8h30-10h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc. 

29/7/2020 (8h30-10h30): Một phần xã Long Thượng

30/7/2020 (8h00-9h30; 10h00-10h30): Một phần xã Phước Lại

30/7/2020 (13h30-14h30): Một phần xã Long Hậu

30/7/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Tân Tập

31/7/2020 (8h00-9h00; 9h15-10h15): Một phần thị trấn Cần Giuộc

31/7/2020 (10h30-11h30): Một phần xã Mỹ Lộc

31/7/2020 (13h30-14h45; 15h15-16h30): Một phần xã Đông Thạnh

Điện lực Tân An

25/7/2020 (7h00-17h00): Toàn bộ phường 7, xã An Vĩnh Ngãi; Ấp 4, ấp Bình Nam xã Bình Tâm; KP 1, 3, 4, KP Bình An, Bình Đông 4 phường 3

25/7/2020 (8h00-11h00): Đường Nguyễn Thái Bình, Trần Văn Nam, Nguyễn Hồng Sến, Đinh Viết Cừu thuộc KP Bình Đông 2, Bình Đông 3 phường 3

25/7/2020 (8h00-11h00): Đường Nguyễn Văn Tiếp thuộc KP Bình Phú, Phú Nhơn phường 5

25/7/2020 (13h00-16h00): Dọc QL 1A đoạn từ Sở Giáo dục đến vòng xoay phường 4; Khu vực cư xá phường 4 thuộc KP Bình Quân 1, Bình Quân 2 phường 4

25/7/2020 (13h00-16h00): Trường PTTH Lê Quí Đôn

26/7/2020 (8h00-11h00): Một phần CCN LBN

27/7/2020 (7h30-9h00): IDICO 6

27/7/2020 (8h00-11h30): Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, Lê Văn Kiệt KP Bình Cư 1 phường 6

27/7/2020 (13h00-16h00): Đường Nguyễn Văn Tịch thuộc ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi. Một phần KP An Thuận 1 phường 7