Điện lực Thủ Thừa

4/8/2020 (7h30-8h45; 9h15-10h30; 10h45-11h30; 13h00-14h00; 14h15-15h30; 15h45-16h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

7/8/2020 (7h30-8h45; 9h15-10h30; 10h45-11h30; 13h00-14h00; 14h15-15h30; 15h45-16h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

1/8/2020 (8h00-11h00): Bệnh viện Hậu Nghĩa

1/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

1/8/2020 (8h00-12h00): HKD Thanh Tâm

1/8/2020 (14h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

2/8/2020 (7h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

2/8/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Hựu Thạnh

3/8/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

5/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

6/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Tân Phú

7/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

7/8/2020 (8h00-12h00): Công ty Pakaging

Điện lực Cần Giuộc

6/8/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long Thượng

6/8/2020 (13h00-16h30): Một phần xã thị trấn Cần Giuộc

Điện lực Mộc Hóa

2/8/2020 (7h30-7h40; 16h00-16h10): Một phần khu phố 1, khu phố 5, khu phố 9, phường 1, thị xã Kiến Tường

2/8/2020 (7h30-16h10): Một phần khu phố 5, khu phố 9, phường 1, thị xã Kiến Tường

7/8/2020 (11h30-12h30): Một phần ấp 2, ấp 3, ấp Sậy Giăng, ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

1/8/2020 (6h00-16h00): Công ty TNHH Vina Eco Board

1/8/2020 (8h00-16h00): HKD Nguyễn Thị Thử; Công ty Tân Long Giang

1/8/2020 (8h00-12h00; 14h00-16h00): Một phần ấp 3 xã Tân Bửu

1/8/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 4 xã Phước Lợi

1/8/2020 (10h30-12h00): Trường Nguyễn Hữu Thọ

1/8/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

Điện lực Cần Đước

1/8/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 3, 4 xã Long Cang; Ấp 1, 2, 3 xã Phước Vân; Ấp 1A, 1B, 2 xã Long Hòa; Ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

1/8/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 5, xã Phước Vân

1/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 3, 4, 5 xã Long Hòa

4/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 4 xã Tân Ân

4/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 6, 7 xã Tân Ân

5/8/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Cầu Xây, Cầu Tràm, Long Thanh, xã Long Trạch

5/8/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp 4B xã Tân Trạch

5/8/2020 (15h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Long Cang

6/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Đông Trung, xã Tân Chánh

6/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

Điện lực Tân Thạnh

1/8/2020 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Xã Tân Hòa, Tân Bình, ấp Cái Tôm xã Kiến Bình, khu 1, 5 thị trấn Tân Thạnh

1/8/2020 (8h30-11h30): Ấp Tân Chánh, Trại Lòn nam, xã Nhơn Ninh

2/8/2020 (6h00-6h30; 7h30-17h00; 17h00-17h30): Xã Bắc Hòa; Xã Hậu Thạnh Đông; Xã Hậu Thạnh Tây; Xã Nhơn Hòa Lập; Ấp 4, 5, 6 xã Tân Thành

2/8/2020 (7h30-17h00): Kinh Kháng chiến trai, xã Bắc Hòa

4/8/2020 (7h30-11h00): Xã Tân Ninh; Ấp 3 xã Tân Lập; Ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành

Điện lực Tân Trụ

4/8/2020 (7h30-8h20): HKD Nguyễn Văn Hoà

4/8/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Bình

4/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Lê Hoàng Tuấn

4/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Lê Minh Nhựt

4/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Đỗ Kim Định

4/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Phát Dũ

4/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Huỳnh Khắc Anh Kha

4/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Huỳnh Khắc Anh Kha

5/8/2020 (7h30-8h20): TSTL Phan Thị Kim Phượng

5/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Trần Văn Sáu 1

5/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Cao Thanh Việt

5/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Trần Văn Phương

5/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Trương Văn Đông

5/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Trần Thị Hồng Nga

5/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Ngô Văn Nhàn

6/8/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Văn Lự

6/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Đinh Công Minh

6/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Hoài Tâm

6/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Trần Văn Na

6/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Thành Trung

6/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Thị Ngọc Hoa

6/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Văn Truyễn

7/8/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Văn Độ

7/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Nguyễn Thị Ly

7/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Trần Công Thành Tín

7/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Lê Văn Nhơn

7/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Ngô Văn Quốc

7/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Lê Văn Thịnh

7/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Đào Công Minh

Điện lực Đức Huệ

1/8/2020 (8h00-10h30; 13h00-14h30): Một phần thị trấn Đông Thành

1/8/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Bình Hòa Nam

4/8/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

6/8/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

7/8/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

7/8/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

Điện lực Thạnh Hóa

1/8/2020 (7h00-7h10; 16h00-16h10): Xã Thạnh An, Thủy Đông, Tân Tây, Tân Đông, Thủy Tây, thị trấn Thạnh Hóa

1/8/2020 (7h00-17h00): Xã Thạnh An, Thủy Tây, thị trấn Thạnh Hóa

1/8/2020 (7h00-7h10; 16h00-16h10): Xã Thủy Tây, Thạnh Phú, Thạnh Phước, Thuận Bình, Thuận Nghĩa Hòa

1/8/2020 (7h00-17h00): Xã Thủy Tây, Thạnh Phú, Thạnh Phước

Điện lực Tân Hưng

5/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại; Một phần ấp Vàm Gừa, một phần ấp 4, xã Vĩnh Bửu

Điện lực Châu Thành

1/8/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Bàu Dài, một phần ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long

1/8/2020 (7h30-11h30): Hộ Đặng Thành Dẫn

1/8/2020 (8h00-11h30): Một phần khu phố 1, TT Tầm Vu

1/8/2020 (13h00-16h00): Một phần khu phố 3, TT Tầm Vu

3/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Huỳnh Hữu Tiền 1; Nguyễn Thành Hiếu

3/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Huỳnh Hữu Tiền; Lê Thị Mỹ Lệ

3/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Huỳnh Hoàng Anh Tuấn; Nguyễn Tấn Lộc

3/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Trương Văn Pho; Trần Văn Lý

3/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Huỳnh Văn Khải; Huỳnh Thị Minh

3/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Công Lý; Nguyễn Thị Kim Loan

3/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Trương Bửu Việt; Nguyễn Trường Hải

3/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Huỳnh Văn Năm; Nguyễn Thị Nguyệt

3/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Tạ Hoàng Lân; Lê Văn Út

3/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Hữu Thời; Trần Kim Nga

3/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Chí Trai; Nguyễn Văn Chung

3/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Văn Thoàng; Đặng Hoàng Phương

3/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Lữ Văn Son; Nguyễn Văn Dù

4/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Phan Tấn Quốc 1; Cù Thị Kim Chung 1

4/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Phan Tấn Quốc; Trịnh Văn Đạo

4/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Phạm Văn Â; Đào Thị Sen

4/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Huỳnh Văn Nghĩa; Trần Văn Minh

4/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Võ Thị Ngọc Vân; Nguyễn Văn Hồng

4/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Đặng Hữu Phước; Trần Văn Minh 1

4/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Đặng Hữu Phước; Trương Văn Hiêm

4/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Đặng Văn Bé Chín; Trương Tuấn Bình

4/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Đặng Văn Bé Chín; Lê Thái Bình

4/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Ngọc Điệp; Lê Kim Tùng

4/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Trương Thanh Liêm; Trần Việt Cường

4/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Huỳnh Văn Phước; Võ Thị Hồng Nhung

4/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Cù Thị Kim Chung; Trương Thanh Dũng

5/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Nguyễn Thành Đức; Võ Minh Tuyền

5/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Nguyễn Thị Ngọc Mai; Võ Minh Luân

5/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Cao Văn Dưỡng; Nguyễn Thị Thanh Tâm

5/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Trần Thanh Cường; Nguyễn Công Lượm

5/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Lê Thị Giang; Nguyễn Công Đức

5/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Hữu Tài; Nguyễn Công Đức

5/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Thi Châu Bình; Huỳnh Trọng Nhân

5/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Nguyễn Kim Quang; Võ Minh Đào

5/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Cao Thị Kim Loan; Võ Minh Đào

5/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Trần Văn Mới; Huỳnh Thị Đầm

5/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Cao Thị Kim Loan; Nguyễn Hoàng Quân

5/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Quang Chiếu; Võ Thanh Sơn

5/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Trương Thị Thanh Tuyền; Đỗ Văn Truyền

6/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Trần Văn Bảnh; Trương Bửu Tạo; Lê Hữu Ai; Trương Công Sơn; Tống Văn Thành; Cao Văn Trạng

6/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Trần Văn Bảnh; Nguyễn Thành Trung; Trương Vĩnh Hưng; Nguyễn Thị Ánh Phương; Võ Thanh Phong; Nguyễn Huy Cận

6/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Trương Công Mẫn; Nguyễn Minh Việt; Trương Công Trực; Đỗ Hữu Thoại; Huỳnh Thị Ánh Nguyệt; Nguyễn Thân Ái

6/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Phạm Thị Thuận; Trương Tấn Tài; Trương Công Trực; Trần Văn Quít; Nguyễn Quốc Cường; Trần Văn Triệu

6/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Trương Đình Cư; Huỳnh Văn Cư; Trương Công Trực; Đỗ Hoàng Vũ; Nguyễn Công Tâm; Trần Thái Trung

6/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Trần Văn Chiến; Trương Thi Thắm; Huỳnh Hữu Hải; Đỗ Văn Đặng; Phạm Văn Thạch; Phạm Thị Hồng

6/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Trương Quang Phục; Trương Thị Phước; Nguyễn Đình Luyện; Đỗ Tường Trọng Ngôn; Nguyễn Thị Huyền; Phan Văn Cứng

6/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Phạm Văn Quang Duy 3; Phạm Văn Quang Duy; Lê Hiền Diện; Đỗ Tường Trọng Ngôn; Võ Quốc Việt; Phan Văn Cứng

6/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Phạm Quang Luynh Vũ; Phạm Văn Quang Duy; Võ Hoàng Sơn; Võ Văn Mười; Nguyễn Văn Cót 1; Huỳnh Kim Sang

6/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Phạm Phúc Hải; Trương Hoài Phong; Nguyễn Thị Bé Năm; Đoàn Văn Cư; Nguyễn Văn Cót; Huỳnh Văn Bảy

6/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Đặng Thị Cho; Trương Khắc Ngôn; Nguyễn Phước Toàn; Đoàn Văn Cư; Võ Văn Thàng; Huỳnh Minh Triết

6/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Thanh Tùng; Trương Khắc Ngôn; Huỳnh Văn Hai; Nguyễn Văn Thọ; Cao Văn Hòa; Huỳnh Minh Triết

6/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Hoàng Ân; Đoàn Thị Thật; Nguyễn Hồng Điệp; Lê Thị Anh; Nguyễn Long Bình; Nguyễn Thị Yến Sương

7/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Huỳnh Văn Thọ

7/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Trần Văn Dũng

7/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Huỳnh Công Hoàng 1

7/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Trần Thanh Đông

7/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Huỳnh Công Cúc

7/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Phạm Tiến Dũng

7/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Ngô Ngọc Tâm

7/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Phạm Hồng Nga

7/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Phạm Hồng Nga

7/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Thành Long

7/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Phạm Văn Son

7/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Thị Bê

7/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Phương Linh