Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

27/4/2023

8:00 - 11:00

Ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn

27/4/2023

10:30 - 17:00

Đường Huỳnh Châu Sổ thuộc KP Xuân Hòa 2, phường 6

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

28/4/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Hòa Khánh Tây

28/4/2023

17:00 - 18:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

28/4/2023

17:00 - 17:10

Một phần xã Phước Lâm; Phước Hậu

28/4/2023

17:00 - 17:30

Một phần xã Phước Lý. Một phần KCN Long Hậu

28/4/2023

17:30 - 17:40

Một phần xã Long An; Thuận Thành

28/4/2023

17:45 - 18:15

Một phần TT Cần Giuộc; Một phần xã Tân Tập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

27/4/2023

8:30 - 9:00

Cty TNHH SX XD Đông Á

27/4/2023

8:30 - 16:30

Một phần ấp 3 Thạnh Lợi

27/4/2023

9:30 - 10:00

Công ty TNHH Buly Kim Hưng

27/4/2023

10:30 - 11:00

CN Công ty TNHH KD SX TM PNT - nhà máy sản xuất

27/4/2023

11:30 - 12:00

Công ty TNHH MTV Kiến Quang

27/4/2023

13:00 - 13:30

Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An

27/4/2023

14:00 - 14:30

Công ty TNHH nông sản Trí Lâm

27/4/2023

15:00 - 15:30

CN Công ty TNHH MTV ô tô Út

28/4/2023

8:30 - 11:30

Công ty TNHH TM DV Toàn Huy Tiến

28/4/2023

8:30 - 16:30

Một phần ấp 8 xã Lương Hòa

28/4/2023

13:00 - 16:00

Công ty TNHH MTV may mặc Doanh Thy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

28/4/2023

16:30 - 16:40

Một phần xã Phước Đông; toàn xã Long Hựu Đông; Long Hựu Tây

28/4/2023

17:00 - 17:10

Một phần xã Tân Lân; Mỹ Lệ

28/4/2023

17:30 - 17:40

Một phần xã Tân Lân; Mỹ Lệ

28/4/2023

17:30 - 17:50

Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

27/4/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

27/4/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

28/4/2023

7:30 - 9:30

Một phần ấp 2 xã Bình Hòa Nam

28/4/2023

8:00 - 11:00

Ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây

28/4/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp 3 xã Bình Hòa Nam

28/4/2023

10:00 - 11:30

Ấp 3 xã Bình Hòa Nam

28/4/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Bình Hòa Nam