Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

9/5/2023

8:00 - 9:30

XX Rạch Chanh

9/5/2023

9:00 - 11:30

Đường Huỳnh Thị Mai thuộc KP 2 phường 2

9/5/2023

9:30 - 10:30

Cty Sơn Hà

9/5/2023

10:30 - 11:30

DNTN Khánh Tâm

9/5/2023

13:00 - 16:30

Khách hàng Châu Hồng Phượng

11/5/2023

7:30 - 9:00

TSTL Đỗ Văn Ba

11/5/2023

9:00 - 10:00

Phòng khám Tân Khánh

11/5/2023

10:00 - 11:30

TSTL Nguyễn Vạn Thành

11/5/2023

13:00 - 14:00

HKD Nguyễn Thị Tố Loan

11/5/2023

14:00 - 15:00

Cty giày Song Quân

11/5/2023

15:00 - 16:30

Không gian ảo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

9/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Hòa Khánh Tây

9/5/2023

9:00 - 9:40

DNTN Sáng Ký

9/5/2023

10:30 - 11:10

CN Cty TNHH Hoa Sen

9/5/2023

13:00 - 13:40

Cty TNHH Huy Khang

9/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Hòa Khánh Nam

9/5/2023

13:50 - 14:30

DNTN Thiên Thảo

10/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Đức Hòa Thượng

10/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Đức Lập Thượng

10/5/2023

13:50 - 14:30

HKD Lâm Văn Phước

11/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Hòa Khánh Nam

11/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Đức Hòa Hạ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

9/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

9/5/2023

14:50 - 15:50

Một phần xã Mỹ Lộc

10/5/2023

7:30 - 9:30

Một phần xã Long An

10/5/2023

10:00 - 11:30

Một phần xã Thuận Thành

10/5/2023

14:00 - 14:40

Một phần xã Phước Lâm

10/5/2023

14:15 - 15:15

Một phần xã Long An

10/5/2023

14:50 - 15:50

Một phần xã Phước Lâm; Long Trạch

10/5/2023

15:30 - 16:30

Một phần xã Long An

10/5/2023

16:00 - 16:30

Một phần xã Phước Hậu

11/5/2023

7:30 - 8:30

Nr Tripodsolation

11/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Thượng

11/5/2023

9:00 - 9:40

Nr Cty MTV Asima

11/5/2023

11:00 - 11:40

Nr Cty CP Con Heo Vàng

11/5/2023

12:00 - 12:40

Nr Cty may mặc Trường Tùng

11/5/2023

13:00 - 13:40

Nr Cty MTV Robo Japan Create

11/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Long Thượng

11/5/2023

14:00 - 14:30

Cty CP Thời Đại Xanh

11/5/2023

14:50 - 15:20

Cty CP Anpha-AG

11/5/2023

15:30 - 16:30

Cty TNHH MTV Choung Hwa Vina

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

9/5/2023

7:30 - 9:30

Một phần ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, TX Kiến Tường

9/5/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, TX Kiến Tường

9/5/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, TX Kiến Tường

9/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần KP 1 phường 2, TX Kiến Tường

9/5/2023

14:30 - 16:30

Một phần KP 6 phường 2, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

9/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp 2 xã Nhựt Chánh

9/5/2023

10:30 - 12:00

Một phần KP 8 thị trấn Bến Lức

9/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần KP 7, 9 thị trấn Bến Lức

10/5/2023

8:30 - 11:30

Nhà máy Chi nhánh Cty CP Minh Hữu Liên - Long An

10/5/2023

13:00 - 16:00

Cty TNHH Nhi Phát - NP

11/5/2023

8:30 - 11:30

Cty TNHH SX TM Kiệt Kiệt 2

11/5/2023

13:00 - 16:00

Cty TNHH SX TM Kiệt Kiệt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

9/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp 3 xã Long Cang

9/5/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Long Định

9/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 3 xã Long Định

9/5/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Long Định

10/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp 3 xã Phước Đông

10/5/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp 6 xã Phước Đông

10/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân

10/5/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ

11/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch

11/5/2023

14:00 - 16:30

Một phần ấp Long Thanh, xã Long Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

9/5/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp 4 xã Tân Bình

9/5/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Tân

10/5/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh; Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

10/5/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh; Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

11/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1, 2 xã Tân Phước Tây

11/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp 1, 2 xã Tân Phước Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

9/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc

9/5/2023

13:00 - 16:00

Cty Eroplast

10/5/2023

7:30 - 11:30

Ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây

10/5/2023

13:00 - 16:00

Ấp 1 xã Bình Hòa Nam

11/5/2023

7:30 - 11:30

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc

11/5/2023

13:00 - 16:00

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

10/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Thạnh An

11/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước

11/5/2023

11:00 - 13:00

CN3 Cty TNHH An Hưng Nông

11/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

10/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần CDC Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng

11/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần đường 30/4 thị trấn Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

10/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Vĩnh Bửu

10/5/2023

10:00 - 11:30

Một phần xã Vĩnh Bửu

10/5/2023

13:00 - 14:30

Một phần xã Vĩnh Châu A

10/5/2023

15:00 - 16:30

Một phần xã Vĩnh Châu A