Điện lực Tân An

11/8/2020 (7h30-16h00): Đường Cù Khắc Kiệm, Nguyễn Tấn Chính thuộc KP Giồng Dinh, phường Khánh Hậu; Ấp Ngãi Lợi B, xã Nhơn Thạnh Trung

13/8/2020 (7h30-16h00): Đường Lương Văn Chấn, Nguyễn Văn Quá thuộc KP Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, phường Tân Khánh

13/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 1, ấp 2 xã Mỹ An

14/8/2020 (7h30-16h00): Đường Huỳnh Châu Sổ, Phạm Văn Tuấn, Võ Duy Tạo thuộc KP Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6; Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, Bình An A, Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn

Điện lực Thủ Thừa

9/8/2020 (7h30-10h30): Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hiền Đức

9/8/2020 (11h00-14h30): Trạm xăng dầu Phước Lộc Thọ

10/8/2020 (7h30-10h30): HKD Nguyễn Thanh Chung

10/8/2020 (11h00-14h30): HKD Trần Văn Lạc

11/8/2020 (7h30-9h30): Một phần ấp An Hòa 2, xã Bình An, huyện Thủ Thừa

11/8/2020 (8h00-11h30): Công ty cổ phần đầu tư sinh thái Vina Yến

11/8/2020 (9h30-11h30; 13h00-14h30): Một phần KP An Hòa 3, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

11/8/2020 (14h30-16h30): Một phần KP Nhà Dài, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

13/8/2020 (7h30-12h30): Một phần ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

8/8/2020 (8h00-15h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

9/8/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

10/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hựu Thạnh

10/8/2020 (8h00-8h45): Công ty Minh Thạnh; Công ty Thái Phong

10/8/2020 (8h00-9h00): Cơ sở Bá Thiện

10/8/2020 (9h00-9h45): Công ty Vinh Bảo Long; Công ty Nguyễn Việt Khởi

10/8/2020 (9h30-10h30): Công ty Me Kong

10/8/2020 (10h00-10h45): Công ty Hồng Khải; Công ty Thuận Kỳ

10/8/2020 (11h00-11h45): Công ty Khải Phú; Công ty Sam Son

10/8/2020 (13h00-14h00): Công ty Mia Na; Công ty Nông nghiệp Vàng

10/8/2020 (13h00-14h30): Công ty Minh Tuấn

10/8/2020 (14h15-15h15): Công ty Huy Thành; Công ty Duy Hưng

10/8/2020 (15h30-16h30): Công ty Đồng An; Công ty Thế giới nhà; Công ty Nguyễn Minh Thận

11/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

11/8/2020 (8h00-8h45): HKD Hồng Phúc; Công ty Liên Thuận

11/8/2020 (8h00-9h00): DNTN Tới Thành

11/8/2020 (9h00-9h45): Cơ sở Tân Phương Nam; Công ty Pimatex

11/8/2020 (9h15-10h15): DNTN Công Cần

11/8/2020 (10h00-10h45): Cơ sở Tiến Thành Phát; Công ty Hoành Chương 

11/8/2020 (10h30-11h30): HKD Cao Hiệp

11/8/2020 (11h00-11h45): Cơ sở US; Công ty Nhất Nhất

11/8/2020 (13h00-14h00): Cơ sở Cẩm Liên; Công ty Zhen Yuan

11/8/2020 (13h00-14h30): HKD Phạm Văn Mèo

11/8/2020 (14h15-15h15): Công ty Chí Thành; Công ty Vân Nguyên

11/8/2020 (15h00-16h30): Trường TH An Ninh Tây; 

11/8/2020 (15h30-16h30): Cơ sở Kim Huê; Công ty Đại Phát

12/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

12/8/2020 (8h00-8h45): Công ty Tecnology; Công ty Dư Lâm Vina

12/8/2020 (8h00-9h00): Nhà nghỉ Bảo Lộc

12/8/2020 (9h00-9h45): Công ty Sheng Liang; Công ty Cơ sở Quang Trường

12/8/2020 (9h15-10h15): HKD Ánh Tuyết

12/8/2020 (10h00-10h45): Công ty Minh Trí; Công ty Saka

12/8/2020 (10h30-11h30): Cơ sở 368

12/8/2020 (11h00-11h45): Công ty Hạnh Phúc

12/8/2020 (13h00-14h00): Công ty TEP; Công ty Nhựt Tân

12/8/2020 (13h00-14h30): Trường Bướm Vàng

12/8/2020 (14h15-15h15): Công ty Hòa Bình; Công ty APC

12/8/2020 (15h00-16h30): Công ty Nguyễn Hồng Hạnh

12/8/2020 (15h30-16h30): Công ty Thăng Long; Công ty Hòa Phát

Điện lực Cần Giuộc

11/8/2020 (8h00-10h00): Một phần xã Long Phụng

11/8/2020 (8h00-16h30): Công ty Cát Tường Nguyên La

11/8/2020 (8h00-10h30; 13h00-15h30): Một phần xã Phước Lại

12/8/2020 (8h00-10h00): Công ty XD PT Tân Bách

12/8/2020 (10h00-13h00): Nguyễn Thành Nghĩa - 17/1 - 3x50KVA

12/8/2020 (14h00-15h00): Công ty Nguyễn Ngọc An

13/8/2020 (8h00-9h00): Nguyễn Thanh Quyền

13/8/2020 (8h00-10h00; 8h00-13h00): Một phần xã Phước Lý

13/8/2020 (9h30-10h30): Nguyễn Văn Út

13/8/2020 (11h00-12h00): Một phần xã Tân Tập

13/8/2020 (13h00-15h00): Võ Tấn Cang

13/8/2020 (15h30-16h30): Một phần khu TĐC Long Phú, thị trấn Cần Giuộc

14/8/2020 (8h00-9h00): Cơ sở Nguyễn Văn Châu

14/8/2020 (8h00-10h00): Công ty Đông Dương

14/8/2020 (10h30-11h30): Công ty Nam Long

14/8/2020 (13h00-14h00): Công ty Hạ tầng Hòa Bình

14/8/2020 (14h00-15h00): NXXS lô H.05B CTCP Long Hậu

Điện lực Bến Lức

8/8/2020 (7h30-10h00): Nhà khách Huyện Ủy; Công ty Quang Phương

8/8/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

9/8/2020 (8h00-12h00): Công ty TNHH SX TM Sơn Thế Hệ Mới

9/8/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH TM Huê Long

13/8/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên (Trạm 2)

13/8/2020 (13h00-16h00): CN Công ty TNHH SX DV TM XD Đạt Quang Minh

14/8/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Liên doanh Công Nghiệp Dệt Tân Á

14/8/2020 (8h00-11h00): Công ty cổ phần Long Hiệp

14/8/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH Hồng Dương Quốc Tế (Công ty Minh Ngọc - T47 NR Gò đen - Bình Chánh)

14/8/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH SX XD Đông Á

14/8/2020 (11h30-13h00): Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Phan Vũ

14/8/2020 (12h10-13h00): Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long (TBA 630kVA)

14/8/2020 (14h00-15h00): Công ty TNHH SX TM Cơ khí Chính xác Tân Vinh (Công ty Tân Vinh - T59 3 mạch)

14/8/2020 (15h00-16h30): Công ty TNHH MTV Đại Hòa (DNTN Hoà Mậu - T24B GĐ-BC)

Điện lực Cần Đước

9/8/2020 (8h00-13h00): Một phần đường số 9 KCN Thuận Đạo mở rộng

11/8/2020 (9h00-12h00): Công ty Giấy Tân Phước

11/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 3, 6 xã Tân Trạch

11/8/2020 (13h00-16h30): Lê Công Được

11/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 4, 5 xã Long Hòa

12/8/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

12/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 2, 3, 4 xã Long Khê; Ấp Cầu Xây, xã Long Trạch

12/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch

13/8/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp 1A, 5 xã Long Sơn

13/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Ao Gòn, Nhà Thờ, Xóm Mới, xã Tân Lân

13/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

14/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Đông, ấp Trung, Ông Rèn, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

14/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 6, 7 xã Phước Đông

Điện lực Tân Thạnh

12/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Kinh Tè, xã Tân Ninh

Điện lực Tân Trụ

8/8/2020 (7h30-9h30): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Lãng

8/8/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp 1, 2 xã Tân Bình

8/8/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 4 xã Tân Bình

11/8/2020 (7h30-8h20): TSTL Võ Thành Sang

11/8/2020 (8h00-11h00): HNT Phan Thị Bảy

11/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Võ Giang Huyền

11/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Lưu Văn Thông

11/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Thị Kim Xuân

11/8/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Bình

11/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Lê Hồng Nghĩ

11/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Huỳnh Công Tuấn

11/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Hoàng Anh

12/8/2020 (7h30-8h20): TSTL Trần Thanh Tuấn

12/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Phạm Công Hiền

12/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Thị Thanh Thủy

12/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Văn Khuôn

12/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Tiến Công

12/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Văn Non

12/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Đỗ Văn Khanh

13/8/2020 (7h30-8h20): TSTL Lê Văn Út

13/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Nguyễn Ngọc Phụ

13/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Lê Văn Biên

13/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Lê Văn Ải

13/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Văn On

13/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Lê Văn Mừng

13/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Lê Quốc Khởi

14/8/2020 (7h20-8h20): TSTL Nguyễn Khắc Vượng

14/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Lê Văn Thành

14/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Trần Văn Nẩm

14/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Võ Văn Luyến

14/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Mai Bá Đẩm

14/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Tấn Núi

14/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Mai Bá Găng

Điện lực Thạnh Hóa

11/8/2020 (9h00-11h00): Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông

Điện lực Vĩnh Hưng

11/8/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp 1 xã Hưng Điền A

11/8/2020 (15h00-16h00): Một phần ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận

12/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình Tây

13/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng

Điện lực Châu Thành

8/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Phú Tây B, xã Thanh Phú Long

8/8/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Bàu Dài, xã Thanh Phú Long

10/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Bùi Anh Dũng; Trương Công Dũng; Nguyễn Thị Kim Huệ; Nguyễn Văn Hưng; Nguyễn Tấn Đắt

10/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Trương Huỳnh Năng; Trương Văn Lý; Nguyễn Thị Mén; Nguyễn Ngọc Lâm; Nguyễn Văn Bảy

10/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Châu Thanh Hải; Đoàn Thị Tám; Trương Tấn Lực; Nguyễn Hùng Phong;  Nguyễn Văn Quang

10/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Trương Minh Hùng; Đoàn Công Hùng; Đỗ Tấn Công; Nguyễn Thị Năm; Nguyễn Văn Hưởng

10/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Nguyễn Văn Hiệp; Đoàn Công Hùng; Phạm Thị Thu Tâm; Trương Đình Hưng; Đinh Văn Lập

10/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Trần Tuấn Minh; Đỗ Văn Hùng; Huỳnh Đang Thượng; Võ Ngọc Lượng; Nguyễn Tuấn Khanh

10/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Trần Thái Phong; Trần Văn Đực; Trương Thị Bạch Lan; Lê Tấn Tài; Nguyễn Văn Phước

10/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Đoàn Thanh Hà; Ông Điểm; Nguyễn Văn Tiết; Trần Ngọc Cường

10/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Phạm Minh Hùng; Nguyễn Ngọc Quang; Trương Huỳnh Năng; Trương Đình Quyền; Nguyễn Văn Nông

10/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Trương Công Dũng; Hà Thị Tiến; Nguyễn Văn Ngọt; Nguyễn Văn Chiến; Nguyễn Ngọc Toàn

10/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Trương Bữu Nhành; Phan Văn Hùng; Lê Đắc Vinh; Nguyễn Ngọc Nhi; Nguyễn Thị Mỹ Duyên

10/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Trương Công Dũng; Lưu Thị Kim Liên; Lê Đắc Vinh; Trần Ngọc Trai; Nguyễn Hữu Đức

10/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Văn Phúc; Đỗ Phúc Các; Nguyễn Thị Lan; Ông Hậu; Huỳnh Thị Sâm

11/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Trần Văn Thu; Võ Văn Hữu; Nguyễn Văn Bảy; Phan Văn Sang; Đỗ Tường Quang

11/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Ông Trị; Trần Thành Trung; Nguyễn Trọng Nghĩa; Phan Thị Sáu; Trần Văn Hùng

11/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Minh Việt; Trần Văn Kim; Đỗ Tường Danh; Phạm Văn Nhu; Trần Hữu Nghĩa

11/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Nguyễn Văn Hiền; Nguyễn Văn Tuấn; Đỗ Văn Tiến; Đỗ Tấn Đức; Trần Hữu Nghĩa

11/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Trương Đình Hưng; Huỳnh Văn Thân; Nguyễn Thành Nhơn; Phan Văn Bình; Ngô Ngọc Xường

11/8/2020 (10h00-14h00): Hộ Võ Văn Trí

11/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Hoàng Khải; Nguyễn Văn Điều; Nguyễn Hữu Quyền;  Phan Kim Trụ; Lưu Văn Hổ

11/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Minh Tuấn; Cao Văn Cư; Lê Thị Thúy An; Phan Văn Ngô; Trần Thị Trang

11/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Lê Văn Cành; Võ Hồng Quân; Huỳnh Văn Thô; Nguyễn Tấn Sang; Huỳnh Văn Tây

11/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Nguyễn Văn Hổ; Trần Thanh Tâm; Nguyễn Thị Phương Trang; Trương Văn Hồng; Đặng Văn Hiểu

11/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Nguyễn Văn Bình; Trương Đình Minh; Đỗ Tấn Mười; Nguyễn Văn Mười; Nguyễn Hoàng Hưng

11/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Đỗ Văn Hoài; Đoàn Văn Vinh; Phan Thanh Nhã; Trần Mỹ Luật; Trần Văn Hòa

11/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Tấn Luyến; Nguyễn Thị Hà; Nguyễn Tấn Sang; Nguyễn Thế Vinh; Nguyễn Văn Út

11/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Kim Hoàng; Nguyễn Văn Sơn; Phan Thị Phu; Nguyễn Thành Xương; Phạm Văn Nghề

12/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Phạm Thị Triệu; Nguyễn Ngọc Tạo; Huỳnh Văn Tám; Lê Mộng Hùng; Lê Thị Lài

12/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Phạm Thị Vui; Trần Văn Quang; Nguyễn Thị Hồng; Huỳnh Văn Bốn; Nguyễn Ngọc Điệp

12/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Văn Mười; Phan Thị Thùy Linh; Dương Thị Năm; Văn Hồng Thái; Nguyễn Ngọc Điệp

12/8/2020 (9h00-15h00): Hộ Phạm Thị Thúy Liễu

12/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Phạm Văn Thành; Lê Thị Kim Duyên; Lê Văn Tư; Võ Thị Trúc Phương; Huỳnh Thị Út Mười

12/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Nguyễn Văn Viền; Nguyễn Hữu Cang; Lê Văn On; Trương Đình Phong; Lê Văn Lý

12/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Văn Quận; Nguyễn Thị Thu Nguyệt; Nguyễn Trung Lực; Trương Đình Tuấn; Phan Tấn Cường

12/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Thị Ngọc Sương; Lại Hoàng Vân; Đinh Nguyễn Thanh Triết; Nguyễn Văn Lang; Phan Trọng Nhơn

12/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Lại Văn Tố; Lê Ngọc Tảo; Huỳnh Thanh Vũ; Phan Văn Loan; Lê Văn Phú

12/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Bùi Văn Trị; Trần Thị Xuân Thanh; Huỳnh Thế Du; Hà Huy Vũ; Lê Thanh Phong

12/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Trần Thị Ngọc; Nguyễn Hoàng Phong; Phạm Minh Tiền Tuyến; Hà Huy Vũ; Phan Văn Bền

12/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Đình Luyện; Nguyễn Văn Chử; Trương Văn Tâm; Nguyễn Văn Trung; Lê Văn Trước

12/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Lê Thị Kim Duyên; Huỳnh Ngọc Khanh; Lê Kim Thoa; Trần Văn Bửu; Nguyễn Văn Nhung

12/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Nguyễn Hữu Phương; Võ Thị Kim Hương; Trương Thị Tiết; Trần Văn Mười; Nguyễn Văn Nhung

13/8/2020 (7h20-7h50): Hộ Nguyễn Văn Diệu; Trần Hoàng Tuấn; Lê Ngọc Lợi; Huỳnh Duy Hưởng; Lê Vĩnh Ẩn

13/8/2020 (8h00-8h30): Hộ Lê Minh Nhựt; Trương Văn An; Lê Ngọc Lợi; Nguyễn Văn Sỉ 1; Ngô Tấn Tài

13/8/2020 (8h40-9h10): Hộ Nguyễn Văn Bình; Hồ Thị Bé; Phan Văn Minh; Phạm Văn Sơn; Lê Tấn Tài

13/8/2020 (9h20-9h50): Hộ Nguyễn Ngọc Long; Hà Văn Sơn; Phan Thanh Vân; Phan Văn Cang; Phan Văn Trụ 1

13/8/2020 (10h00-10h30): Hộ Lê Văn Các; Ngô Tấn Tài; Phan Văn Minh; Huỳnh Thanh Tấn; Nguyễn Thành Sơn

13/8/2020 (10h40-11h10): Hộ Nguyễn Văn Bé; Trương Văn Út; Huỳnh Văn Minh; Phan Thị Kim Vân; Nguyễn Thị Tranh

13/8/2020 (11h20-11h50): Hộ Nguyễn Hùng Dũng; Hồ Ngọc Xem; Nguyễn Văn Tâm; Phan Thanh Nhàn; Phan Văn Trụ

13/8/2020 (13h00-13h30): Hộ Võ Huy Hoàng; Hồ Ngọc Xem; Hồ Ngọc Hầu; Phan Hùng Dũng; Lượng Kiểm Định

13/8/2020 (13h40-14h10): Hộ Trần Văn Vạn; Lê Văn Tất; Phan Vĩnh Phúc; Phan Trọng Nghĩa; Võ Hoàng Ân

13/8/2020 (14h20-14h50): Hộ Phạm Thị Gấm; Nguyễn Văn Thành; Lê Văn Tâm; Nguyễn Văn Trọng; Nguyễn Văn Chính

13/8/2020 (15h00-15h30): Hộ Nguyễn Ngọc Sơn; Cao Sĩ Tấn; Nguyễn Út Hiếu; Nguyễn Văn Trọng; Nguyễn Văn Chính

13/8/2020 (15h40-16h10): Hộ Nguyễn Ngọc Long; Nguyễn Thành Thật; Nguyễn Văn Bình; Nguyễn Văn Trọng; Lê Quang Ngọc Thành

13/8/2020 (16h20-16h50): Hộ Lê Thị Bích Thủy; Nguyễn Văn Thành; Bùi Công Thành; Lê Vĩnh Trình