Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

16/5/2023

8:00 - 9:15

TSTL Trần Thị Kết

16/5/2023

8:00 - 13:00

Một phần phường Tân Khánh; Khánh Hậu

16/5/2023

9:15 - 10:30

TSTL Huỳnh Văn Giao

16/5/2023

10:30 - 12:00

TSTL Kim Phụng

16/5/2023

13:00 - 14:15

TSTL Nguyễn Văn Tốt

16/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần phường Tân Khánh; Khánh Hậu

16/5/2023

14:15 - 15:30

Cơ khí Sáu Râu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

16/5/2023

8:00 - 8:40

Cty nhựa Quyền Lâm Hoa

16/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Hựu Thạnh

16/5/2023

8:30 - 10:30

CN Cty TNHH thương mại Châu Âu

16/5/2023

9:00 - 9:40

Cty Vũ Trụ LA

16/5/2023

10:00 - 10:40

Cty AS Minh Hải

16/5/2023

10:40 - 12:00

Cty TNHH Vạn Gia Phát

16/5/2023

10:50 - 11:30

Cty Quang Vinh

16/5/2023

13:00 - 13:30

HKD Vĩnh Phúc

16/5/2023

13:00 - 14:30

HKD Nguyễn Tấn Đức

16/5/2023

14:30 - 15:10

CN1 Cty Nhật Tiến

16/5/2023

15:20 - 16:00

Cty An Ánh Hùng L.A

17/5/2023

8:00 - 8:40

Cty CP ĐT PT Quốc Tế Thắng Lợi

17/5/2023

8:30 - 10:30

Cty Duna Plast

17/5/2023

10:40 - 12:00

CS Tân Phương Nam

17/5/2023

10:50 - 11:30

Cty TNHH may Chí Đạt

17/5/2023

13:00 - 13:30

CN Cty TNHH ĐT PT Lợi Đồng

17/5/2023

13:00 - 14:30

Cty TNHH SX TM bao bì An Phát

17/5/2023

13:40 - 14:20

TT giáo dục thường xuyên

17/5/2023

14:30 - 15:10

Cty CP in và bao bì An Việt

17/5/2023

15:20 - 16:00

HKD Ngô Kim Năm

18/5/2023

8:30 - 10:30

Sợi Đông Quang

18/5/2023

10:40 - 12:00

Cty Kim Phong

18/5/2023

13:00 - 14:30

Cty TNHH MTV Quốc tế KH KT Đông Hằng

18/5/2023

14:30 - 15:10

CN Cty TNHH TM CN L.A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

16/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Lại

16/5/2023

13:00 - 14:00

Một phần KDC Long Hậu mở rộng

16/5/2023

14:30 - 16:30

Cty TNHH nhôm Hoa Sen Long An

17/5/2023

7:30 - 9:00

Một phần xã Tân Tập

17/5/2023

9:30 - 11:30

Một phần xã Tân Tập

17/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Tân Tập

18/5/2023

7:30 - 8:30

Cty TNHH Oil Korea Việt Nam

18/5/2023

9:00 - 9:40

Cty TNHH các sản phẩm tối ưu Việt Nam

18/5/2023

9:50 - 11:30

Cty TNHH TM Vĩnh Thạnh

18/5/2023

13:00 - 13:40

Cty TNHH SX KD TM Công Đức

18/5/2023

13:40 - 14:20

Cty TNHH Phạm Trần

18/5/2023

14:30 - 15:10

Cty CP TM DV Langbiang

18/5/2023

15:20 - 16:00

Cty TNHH MTV Yamaoka VN; Ct TNHH MTV ELT VN

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

16/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, TX Kiến Tường

16/5/2023

13:00 - 15:30

Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

16/5/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp 8, 9 xã Lương Hòa

17/5/2023

8:30 - 14:00

Một phần KP 9 thị trấn Bến Lức

18/5/2023

8:30 - 16:00

Một phần KP 8 thị trấn Bến Lức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

17/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần khu 4 TT Cần Đước; Một phần ấp 3 xã Phước Đông

17/5/2023

14:00 - 16:30

DNTN Ngọc Hằng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

16/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Rọc Đô, xã Vĩnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

17/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần KP Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng

17/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần KP Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng

18/5/2023

8:15 - 12:00

Một phần ấp Vĩnh Ân, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại