Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

24/5/2023

8:00 - 9:00

TSTL Trần Cao Sách

24/5/2023

9:00 - 10:00

TSTL Nguyễn Hữu Lợi

24/5/2023

10:00 - 11:00

TSTL Trần Thanh Tùng

24/5/2023

13:00 - 14:00

TSTL Nguyễn Thị Hồng Ai

24/5/2023

14:00 - 15:00

TSTL Thái Thị Út

24/5/2023

15:00 - 16:00

TSTL Trần Văn Hửng

24/5/2023

16:00 - 17:00

TSTL Nguyễn Văn Tâm

25/5/2023

7:00 - 17:00

KP Thanh Xuân, phường 5; KP Bình Cư 1, Bình Cư 3, phường 6; Ấp 1, 2, 3, 4, Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú

25/5/2023

8:00 - 9:00

Trạm Hồ Văn Lâm

25/5/2023

9:00 - 10:30

Cty TNHH Arysta Lifescience Việt Nam

25/5/2023

10:30 - 11:30

TSTL Võ Thành Hội

25/5/2023

13:00 - 14:00

TSTL Nguyễn Quốc Phương

25/5/2023

14:00 - 15:00

TSTL Trần Văn Minh

25/5/2023

15:00 - 16:30

Cty Thuận Hưng Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

23/5/2023

8:00 - 9:00

Cty CP ĐTXD HT Hòa Bình

23/5/2023

9:30 - 10:30

Cty Alibaba

23/5/2023

10:50 - 11:30

Cty Thanh Hoàng

23/5/2023

13:00 - 14:00

HKD Phước Thành Đạt

23/5/2023

14:30 - 15:30

Cty Hân Quang

23/5/2023

15:50 - 16:30

HKD Trần Văn Lạc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

24/5/2023

8:00 - 9:00

Cty TNHH SX TM thiết bị điện Thái Hoàng Long An

24/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

24/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần TT Đức Hòa; xã Hựu Thạnh

24/5/2023

8:30 - 11:00

Cty Tân Minh Lợi; Cty LG T6/1 ĐS 11 HS 3+4

24/5/2023

9:10 - 9:50

HKD Phạm Việt Tiến

24/5/2023

10:00 - 10:40

Cty TNHH công nghệ sinh học Đại Nghĩa LA

24/5/2023

10:50 - 11:30

Cty Thành Đạt

24/5/2023

13:00 - 13:40

Cty Thành Đạt

24/5/2023

13:00 - 16:00

Cty Huê Phát; Cty TNHH MTV Việt Phú

24/5/2023

13:50 - 14:30

Cty Nam Việt Hưng

24/5/2023

14:40 - 15:30

Cty TNHH MTV ĐMT Nhơn Tân 1

24/5/2023

15:40 - 16:30

Cty TNHH MTV ĐMT Nhơn Tân 2

25/5/2023

8:00 - 9:00

Cty CP Bell Việt Nam

25/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Hòa Khánh Tây; Hòa Khánh Nam

25/5/2023

8:30 - 11:00

Cty Liên Hưng; Cty CP Bell Việt Nam

25/5/2023

9:10 - 9:50

Cty NL xanh Lâm Hoàng Nam

25/5/2023

10:00 - 10:40

Cty NL xanh Lâm Hoàng Nam

25/5/2023

10:50 - 11:30

Cty Good Solar

25/5/2023

13:00 - 13:40

Cty Khang Dương

25/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần xã Tân Mỹ. Cty thép Hùng Vân; Cơ sở Phương Nam

25/5/2023

13:50 - 14:30

Cty Mặt trời Ree

25/5/2023

14:40 - 15:30

Cty năng lượng Thiên Thanh

25/5/2023

15:40 - 16:30

Cty CP Sơn I Chi VN

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

24/5/2023

7:00 - 7:30

Một phần TT Cần Giuộc

24/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Lộc; Phước Lâm; Phước Hậu; Thuận Thành. KDC Phước Lý Năm Sao

24/5/2023

16:30 - 17:00

Một phần TT Cần Giuộc

25/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Phước Lý

25/5/2023

7:30 - 8:30

Khách hàng Nguyễn Thành Lam

25/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Phụng

25/5/2023

9:00 - 9:40

DNTN Đại Thuận Phát

25/5/2023

10:50 - 11:30

Cty Nhơn Hòa Long An

25/5/2023

13:00 - 13:30

KDC Phước Lý Năm Sa

25/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần TT Cần Giuộc

25/5/2023

15:50 - 16:30

CS Thành Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

23/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp 6, ấp 7, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

24/5/2023

7:00 - 17:00

Xã Lương Hòa; Lương Bình

24/5/2023

8:00 - 10:30

Cty TNHH SX TM Phương Hòa

24/5/2023

8:00 - 13:00

Cty TNHH MTV Vĩnh Lợi Phát; Cơ sở SX TM Phương Phượng

24/5/2023

14:30 - 18:30

Xã Lương Hòa; Lương Bình

25/5/2023

6:30 - 7:00

Xã Long Hiệp; Mỹ Yên; Phước Lợi

25/5/2023

7:00 - 17:00

Xã Long Hiệp; Mỹ Yên; Phước Lợi

25/5/2023

8:00 - 10:00

HKD Phan Văn Á (Cty TNHH MTV Thạnh Lợi Long An)

25/5/2023

10:30 - 11:30

TSTL Nguyễn Minh Nên

25/5/2023

13:00 - 14:00

TSTL Phạm Thanh Hải

25/5/2023

14:30 - 15:30

TSTL Trần Văn Tuấn

25/5/2023

16:00 - 17:00

TSTL Nguyễn Thị Ven

25/5/2023

17:00 - 17:30

Xã Long Hiệp; Mỹ Yên; Phước Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

25/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Long Khê

25/5/2023

13:30 - 18:00

Một phần ấp 4 xã Tân Ân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

24/5/2023

7:30 - 11:30

Trạm Kinh Đạo, ấp Kinh Đạo, xã Tân Lập

24/5/2023

7:30 - 17:30

Ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Hòa; một phần ấp Cây Sao, xã Tân Lập; ấp Kinh Tè, Kinh Đứng, xã Tân Ninh; Xã Nhơn Ninh

24/5/2023

13:00 - 16:30

Trạm Tân Lập 8, ấp Hải Hưng, xã Tân Lập

25/5/2023

7:30 - 11:30

Trạm Trường mầm non Tân Lập, ấp Hải Hưng, xã Tân Lập

25/5/2023

7:30 - 17:30

Toàn bộ xã Tân Hòa

25/5/2023

13:00 - 16:30

Trạm Kinh Quy, ấp Hải Hưng, xã Tân Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

24/5/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp 6 xã Tân Bình

24/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Bình

25/5/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

25/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

24/5/2023

8:00 - 15:00

Ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây

25/5/2023

7:00 - 16:00

Xã Mỹ Thạnh Tây

25/5/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Hòa Thuận, xã Hiệp Hòa

25/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Hòa Thuận, xã Hiệp Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa  

24/5/2023

11:00 - 13:00

Một phần KP 3 thị trấn Thạnh Hóa

25/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 3, 4 Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

25/5/2023

8:00 - 16:00

Xã Thái Trị; Một phần xã Thái Bình Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

24/5/2023

7:30 - 16:30

Ấp Hà Long, Hà Tân, Hà Hưng, xã Hưng Hà

25/5/2023

7:30 - 16:30

Xã Vĩnh Châu A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/5/2023

7:30 - 18:00

Ấp Phú Tây A, Phú Tây B, xã Thanh Phú Long

24/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

24/5/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Phú Xuân 2, xã Phú Ngãi Trị

25/5/2023

7:30 - 18:00

Ấp Nhà Việc, Cầu Ông Bụi, Cầu Đôi, Cầu Hàn, xã An Lục Long

25/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Long Hưng, xã Long Trì

25/5/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long