Điện lực Tân An

29/8/2020 (8h00-9h00; 8h00-12h00; 11h00-12h00): Đường Trần Văn Đấu thuộc KP Nhơn Hậu, phường Tân Khánh

31/8/2020 (7h30-16h00): Đường Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Chánh, Huỳnh Châu Sổ, Cù Khắc Kiệm, Nguyễn Tấn Chính, Lương Văn Chấn thuộc KP Tường Khánh, Quyết Thắng 2, Giồng Dinh, phường Khánh Hậu; KP Xuân Hòa 2, phường 6; Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

4/9/2020 (8h00-15h00): Đường Đinh Viết Cừu; Ấp 1 xã Bình Tâm

4/9/2020 (13h00-16h00): Công ty Tiến Hoàng

Điện lực Thủ Thừa

30/8/2020 (7h30-7h45; 11h15-11h30): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, TT. Thủ Thừa, Tân Thành, Tân Long, huyện Thủ Thừa

30/8/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

3/9/2020 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Một phần TT. Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

29/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

29/8/2020 (8h00-12h00): Công ty cây giống

29/8/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Lập Hạ

30/8/2020 (8h00-12h00): Công ty Phú Thuận Hưng

30/8/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam

31/8/2020 (8h00-8h45): Công ty Minh Thạnh; Công ty Thái Phong

31/8/2020 (8h00-9h00): Cơ sở Bá Thiện

31/8/2020 (9h00-9h45): Công ty Hồng Khải; Công ty Nguyễn Việt Khởi

31/8/2020 (9h30-10h30): Công ty SH Me Kong

31/8/2020 (10h00-10h45): Công ty Mina; Công ty Thuận Kỳ

31/8/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

31/8/2020 (11h00-11h45): Công ty Đồng An; Công ty Sam Son

31/8/2020 (13h00-14h00): Công ty Jin Ju Plus; Công ty Nông nghiệp vàng

31/8/2020 (13h00-14h30): Công ty Minh Tuấn

31/8/2020 (14h15-15h15): Công ty Hưng Cường; Công ty Duy Hưng

31/8/2020 (15h00-16h30): HKD Nguyễn Minh Thận

31/8/2020 (15h30-16h30): Công ty Liên Thuận; Công ty Thế giới nhà

1/9/2020 (8h00-8h45): Công ty Tuấn Phong

1/9/2020 (8h00-9h00): K/h Nguyễn Thanh Lâm Sơn

1/9/2020 (9h00-9h45): Công ty Quốc Gia; Công ty Anh Hồng

1/9/2020 (9h15-10h15): HKD The Voice

1/9/2020 (10h00-10h45): Công ty Tong Xin; Công ty Bảo Minh

1/9/2020 (10h30-11h30): HKD Hiệp Hòa

1/9/2020 (11h00-11h45): Công ty Việt Thống Nhất; Công ty Lê Tâm Phát

1/9/2020 (13h00-14h00): Công ty Bảo Minh Châu; Công ty Hải Sơn

1/9/2020 (14h15-15h15): Công ty Quốc Trung, Minh Trung; Công ty Văn Minh; HKD Tân Lập

1/9/2020 (15h30-16h30): Công ty Vạn Phú Bình; Công ty Chung Phú; HKD Võ Thành Châu

Điện lực Cần Giuộc

29/8/2020 (8h00-10h00): KCN Long Hậu 3

29/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Vĩnh Hòa

29/8/2020 (8h00-11h00): Nhánh rẽ Công ty CP Đầu tư và Thương mại Satori

29/8/2020 (11h00-14h00; 14h30-17h00): Công ty Robo Japan Create 01 - 1250KVA

29/8/2020 (14h30-17h00): Trường Nguyễn Đình Chiểu 02+03 - 160KVA

30/8/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần xã Phước Lâm, Phước Hậu, Phước Lý

30/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông

30/8/2020 (8h00-10h30): Toàn bộ KCN Tân Kim

1/9/2020 (7h30-8h30; 8h45-9h45; 13h30-14h30; 14h30-15h30; 15h30-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc

1/9/2020 (8h00-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

3/9/2020 (10h00-15h00): Một phần xã Long An

3/9/2020 (14h00-15h00): Một phần xã Phước Lý

4/9/2020 (7h30-8h30; 8h45-9h45; 10h00-11h30; 13h30-14h30; 14h30-15h30): Một phần xã Thuận Thành

4/9/2020 (8h00-9h30): Cơ sở Hòa Oanh Hiệp

4/9/2020 (11h00-12h30): CN Công ty CP Phân bón Hà Lan

4/9/2020 (13h30-14h30): Công ty ĐT & PT Công nghiệp Điện - 01+02 - 250KVA

Điện Lực Mộc Hóa

30/8/2020 (8h00-15h30): Một phần ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa

31/8/2020 (8h30-11h30): Một phần phường 2, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

30/8/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Nhựt Chánh, Thạnh Đức

30/8/2020 (8h00-17h00): Công ty TNHH MTV Ống Thép Nam Kim

31/8/2020 (8h30-14h00): Một phần ấp 1B xã An Thạnh

31/8/2020 (15h00-17h00): Một phần ấp 8 xã Nhựt Chánh

3/9/2020 (8h00-16h00): Công ty TNHH Vải không dệt Hồng Mã Hưng

3/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

4/9/2020 (8h30-14h00): Một phần ấp 1B xã Thanh Phú

4/9/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp 1A xã An Thạnh

Điện lực Cần Đước

29/8/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch

30/8/2020 (6h30-17h00): Một phần xã Phước Tuy, một phần xã Mỹ Lệ, một phần xã Tân Trạch, một phần xã Long Hòa

30/8/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần xã Tân Trạch, một phần xã Long Hòa, một phần xã Long Trạch, một phần xã Long Khê, một phần xã Phước Vân

1/9/2020 (7h00-17h30): Công ty Huafu 2

1/9/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang

2/9/2020 (7h00-17h30): Công ty Huafu

Điện lực Tân Thạnh

31/8/2020 (7h30-11h30): Trạm Gò Nôi trụ số T65

31/8/2020 (13h00-16h30): Trạm Gò Nôi 1 trụ số T66

1/9/2020 (7h30-10h00): Trạm Kiến Bình 2 trụ số T34

1/9/2020 (10h15-13h00): Trạm UB xã Nhơn Hòa trụ số T48

1/9/2020 (13h30-16h30): Trạm UB xã Nhơn Hòa 1 trụ số T49/1

Điện lực Tân Trụ

29/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, xã Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, thị trấn Tân Trụ

29/8/2020 (7h30-7h40; 17h30-17h40): Xã Lạc Tấn, ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh, ấp 2, 3 xã Tân Bình, xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây, xã Nhựt Ninh, xã Đức Tân

29/8/2020 (8h30-10h30): HNT Trần Huỳnh Huy

31/8/2020 (7h30-8h20): TSTL Võ Văn Hiệp

31/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

31/8/2020 (8h30-9h20): TSTL Võ Thành Đông

31/8/2020 (9h30-10h20): TSTL Huỳnh Mẫn Đạt

31/8/2020 (10h30-11h20): TSTL Huỳnh Ngọc Dược

31/8/2020 (13h00-13h50): TSTL Ngô Thị Út

31/8/2020 (14h00-14h50): TSTL Đoàn Văn Kiệt 1

31/8/2020 (15h00-15h50): TSTL Đoàn Văn Kiệt

1/9/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

1/9/2020 (10h00-15h30): Một phần ấp 4 xã Tân Bình

3/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Đặng An Ninh

3/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Nguyễn Văn Nhã

3/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Văn Leo 

3/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Thị Mưu

3/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Văn Đốc

3/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Thị Hơn

3/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Văn Luyến

4/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Minh Tâm

4/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Phan Văn Thới

4/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Phạm Văn Hùm

4/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Trần Quốc Khánh

4/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Đặng Thị Xuyến

4/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Huỳnh Thanh Hiền

4/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Văn Dũ

Điện lực Đức Huệ

29/8/2020 (9h00-11h00): Một phần thị trấn Đông Thành

29/8/2020 (13h30-15h30): Một phần xã Mỹ Quý Tây

4/9/2020 (7h30-9h30; 9h40-11h30; 13h00-14h30): Một phần xã Bình Thành

4/9/2020 (13h00-14h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

Điện lực Thạnh Hóa

31/8/2020 (8h00-15h00): Trang trại Dư Hoài

4/9/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp 1 xã Thủy Tây

Điện lực Vĩnh Hưng

31/8/2020 (8h30-9h10): Một phần ấp Láng Lớn, xã Thái Trị

31/8/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Rọc Đô, xã Vĩnh Trị

4/9/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng