Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

30/5/2023

8:00 - 11:30

Xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

30/5/2023

8:00 - 16:00

Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

30/5/2023

13:00 - 16:30

Xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

31/5/2023

8:00 - 16:00

Xã Bình An, huyện Thủ Thừa

1/6/2023

8:00 - 16:00

Xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

30/5/2023

8:00 - 9:00

HKD Nguyễn Sỹ Trung

30/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Lộc Giang

30/5/2023

8:30 - 10:00

HKD Nguyễn Văn Toàn

30/5/2023

9:10 - 9:50

HKD Gia Thành

30/5/2023

10:00 - 10:40

Nhà trọ Hoài Thương

30/5/2023

10:10 - 11:00

HKD Xuân Hùng

30/5/2023

10:50 - 11:30

Cty Đại Vĩnh Tiến

30/5/2023

13:00 - 13:40

HKD Châu Anh Phong

30/5/2023

13:00 - 14:00

HKD nhà trọ Phước Lộc

30/5/2023

13:50 - 14:30

Cty CP S New Rice

30/5/2023

14:10 - 15:10

HKD Phương Huỳnh

30/5/2023

14:40 - 15:30

Cty trục cao su Việt Roll

30/5/2023

15:20 - 16:10

Trung tâm viễn thông Đức Hòa

31/5/2023

8:00 - 9:00

Cty Vững Phát LA

31/5/2023

8:00 - 10:00

Cty kết cấu thép Đại Đô

31/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Lập Thượng

31/5/2023

9:10 - 9:50

Cơ sở Lý Minh Thành

31/5/2023

10:00 - 10:40

Cty Thuận Thuận Thành

31/5/2023

10:10 - 11:10

HKD nhà trọ Sáng

31/5/2023

10:50 - 11:30

Cty Minh Tuấn

31/5/2023

13:00 - 13:40

Cty TNHH TM SX Cẩm Đạt

31/5/2023

13:00 - 14:00

HKD Long An Brothers

31/5/2023

14:00 - 15:00

Đồn Công an KCN Xuyên Á

31/5/2023

14:40 - 15:30

Cty kỹ nghệ Việt Nam

31/5/2023

15:10 - 16:10

Nhà trọ Hằng

31/5/2023

15:40 - 16:30

Cty TNHH Thịnh Long Chem

1/6/2023

8:00 - 9:00

Cty Sức Ép

1/6/2023

8:00 - 10:00

Cơ sở SX KD tủ Kim Ngọc Hoa

1/6/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

1/6/2023

9:10 - 9:50

Cty thuốc BVTV Omega

1/6/2023

10:00 - 10:40

Cty Phú Mỹ Vinh

1/6/2023

10:00 - 11:40

Cơ sở SX Vân Thái Sơn

1/6/2023

10:50 - 11:30

Cty TNHH SX BB giấy Hiệp Vĩnh Phong

1/6/2023

13:00 - 13:40

Cty Samson - KCN3

1/6/2023

13:00 - 14:00

HKD nhà trọ Thúy Duy

1/6/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

1/6/2023

13:50 - 14:30

Cty Phương Yến

1/6/2023

14:10 - 15:10

HKD Nguyễn Văn Tiên

1/6/2023

14:40 - 15:30

Cty Atad

1/6/2023

15:40 - 16:30

Cty CP kết cấu thép Atad

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

30/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Đông Thạnh

30/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây; Đông Thạnh; Phước Lại

31/5/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Tập; xã Phước Vĩnh Đông

1/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Lại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

30/5/2023

7:00 - 11:00

Một phần ấp 4 xã An Thạnh

30/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp 8 xã Lương Hòa

30/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

31/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp 1B xã An Thạnh

31/5/2023

11:00 - 13:00

Cty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm

31/5/2023

15:00 - 16:30

Chi nhánh Cty CP TM DV Phan Duy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

31/5/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp 2, 3, 4 xã Long Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

30/5/2023

7:30 - 17:30

Kinh Hai Vụ, ấp Hai Vụ, xã Kiến Bình

31/5/2023

7:30 - 17:30

TDC Tân Lập, một phần ấp Cây Sao, Bằng Lăng, xã Tân Lập

31/5/2023

14:00 - 17:30

Trạm Ủy ban xã Nhơn Hòa Lập, ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập

1/6/2023

7:30 - 17:30

Kinh Ba Tri; Kinh 1000 Bắc Nhơn Hòa Lập; Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa Lập, ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

31/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh

31/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh

1/6/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ thạnh

1/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

1/6/2023

8:30 - 10:30

Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

1/6/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

30/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc

31/5/2023

10:30 - 11:30

C. Bộ Binh Đức Huệ

1/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa

1/6/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông

1/6/2023

13:00 - 16:30

Ấp Rạch Sơn, xã Hiệp Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

30/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Đình, ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước

1/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Thủy Tây; Ấp Ông Hiếu, Thạnh Trung, xã Thạnh Phú; Ấp Ông Quới, Đá Biên, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

30/5/2023

7:26 - 7:30

Một phần ấp Thái Quang, xã Thái Trị

30/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Trung Vĩnh, xã Thái Bình Trung

30/5/2023

13:00 - 16:00

Trạm T266/1 công viên kênh 28

31/5/2023

8:30 - 12:00

Một phần ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Trị và Thái Trị

31/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần KP 2 thị trấn Vĩnh Hưng

1/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần KP 2 thị trấn Vĩnh Hưng

1/6/2023

13:00 - 16:30

Một phần KP Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

1/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp 3, 5 xã Hòa Phú