Điện lực Tân An

12/9/2020 (8h00-11h30): Công ty Việt Thanh

Điện lực Thủ Thừa

14/9/2020 (6h00-6h30): Một phần KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

14/9/2020 (6h30-7h00): Một phần TT. Thủ Thừa, xã Bình Thạnh, Nhị Thành, Tân Thành

14/9/2020 (11h00-11h30): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành 

14/9/2020 (11h30-12h00): Một phần TT. Thủ Thừa, xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

15/9/2020 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

17/9/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

14/9/2020 (5h30-7h00): Một phần TT. Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Hựu Thạnh

14/9/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

14/9/2020 (8h00-8h45): Cơ sở Hoàng Lan

14/9/2020 (9h00-9h45): Công ty Mỹ Hạnh

14/9/2020 (10h00-10h45): Công ty Đức Sanh

14/9/2020 (13h00-16h00): Một phần TT. Đức Hòa

14/9/2020 (14h15-15h15): Công ty Hồng Khải

14/9/2020 (15h30-16h30): Công ty Jin Ju Plus Vina

15/9/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Một phần TT Đức Hòa

16/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Tân Phú

16/9/2020 (13h00-16h00): Một phần TT Hiệp Hòa

17/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

17/9/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

18/9/2020 (8h00-9h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

18/9/2020 (9h30-10h30): Một phần xã Đức Lập Thượng. Một phần xã Đức Lập Hạ

Điện lực Cần Giuộc

14/9/2020 (8h00-8h40; 9h00-9h40): Một phần ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc

14/9/2020 (10h00-10h40): Một phần KP 4, TT. Cần Giuộc

14/9/2020 (13h00-13h40): Một phần KP Kim Điền, TT. Cần Giuộc.

14/9/2020 (14h00-14h40): Một phần KP Kim Định, TT. Cần Giuộc

14/9/2020 (15h00-16h30): Một phần KP Kim Điền, TT. Cần Giuộc

15/9/2020 (13h00-13h40): Nhánh rẽ XX Nguyễn Văn Trí

15/9/2020 (14h00-14h40): Cơ sở Lê Hồng Linh - 01 - 3x15KVA

15/9/2020 (15h00-16h00): Cơ sở Minh Trí

16/9/2020 (8h00-8h40): Một phần xã Thuận Thành

16/9/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Long Thượng

16/9/2020 (9h00-9h40; 10h00-10h40): Một phần xã Thuận Thành

16/9/2020 (13h00-13h40; 14h00-14h40): Một phần xã Long An

16/9/2020 (15h00-15h40; 16h00-16h40): Một phần xã Mỹ Lộc

17/9/2020 (8h00-8h40; 9h00-9h40; 10h00-10h40; 13h00-13h40; 14h00-14h40): Một phần xã Mỹ Lộc

17/9/2020 (15h00-15h40; 16h00-16h40): Một phần xã Long An.

18/9/2020 (8h00-8h40): NMN Trường Bình

18/9/2020 (9h00-9h40): Công Ty Kim Vinh

18/9/2020 (10h00-10h40): Cây xăng Kế Mỹ

18/9/2020 (13h00-13h40): Viễn thông Chợ Trạm

18/9/2020 (14h00-14h40): HKD Võ Thị Tuyết Hồng

18/9/2020 (15h00-15h40): HKD Lương Vĩnh Phát

18/9/2020 (16h00-16h40): Công ty Huỳnh Bảo An

Điện lực Bến Lức

14/9/2020 (5h30-7h00): Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, TT. Bến Lức

14/9/2020 (6h30-7h00): Một phần xã An Thạnh, Thạnh Đức, Bình Đức, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Long Hiệp

14/9/2020 (8h30-16h30): Công ty CP Sơn và chống thấm Việt Nhật

14/9/2020 (9h00-11h30; 14h00-16h30): Một phần ấp 2 xã Lương Bình

15/9/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp 2 xã Thạnh Đức

16/9/2020 (8h00-16h00): Ấp 7 xã Nhựt Chánh

16/9/2020 (8h00-10h00): Công ty TNHH TM ĐT Phú Cường

16/9/2020 (11h00-14h00): Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP 479

16/9/2020 (15h30-16h30): Chi nhánh Công ty TNHH TM XNK VLXD 168 - Kho chứa hàng

17/9/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH Cơ khí - Xây dựng Gia Hưng

17/9/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp 2 xã Bình Đức

17/9/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 6 xã Thạnh Lợi

17/9/2020 (13h30-16h00): Công ty TNHH SX TM Thuỳ Vân (Công ty Nguyên An)

18/9/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Suất ăn Công nghiệp Minh Hoa

18/9/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp 1B xã An Thạnh

18/9/2020 (9h30-10h30): Công ty CP 715

18/9/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH MTV Phương Nam - Bến Lức

18/9/2020 (13h00-14h00): Công ty TNHH Xây dựng - Lắp đặt - Kỹ thuật - Cơ nhiệt Minh Khuê

18/9/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 4 xã Thanh Phú

18/9/2020 (14h30-15h30): Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức

18/9/2020 (14h30-16h30): Công ty TNHH TM DV Khai Minh

Điện lực Cần Đước

15/9/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh

15/9/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh

15/9/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp Bà Nghĩa, Đông Nhì, xã Tân Chánh

15/9/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp Đông Nhì, Đông Trung, Hòa Quới, xã Tân Chánh

16/9/2020 (8h30-9h30): Công ty TNHH Cơ khí Tàu thủy Sài Gòn; Chùa Thiên Mụ

16/9/2020 (10h30-11h30): Công ty CP Môi trường Cần Đước; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam

16/9/2020 (13h00-16h30): Công ty TNHH SX TM DV Hồng Nguyên

17/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp 1A, 3, xã Tân Trạch

17/9/2020 (10h00-12h00): Một phần ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân; Ấp Tân Mỹ, Long Mỹ, xã Mỹ Lệ

Điện lực Tân Thạnh

16/9/2020 (7h30-11h30): Trạm Tân Lập 2 trụ số T106-477MH

16/9/2020 (13h00-16h30): Trạm Tân Lập 3 trụ số T121-477MH

18/9/2020 (7h30-11h30): Trạm Hậu Thạnh Tây 1

18/9/2020 (8h00-11h30): Trạm Kinh 2000 Kinh Kiểm

18/9/2020 (13h00-16h30): Trạm Kinh Quận trụ số T07-474MH; Trạm Kinh 1000 Kinh Kiểm

Điện lực Tân Trụ

15/9/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ

16/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Võ Văn Hiệp

16/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Võ Thành Đông

16/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Huỳnh Mẫn Đạt

16/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Huỳnh Ngọc Dược

16/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Ngô Thị Út

16/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Đoàn Văn Kiệt 1

16/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Đoàn Văn Kiệt

17/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Phạm Thị Diện

17/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Hồ Tấn Thuần

17/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 6

17/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Huỳnh Duy Sơn

17/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Đinh Anh Dũng

17/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Trần Văn Trai

17/9/2020 (15h00-115h50): TSTL Lâm Thị Trúc Duyên

18/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Hồ Văn Ba

18/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Phạm Văn Dũng

18/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Đoàn Quỳnh Hương

18/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Huỳnh Thiện Tâm

18/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Huỳnh Thiện Tâm 1

18/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Lương Văn Thới

18/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Võ Thành Đức

Điện lực Đức Huệ

18/9/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

Điện lực Thạnh Hóa

15/9/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 2 xã Thủy Tây

15/9/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Thủy Tây

17/9/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Đình, xã Thạnh Phước

18/9/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Gãy, xã Thuận Bình

Điện lực Vĩnh Hưng

15/9/2020 (9h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung

17/9/2020 (14h30-15h30): Một phần ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị

Điện lực Tân Hưng

12/9/2020 (7h00-16h30): Xã: Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A, Vĩnh Châu B. Một phần xã: Vĩnh Thạnh, Hưng Thạnh. Một phần TT. Tân Hưng