Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

4/4/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Bình, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

3/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức. Cty TNHH DV TM Hoàng Nam Việt

4/4/2023

8:00 - 17:00

Nước đá Vên Vên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

2/4/2023

6:00 - 18:00

KCX Linh Trung 3; Nhà máy nước KCN Trảng Bàng; KP Suối Sâu, phường An Tịnh

3/4/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thuận, Xóm Suối, xã Hưng Thuận

3/4/2023

8:00 - 17:00

KP Lộc Tiến, phường Lộc Hưng; Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

4/4/2023

7:30 - 17:00

KP Hòa Bình, phường An Hòa; KP Lộc Bình, phường Lộc Hưng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

3/4/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước; Ấp Tân Long, xã Biên Giới; Ấp Thanh An, xã An Bình

3/4/2023

13:30 - 17:00

Ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình; Ấp Thanh An, xã An Bình; Ấp Thành Tây, xã Thành Long

4/4/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

4/4/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tua Hai, Bình Lương, xã Đồng Khởi; Ấp Trường xã Hảo Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

2/4/2023

6:00 - 18:00

Tổ 10, 12 ấp Bình Linh, xã Chà Là. TBA Công ty TNHH Pouhung VN

3/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

4/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân 3, xã Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

3/4/2023

8:30 - 11:30

Tổ 6 ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp

4/4/2023

8:00 - 17:00

Tổ 4 ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

4/4/2023

9:30 - 10:30

Cty TNHH MTV Đại Đường Gia

4/4/2023

10:30 - 11:30

BQL cửa khẩu quốc tế Tây Ninh - trạm KSLH CKQT Xa Mát

4/4/2023

14:00 - 15:00

Cục hải quan Tây Ninh (Chi cục hải quan cửa khẩu Xa Mát)

4/4/2023

15:00 - 16:00

Cty TNHH MTV Tín Thành

4/4/2023

16:00 - 17:00

Cty TNHH Dương Nam Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

3/4/2023

8:00 - 17:00

KP 2 phường Long Hoa; Ấp Trường Giang, xã Trường Tây

4/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường Lưu, Trường Ân, Trường Phú, xã Trường Đông; Ấp Trường An, Trường Huệ, xã Trường Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

3/4/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

4/4/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng