Điện lực TP. Tây Ninh

20/6/2020 (8h00-11h30): Khu phố 1, 6 phường IV

20/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh

22/6/2020 (7h30-11h30): Khu phố 3, 6 phường III

22/6/2020 (13h30-17h00): Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh; Khu phố 5 phường III

Điện lực Gò Dầu

20/6/2020 (7h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, Xóm Đồng, xã Thanh Phước; và xã Phước Đông

20/6/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Phạm Văn Công, Lâm Thanh Sơn

22/6/2020 (8h00-17h00): Nhà máy Gạch Phước Thạnh

23/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức, Trung tâm Văn hoá Thể thao Tổng hợp

24/6/2020 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Bàu Đồn

Điện lực Trảng Bàng

23/6/2020 (8h00-17h00): Khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh

23/6/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng, phường An Hòa

23/6/2020 (8h00-17h00): Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

25/6/2020 (8h00-17h00): Khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh; Khu phố Lộc An, phường Lộc Hưng

26/6/2020 (13h30-17h00): Khu phố An Bình, phường An Tịnh

Điện lực Tân Châu

21/6/2020 (8h00-12h00): Xã Suối Dây, Suối Ngô, Tân Hòa, Tân Thành

26/6/2020 (8h00-17h00): Khu phố 1 thị trấn Tân Châu

Điện lực Châu Thành

20/6/2020 (5h00-12h30): DNTN số 2 Bình Minh; Công ty TNHH SX-TM GNG; Công ty TNHH Hồng Phát; DNTN Sầm Hên; Công ty Chế biến khoai mì Hữu Đức; Nhà máy mì Malaysia; Công ty TNHH MTV Thành Vũ

20/6/2020 (5h30-12h00): Ấp Thanh Phước, ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền; Xã Long Vĩnh

20/6/2020 (5h30-12h00): Xã Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới (trừ ấp Rạch Tre)

20/6/2020 (5h30-12h00): Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long; Xã Ninh Điền

22/6/2020 (8h00-17h00): Khu phố 2 thị trấn; Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

23/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường, xã Hảo Đước; Ấp An Điền, xã An Bình

24/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

24/6/2020 (13h30-17h00): Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi; Ấp An Thọ, xã An Cơ

25/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Sen, ấp Trường, xã Hảo Đước

25/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Mới 1, ấp Xóm Mới 2, ấp Tầm Long, xã Trí Bình

26/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh An, ấp An Điền, xã An Bình

26/6/2020 (8h00-17h00): Khu phố 4 thị trấn

Điện lực Dương Minh Châu

20/6/2020 (7h00-17h30): Ấp Bình Linh (trừ tổ 18, 19); Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi.

21/6/2020 (6h00-18h00): Trạm chuyên dùng khách hàng Khoai mì Thị Bông 1; Trạm chuyên dùng khách hàng Khoai mì Thị Bông; Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty Thiên Lộc; Trạm chuyên dùng khách hàng Lò mì Hồng Phát; Trạm chuyên dùng khách hàng Tinh bột sắn DMC

21/6/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): Ấp Phước Hòa, Phước Hội, Tân Định 1, xã Suối Đá

21/6/2020 (7h00-17h30): Tổ 18, 19 ấp Bình Linh và ấp Ninh Hưng 1, 2 xã Chà Là; Ấp Ninh Bình, Ninh An, xã Bàu Năng

23/6/2020 (8h00-10h30): Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

26/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Láng, xã Chà Là

Điện lực Tân Biên

20/6/2020 (8h00-17h00): Đồn Biên phòng 833

20/6/2020 (8h30-10h00): Khu phố 7 thị trấn Tân Biên

20/6/2020 (10h15-11h30): Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

20/6/2020 (13h30-14h30): Trường mầm non Bình Minh

20/6/2020 (14h00-16h00): DNTN Gỗ Tiến Hưng

22/6/2020 (8h00-10h30): Tổ 4 ấp Cầu, xã Tân Phong

22/6/2020 (10h30-11h30): Ga xăng Tân Phong

22/6/2020 (13h30-17h00): Tổ 2 ấp Mới, xã Tân Phong

Điện lực Hòa Thành

22/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa

23/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Phước, xã Trường Tây

24/6/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung; Ấp Long Bình, Long Khương, xã Long Thành Nam

26/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Lộc, xã Trường Tây; Ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

Điện lực Bến Cầu

20/6/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Hưng, Phước Dân, Phước Thuận, xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng

22/6/2020 (8h00-10h00): DNTN Hải Đăng Khoa; Ấp B xã Tiên Thuận

22/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng

22/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Thuận, Phước Dân, xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng

24/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, TX. Trảng Bàng

26/6/2020 (8h00-10h00): CTCP Mía đường Tây Ninh

26/6/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH Huvis Water Việt Nam tuyến 472BC

26/6/2020 (13h30-16h00): Trường THCS Khưu Văn Chông