Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

23/4/2023

8:00 - 11:30

KP Ninh Tân, phường Ninh Sơn

23/4/2023

13:30 - 17:00

KP Ninh Tân, phường Ninh Sơn

25/4/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh; Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

24/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm Long, Cẩm Bình, xã Cẩm Giang

25/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức; Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

25/4/2023

6:30 - 17:30

KP Gia Tân, Gia Lâm, Lộc Khê, phường Gia Lộc; KP Lộc Thanh, Lộc Thọ, Lộc Hòa, phường Lộc Hưng

25/4/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Trát, Gia Tân, Lộc Khê, phường Gia Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

25/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Suối Ngô; Ấp Hội An, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/4/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh

24/4/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi

25/4/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thành Nam, xã Thành Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

24/4/2023

8:00 - 17:00

KP 1, 2 thị trấn Dương Minh Châu; Ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh

25/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp B2 xã Phước Minh; Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh

25/4/2023

8:30 - 9:00

Ấp Láng, xã Chà Là

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

24/4/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây; Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam; Ấp Trường Phú, xã Trường Đông. Cty TNHH dệt may Hòa Thành

25/4/2023

8:00 - 17:00

KP Long Chí, phường Long Thành Trung. Khách hàng Bánh mì Vinh; Khách hàng Cty CP XD & phát triển đô thị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

25/4/2023

8:00 - 11:30

DNTN Ngọc Sơn; Khách hàng Nguyễn Văn Sáu