Điện lực Gò Dầu

11/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố Nội Ô A, thị trấn Gò Dầu

12/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

16/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

11/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng

11/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố An Quới, An Phú, phường An Hòa

13/7/2020 (7h30-17h00): Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

14/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố Chánh, Phước Hậu, Phước Hiệp, phường Gia Bình

15/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Thới, phường An Tịnh

15/7/2020 (14h00-17h00): Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng

17/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Hội, Hòa Hội, phường An Hòa

Điện lực Tân Châu

12/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Hội Thành, xã Tân Hội; Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

12/7/2020 (7h00-7h30; 14h00-14h30): Ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông

12/7/2020 (7h00-7h30; 14h00-14h30): Xã Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà

13/7/2020 (8h00-11h30): Khu phố 4 thị trấn Tân Châu

13/7/2020 (8h00-11h30): CN CTCP Tập đoàn Hoa Sen

13/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông

13/7/2020 (11h30-17h00): Khách hàng Xay lúa Suối Dây

13/7/2020 (13h30-17h00): Khách hàng Phân vi sinh Tân Hưng

14/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Tiến, ấp Đông Thành, xã Tân Đông

14/7/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Lê Sĩ Hiền; Khách hàng Phạm Năng Nghiêm

14/7/2020 (11h30-17h00): Công ty TNHH Hùng Duy 2

14/7/2020 (13h30-17h00): Khách hàng Lò bánh mì Mai Văn Hòa

15/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Trung, xã Tân Thành

15/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú

15/7/2020 (13h30-17h00): Khách hàng Đỗ Thị Ngọc

Điện lực Châu Thành

11/7/2020 (8h00-11h30): Ấp 1, 2, 3 xã Phước Vinh

11/7/2020 (8h00-17h00; 13h30-17h00): Ấp Thanh Bình, xã An Bình

11/7/2020 (13h30-17h00): Khu phố 2 thị trấn Châu Thành

13/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

14/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi

14/7/2020 (13h30-17h00): Ấp An Điền, xã An Bình

Điện lực Dương Minh Châu

11/7/2020 (7h00-17h30): Tổ 6, 7 ấp 3 xã Bến Củi

11/7/2020 (7h00-17h30): Ấp Thuận An, xã Truông Mít

11/7/2020 (7h00-17h30): Tổ 1, 2, 6, 10 khu phố 1 Thị trấn

11/7/2020 (7h00-17h30): Tổ 8 khu phố 4 Thị trấn

13/7/2020 (8h00-17h30): Ấp B 2 xã Phước Minh

13/7/2020 (8h00-17h30): Ấp 3 xã Bến Củi

13/7/2020 (8h00-17h30): Ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng

14/7/2020 (8h00-17h30): Ấp Phước Hội, ấp Phước An, xã Phước Ninh

Điện lực Tân Biên

12/7/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Khai, xã Tân Lập

13/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

13/7/2020 (9h00-10h00): Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

13/7/2020 (10h30-11h30): Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

14/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong

14/7/2020 (8h30-10h00): Công ty TNHH SX TM DV Chăn nuôi Minh Thành (trang trại ấp Hoà Đông B)

14/7/2020 (10h30-11h30): Ấp Hoà Lợi, xã Hoà Hiệp

14/7/2020 (14h00-16h00): Công ty TNHH cưa xẻ gỗ Minh Anh

Điện lực Hòa Thành

13/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

13/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

14/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Lộc xã Trường Tây; Ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

Điện lực Bến Cầu

11/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Bình Hòa, Bình Thuận, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

11/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Bến, xã An Thạnh

17/7/2020 (8h00-17h00): CTCP XD DD Công nghiệp 1 - Đồng Nai (khu công nghiệp TMTC)