Điện lực thành phố Tây Ninh

21/7/2020 (8h00-11h30; 8h00-17h00): Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

22/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố 1 phường I

Điện lực Gò Dầu

20/7/2020 (8h00-17h00): Công ty TNHH Hui Chin

21/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

24/7/2020 (8h00-11h30): Bưu điện Gò Dầu, Trung tâm Viễn thông Gò Dầu

Điện lực Trảng Bàng

18/7/2020 (7h30-11h30): Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc

18/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố An Bình, phường An Tịnh

20/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Quới, phường An Hòa

23/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố Chánh, Phước Hiệp, phường Gia Bình

Điện lực Tân Châu

20/7/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng

21/7/2020 (8h00-11h30): Hàn cửa sắt Thị Hường

21/7/2020 (8h00-11h30): DNTN Hân Linh

21/7/2020 (13h00-17h00): Cán tole Thành An

22/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Lợi, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông

22/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Hội Tân, xã Tân Hội

Điện lực Châu Thành

20/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Sen, ấp Trường, xã Hảo Đước

20/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, Tầm Long, xã Trí Bình

20/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền

23/7/2020 (7h30-8h30; 16h30-17h00): Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình

Điện lực Dương Minh Châu

20/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

20/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập

20/7/2020 (9h00-10h00): Cơ sở Nguyễn Thị Thanh Tuyến

20/7/2020 (10h30-11h30): Cơ sở xay lúa Huỳnh Chánh

20/7/2020 (13h30-14h30): Ấp Sân bay, xã Tân Phong

20/7/2020 (15h00-16h00): Ấp 4 xã Trà Vong

21/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu xã Tân Phong

21/7/2020 (8h30-9h30): Cty TNHH MTV Cưa xẻ gỗ - sấy gỗ Liên Tấn Phát

21/7/2020 (10h00-11h30): Ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

21/7/2020 (13h30-14h30): Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

Điện lực Hòa Thành

20/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

21/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

Điện lực Bến Cầu

22/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Bình Thuận, Bình Quới, Gò Ngãi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

22/7/2020 (8h00-14h00): Công ty TNHH TM SX Đại Dương Xanh

22/7/2020 (15h00-17h00): Khách hàng Phan Thị Hồng

23/7/2020 (8h00-10h00): Hệ thống chiếu sáng huyện Bến Cầu

23/7/2020 (8h00-10h00): Ấp Long Hưng, xã Long Thuận

23/7/2020 (8h00-10h00): Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

23/7/2020 (10h00-11h30): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

23/7/2020 (10h00-11h30): Ấp Long Cường, xã Long Khánh

23/7/2020 (10h00-11h30): Ấp Long Tân, xã Long Giang

23/7/2020 (13h30-15h00): Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh

23/7/2020 (13h30-15h00): Ấp Phước Tây, xã Long Phước

23/7/2020 (15h00-17h00): Lực lượng Thanh niên Xung phong

24/7/2020 (8h00-11h30): Khu phố 3 TT Bến Cầu