Điện lực thành phố Tây Ninh

28/7/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

29/7/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

30/7/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

Điện lực Gò Dầu

28/7/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Bàu Đồn

Điện lực Trảng Bàng

25/7/2020 (8h00-12h00): Khu phố Hòa Phú, phường An Hòa

25/7/2020 (10h00-13h00): Khu phố An Hội, Hòa Hội, phường An Hòa

28/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Thới, phường An Hòa; KP Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

29/7/2020 (8h00-9h00; 8h00-17h00): Ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận

30/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Khương, An Thành, phường An Tịnh

30/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc

31/7/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Hội, Hòa Hội, phường An Hòa

Điện lực Tân Châu

31/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng

31/7/2020 (13h30-17h00): Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng

Điện lực Châu Thành

28/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi

29/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Thuận, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền

29/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố 3 thị trấn Châu Thành

29/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền

30/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Cừ, ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền

Điện lực Dương Minh Châu

27/7/2020 (7h30-17h30): Ấp 3 xã Bến Củi

28/7/2020 (7h30-17h30): Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít

29/7/2020 (7h30-17h30): Ấp Phước Lộc, xã Phước Minh

29/7/2020 (7h30-8h30; 16h30-17h30): Ấp Phước Tân 1, xã Phan

30/7/2020 (7h00-17h30): Khu phố 3, 4 thị trấn

30/7/2020 (7h30-17h30): Ấp 3 xã Bến Củi

31/7/2020 (7h30-17h30): Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

Điện lực Tân Biên

27/7/2020 (8h00-11h00): Tổ 4, 5 khu phố 7 thị trấn

27/7/2020 (8h00-11h00): Ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

27/7/2020 (9h00-11h30): Công ty TNHH TM SX Tân Bình

27/7/2020 (13h30-17h00): Ấp Mới, ấp Gò Cát, xã Tân Phong

28/7/2020 (8h00-17h00): Ấp 5, Suối Ông Đình, xã Trà Vong

28/7/2020 (8h00-15h00): DNTN Tân Lập I, II

Điện lực Hòa Thành

28/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hiệp An, Hiệp Định, phường Hiệp Tân

29/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Thời, Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

29/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Cửu, ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa

29/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung

31/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Trường Thọ, Trường Thiện, xã Trường Hòa

Điện lực Bến Cầu

25/7/2020 (8h00-10h00): Khu phố 2 TT Bến Cầu; Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ

25/7/2020 (10h00-11h30): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận; DNTN Đại Nam

25/7/2020 (13h30-15h00; 15h00-17h00): Ấp Bàu Tép, ấp B xã Tiên Thuận

25/7/2020 (13h30-15h00): Ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ

28/7/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Hòa, Bình Thuận, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

30/7/2020 (8h00-17h00): Khu phố 2 TT Bến Cầu