Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

10/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Trung, xã Tân Bình

10/5/2023

13:30 - 17:00

KP 1 phường I

12/5/2023

8:00 - 17:00

KP 4 phường II; KP Ninh Đức, Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh; KP Ninh An, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

12/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

10/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Lợi, Bến Kinh, xã Đôn Thuận

12/5/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Trát, phường Gia Lộc; KP Phước Hậu, Phước Hiệp, phường Gia Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

10/5/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hội Thành, xã Tân Hội

10/5/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

12/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/5/2023

8:00 - 11:30

Cty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Nguyễn Văn Minh

10/5/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi. Cty TNHH Skey Việt Nam; Trường mẫu giáo An Cơ; Cty TNHH TM XD Công Toại

11/5/2023

8:00 - 11:30

Ấp Vịnh, xã An Cơ

11/5/2023

13:30 - 17:00

Ấp Phước Hưng, xã Phước Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

10/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh (trừ tổ 13)

11/5/2023

8:00 - 9:00

Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

11/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Khởi An, xã Cầu Khởi; Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

11/5/2023

9:00 - 10:00

Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

12/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít

12/5/2023

14:00 - 17:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

10/5/2023

8:00 - 17:00

Cty CP XD & PT đô thị Tây Ninh; Cty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy; Cty TNHH FG Preoducts; Trường mầm non Sơn Ca; Khách hàng Nguyễn Quốc Thái

10/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường Thọ, Trường Thiện, xã Trường Hòa

11/5/2023

8:00 - 17:00

Cty THHH Hồng Nhung; Cty THHH Nhung Được; DNTN Diệp Minh Nhứt; Khách hàng Nguyễn Văn Hưởng; Khách hàng Đặng Hoàng Cứ; Khách hàng Nguyễn Phùng Xuân

11/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường Xuân, Trường Cửu, xã Trường Hòa

12/5/2023

8:00 - 17:00

Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường; Cty TNHH Tân Thúy; Chi nhánh 2 Cty TNHH MTV thực phẩm Tinh Nguyên; Cty TNHH MTV ong mật Bảo An Tây Ninh

12/5/2023

8:00 - 17:00

KP Long Kim, phường Long Thành Trung; Ấp Long Khương, Long Bình, xã Long Thành Nam; Ấp Trường Ân, Trường Đức, xã Trường Đông