Điện lực thành phố Tây Ninh

1/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố 3, 4 phường IV 

1/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 7 phường III

1/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố 1, 5 phường III

3/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh

6/8/2020 (8h00-11h30; 8h00-17h00): Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn

6/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

7/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

3/8/2020 (8h00-17h00): Lò mổ Nguyễn Thị Đa; DNTN Sơn Phong; NĐ Phạm Văn Nựa

3/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh

5/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 3, ấp 5 xã Bàu Đồn

5/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đức, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông

5/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

6/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Rộc A, ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

Điện lực Trảng Bàng

1/8/2020 (7h30-12h00): Khu phố An Phú, khu phố An Quới, phường An Hòa

3/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng

3/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc

4/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Thới phường An Hòa; Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình

5/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

6/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận, xã Hưng Thuận

Điện lực Tân Châu

5/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Hiệp, ấp Đông Tiến, ấp Đông Thành, xã Tân Đông

7/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Hà, xã Tân Đông

Điện lực Dương Minh Châu

1/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Thuận An, xã Truông Mít

3/8/2020 (7h30-17h30): Ấp 1, 3 xã Bến Củi

4/8/2020 (7h30-8h30; 17h30-18h30): Ấp Phước Tân 1, xã Phan

4/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Bình Linh, xã Chà Là

5/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Láng, xã Chà Là

5/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

Điện lực Tân Biên

1/8/2020 (8h00-17h00): Tổ 6 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc; Tổ 10 ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

1/8/2020 (8h30-9h30): Công ty TNHH Hiếu Hiền Tây Ninh

1/8/2020 (10h00-11h00): Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty TNHH TM DV XNK Chí Hiền

3/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

4/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố 2, 7 thị trấn

4/8/2020 (8h00-11h30): Tổ 4 ấp Mới, ấp Sân Bay, xã Tân Phong

4/8/2020 (9h00-10h00): HTT Pha Văn Thà

4/8/2020 (10h30-11h30): HTT Nguyễn Thị Hợi

4/8/2020 (14h00-15h00): Chi cục kiểm dịch thực vật vùng II

5/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

6/8/2020 (8h30-9h30): Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

6/8/2020 (10h00-10h30): Tổ 6 ấp Mới, xã Tân Phong

6/8/2020 (10h45-11h30; 14h00-15h00): Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

Điện lực Hòa Thành

3/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường An, xã Trường Tây

4/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Đại, khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

4/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung

6/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung

Điện lực Bến Cầu

1/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 3 TT Bến Cầu

3/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Chánh, ấp Voi, xã An Thạnh

5/8/2020 (8h00-10h00): Ấp Bàu Tép, ấp A, B xã Tiên Thuận

5/8/2020 (13h30-15h30; 13h30-17h00): Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

6/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng