Điện lực thành phố Tây Ninh

8/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 5 phường I

10/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Ninh Đức, Ninh Phước, phường Ninh Thạnh

10/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố 5 phường I

11/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn

11/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

12/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố 1 phường I

12/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 3, 4 phường IV

Điện lực Gò Dầu

8/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Nội Ô B, Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu

8/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Mới, xã Thanh Phước

10/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

12/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu

12/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Bàu Đồn

Điện lực Trảng Bàng

8/8/2020 (7h30-12h00): Khu phố Lộc An, Lộc Du, phường Trảng Bàng

8/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Lộc Thành, Lộc An, phường Trảng Bàng

10/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố Chánh, Phước Hậu, Phước Hiệp, phường Gia Bình

11/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Thới, phường An Hòa

11/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

12/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố An Khương, An Phú, An Thới, phường An Tịnh

13/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận

Điện lực Tân Châu

13/8/2020 (8h00-17h00): Đồn Biên phòng Suối Lam

Điện lực Châu Thành

11/8/2020 (8h00-11h30): Công ty cổ phần Hải Đăng

11/8/2020 (13h30-17h00): Công ty TNHH MTV HaDa Tây Ninh

Điện lực Dương Minh Châu

8/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

10/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Phước Tân 1, xã Phan

11/8/2020 (7h30-17h30): Ấp B 2, Phước Lộc, xã Phước Minh

11/8/2020 (7h30-17h30): Trạm chuyên dùng khách hàng Hùng Phi

Điện lực Tân Biên

8/8/2020 (8h30-9h30): Công an Tân Biên (TCD)

8/8/2020 (9h45-10h30): Hộ sử dụng điện Nguyễn Văn Thanh

8/8/2020 (10h45-11h30): Trường THPT Nguyễn An Ninh

8/8/2020 (14h00-16h00): Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành (trang trại nuôi heo)

10/8/2020 (8h00-17h00): Tổ 6 ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

10/8/2020 (9h00-10h00): Đèn đường thị trấn

10/8/2020 (10h30-11h30): Bưu cục xã Hoà Hiệp

11/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

12/8/2020 (8h00-11h30): Ấp 2 xã Trà Vong

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp

Điện lực Hòa Thành

8/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 4 phường Long Hòa (Nội ô Tòa Thánh)

8/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Giang Tân, Long Khương, xã Long Thành Nam

9/8/2020 (13h30-17h00): Khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc

9/8/2020 (13h30-17h00): Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa

11/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 3 phường Long Hoa

11/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

11/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung

12/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hiệp An, Hiệp Định, phường Hiệp Tân

13/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Khương, Long Bình, Giang Tân, xã Long Thành Nam

Điện lực Bền Cầu

8/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 2, 3 thị trấn Bến Cầu

11/8/2020 (8h00-10h00): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

11/8/2020 (10h00-11h30): Ấp Long Châu, xã Long Khánh

11/8/2020 (10h00-11h30): Công ty TNHH SX-XD-TM Việt Thái