Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

29/5/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Thạnh, Hiệp Bình, Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh

30/5/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Bình, Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh; KP 1, 2, 3, 4, 7 phường IV

1/6/2023

8:00 - 17:00

KP 1 phường I; Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

27/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước; Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông. Gạch Minh Tân; Bệnh viện Xuyên Á

29/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh; Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức; Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

31/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh. KP Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu

1/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

30/5/2023

8:00 - 11:30

KP 4 thị trấn Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

1/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Trà Sim, Bến Cừ, xã Ninh Điền

1/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tầm Long, xã Trí Bình

1/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

27/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước An, Phước Tân, Phước Hội, xã Phước Ninh; Xã Phước Minh; Ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

28/5/2023

7:30 - 13:30

Ấp Phước Tân 1, 2, 3 xã Phan

28/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Truông Mít

30/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá; Ấp Thuận An, xã Truông Mít

31/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân, tổ 10 ấp Phước An, xã Phước Ninh

31/5/2023

14:00 - 17:00

Ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá

1/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

27/5/2023

8:00 - 10:00

Công an Tân Biên 2

27/5/2023

15:00 - 16:00

Cơ sở chế biến gỗ Trường Huy

28/5/2023

5:30 - 18:00

Ấp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Đông 1, Tân Đông 2, xã Tân Lập

28/5/2023

6:00 - 18:00

KP 7 thị trấn; Ấp Cầu, xã Tân Phong; Ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp; Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

27/5/2023

8:00 - 17:00

Viễn thông Tây Ninh; Cty TNHH Cương Yến; Cty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh; Khách hàng Lê Thị Ngọc Anh; Khách hàng Đặng Quang Vinh; Khách hàng Nguyễn Thị Tránh; Khách hàng Lê Thị Kim Anh

29/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

27/5/2023

8:00 - 11:30

KP 3 thị trấn Bến Cầu; Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận. Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

27/5/2023

13:30 - 17:00

Ấp Voi xã An Thạnh

28/5/2023

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Ecorbit Engineering

28/5/2023

13:30 - 17:00

Tôn sắt Phúc Khang

30/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận

1/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long An, xã Long Thuận