Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

1/6/2023

8:00 - 17:00

KP 1 phường I; Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

2/6/2023

8:00 - 17:00

KP 2, 3 phường I; KP 1, 2, 3 phường II; KP 1, 3 phường III, KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn; KP Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh; KP Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Phước, phường Ninh Thạnh; Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

31/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh. KP Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu

1/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức

2/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cầu Sắt, Bến Chò, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

2/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

1/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Trà Sim, Bến Cừ, xã Ninh Điền

1/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tầm Long, xã Trí Bình

1/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

2/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Đại, xã Long Vĩnh; Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình

2/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

31/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân, tổ 10 ấp Phước An, xã Phước Ninh

31/5/2023

14:00 - 17:00

Ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá

1/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

2/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng 

31/5/2023

7:30 - 17:00

KP Chánh, phường Gia Bình

1/6/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Khê, phường Gia Lộc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

1/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long An, xã Long Thuận