Điện lực thành phố Tây Ninh

22/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố 1, 2 phường II; Khu phố 4 phường I

22/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 5 phường I

24/8/2020 (6h00-6h30): Ấp Tân Lập, xã Tân Bình; Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

24/8/2020 (6h00-6h30; 8h00-11h30): Ấp Tân Phước, Tân Trung, xã Tân Bình

24/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh

25/8/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh. 

25/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn. 

25/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

25/8/2020 (13h30-17h00): Khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

26/8/2020 (8h00-11h30): Khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn

26/8/2020 (13h30-17h00): Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

22/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu

22/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Mới, Cây Xoài, xã Thanh Phước

22/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Suối Cao, Cây Trắc, xã Phước Đông

24/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

25/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, Xóm Bố, Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh

28/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

Điện lực Trảng Bàng

22/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố An Quới, Hòa Bình, phường An Hòa

24/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc

25/8/2020 (7h30-11h30): Khu phố Phước Hiệp, Phước Hậu, phường Gia Bình

25/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu, phường Gia Bình

26/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc

27/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

27/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố Chánh, phường Gia Bình

27/8/2020 (7h30-8h00; 16h30-17h00): Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

28/8/2020 (7h30-17h00): Khu phố Lộc Thọ, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

22/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Hội An, xã Tân Hội

27/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Thành, Đông Tiến, xã Tân Đông

Điện lực Châu Thành

22/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 4 thị trấn Châu Thành; Ấp Tam Hạp, xã Thái Bình

23/8/2020 (8h00-12h00): Ấp Thanh Sơn, Thanh Hùng, Thanh Hòa, xã Thanh Điền; Xã An Bình (trừ ấp Thanh An)

24/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

26/8/2020 (7h30-17h00): Ấp An Thọ, xã An Cơ

Điện lực Dương Minh Châu

22/8/2020 (8h00-17h30): Ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là

Điện lực Tân Biên

22/8/2020 (8h30-9h30): Ngân hàng TMCP Á Châu (PGD Tân Biên - CN Tây Ninh)

22/8/2020 (10h00-11h00): Trường THCS Tân Lập

22/8/2020 (14h00-15h00): Trường Tiểu học Tân Lập (điểm Lò Than)

24/8/2020 (8h00-11h30): Tổ 6 ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

24/8/2020 (13h30-17h00): Tổ 2 ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

25/8/2020 (8h30-10h30): Cơ sở Nguyễn Văn Sâm

25/8/2020 (11h00-11h45): HTT Mã Phi Hổ

25/8/2020 (14h00-15h00): Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công

25/8/2020 (15h15-16h00): Ấp Gò Cát, xã Tân Phong

27/8/2020 (8h30-9h30; 9h45-11h30; 14h00-16h00): Ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

Điện lực Hoà Thành

22/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Xuân, Trường Cửu, Trường Thiện, xã Trường Hòa

25/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa

26/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

26/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Phú, xã Trường Đông

27/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

28/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố Long Đại, xã Long Thành Bắc

Điện lực Bến Cầu

22/8/2020 (8h00-17h00): Khu phố 2, 3 thị trấn Bến Cầu

23/8/2020 (6h00-18h00): Ấp Chánh xã An Thạnh; Khu công nghiệp TMTC

23/8/2020 (6h00-6h30; 6h00-18h30; 18h00-18h30): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

23/8/2020 (6h00-18h30): Công ty CP Việt Nam Mộc Bài

24/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Lập, Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

24/8/2020 (8h00-17h00): Trạm bơm Phước Chỉ

25/8/2020 (8h00-11h30): Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

25/8/2020 (8h00-11h30): Hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp Phước Điền

26/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Giang, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

27/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng