Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

7/6/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Thành, phường Ninh Sơn; KP 2, 3, 6 phường III

8/6/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn

9/6/2023

7:00 - 17:00

KP Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh; KP 5 phường III

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

7/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông; Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước; Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh

8/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Chánh, Phước Đông, xã Phước Thạnh; Ấp Bến Mương, Bến Đình, xã Thạnh Đức

9/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp 5 xã Bàu Đồn; Ấp Phước Bình B, Phước An, Phước Hòa, xã Phước Thạnh; Ấp Cây Da, Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh; Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

8/6/2023

7:30 - 17:00

KP An Đước, phường An Tịnh

9/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thuận, Xóm Suối, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

7/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc

7/6/2023

11:30 - 17:00

Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc

8/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội

8/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thành Đông, Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long; Ấp Bưng Rò, Hòa An, xã Hòa Hội

8/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hiệp Phước, Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh. Đèn đường Hòa Thạnh

8/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

9/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình

9/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi; Ấp Bình Phong, xã Thái Bình

9/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

7/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp B4 xã Phước Minh; Ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng

8/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Bến Củi; Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

9/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

7/6/2023

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

7/6/2023

8:00 - 17:00

Cty TNHH Tân Thúy; Cty TNHH MTV Nhựt Tân Tiến; Cty CP gạch ngói Tây Ninh; Trường TH Nguyễn Du; Trường TH Nguyễn Lương Bằng; Trung tâm VHTT HTCĐ xã Trường Đông; Khách hàng Huỳnh Thị Ym; Khách hàng Nguyễn Thị Huệ; Khách hàng Nguyễn Minh Đạt

8/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

8/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

9/6/2023

8:00 - 11:30

KP 2 thị trấn Bến Cầu; Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận