Điện lực thành phố Tây Ninh

31/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

31/8/2020 (13h30-17h00): KP 2, 3 phường I

Điện lực Gò Dầu

31/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang

3/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

Điện lực Trảng Bàng

29/8/2020 (7h30-17h00): KP An Thới, phường An Tịnh

30/8/2020 (7h00-17h00): Phường Trảng Bàng; Phường An Hòa (trừ KP An Thới)

30/8/2020 (7h00-17h00): KP Tân Lộc, phường Gia Lộc

30/8/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): KP Lộc Thành, Lộc An, phường Trảng Bàng

30/8/2020 (7h00-17h00): KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

1/9/2020 (7h30-17h00): KP An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

3/9/2020 (7h30-17h00): Khu phố Chánh, Bình Nguyên 1, phường Gia Bình

Điện lực Tân Châu

29/8/2020 (8h00-17h00): KP 2, 3, 4 thị trấn Tân Châu

1/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Suối Dây

3/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành

4/9/2020 (8h00-17h00): Chi nhánh 1 Công ty TNHH Sơn Hoàng QN

Điện lực Châu Thành

29/8/2020 (7h30-11h30; 7h30-17h00): Ấp 3 xã Phước Vinh

1/9/2020 (8h00-11h30): Ấp Thanh Phước, Thanh Thuận, xã Thanh Điền

1/9/2020 (13h30-17h00): Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

3/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Lợi, Phước Hòa, xã Phước Vinh

Điện lực Dương Minh Châu

29/8/2020 (8h30-17h00): Ấp B2 xã Phước Minh

29/8/2020 (8h30-17h00): Ấp 1, 3 xã Bến Củi

30/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Bình Linh, xã Chà Là

30/8/2020 (7h30-17h30): Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

31/8/2020 (8h00-17h00): TBA chuyên dùng khách hàng Bao bì Tuyết Lan

1/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh An, xã Bàu Năng

3/9/2020 (8h00-17h00): Tổ 6, tổ 8 ấp Phước Tân 2, xã Phan

Điện lực Tân Biên

29/8/2020 (8h30-10h30): Tổ 3 ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

29/8/2020 (10h45-11h30): Tổ 4 ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

31/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

31/8/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Phạm Văn Sĩ

Điện lực Hoà Thành

29/8/2020 (7h00-17h00): KP 3, 4 phường Long Hoa

29/8/2020 (7h00-17h00): KP Long Thành, Long Trung, Long Thới, Long Chí, Long Kim, phường Long Thành Trung

29/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Khương, Long Bình, xã Long Thành Nam

Điện lực Bến Cầu

29/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Chánh, ấp Voi, xã An Thạnh

31/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Chánh, ấp Voi, xã An Thạnh

1/9/2020 (8h00-11h30): Ấp B xã Tiên Thuận