Điện lực thành phố Tây Ninh

8/9/2020 (8h00-11h30): KP Ninh Tân, phường Ninh Sơn

8/9/2020 (8h00-17h00): KP 5 phường 4

8/9/2020 (8h00-17h00): KP Ninh Đức, phường Ninh Thạnh

8/9/2020 (8h00-11h30): Ấp Giồng Tre, Bình Trung, xã Bình Minh

8/9/2020 (13h30-17h00): KP Ninh Thành, phường Ninh Sơn

9/9/2020 (8h00-11h30): KP Ninh Hòa, Ninh Phúc, Ninh Đức, Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

9/9/2020 (13h30-17h00): KP Ninh Tân, phường Ninh Sơn

10/9/2020 (8h00-11h30): KP Ninh Phú, Ninh An, Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

10/9/2020 (8h00-11h30): KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

10/9/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình

10/9/2020 (13h30-17h00): KP 2, 6 phường III

11/9/2020 (8h00-11h30): KP 4, 5 phường I; KP 2 phường II

Điện lực Gò Dầu

5/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang

6/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông

6/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

7/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 2, ấp 6 xã Bàu Đồn

Điện lực Trảng Bàng

7/9/2020 (7h30-17h00): KP An Thới, phường An Tịnh

8/9/2020 (7h30-17h00): KP An Khương, An Phú, phường An Tịnh

9/9/2020 (8h00-17h00): KP An Phú, An Quới, phường An Hòa

10/9/2020 (7h30-17h00): KP An Đước, phường An Tịnh

11/9/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Bình, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

5/9/2020 (13h30-17h00): Ấp Đông Thành, Đông Hà, xã Tân Đông

9/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Châu, xã Tân Phú

9/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Thành, xã Tân Đông

11/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Hội Thành, xã Tân Hội

Điện lực Châu Thành

5/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh

7/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

9/9/2020 (7h30-17h00): Tổ 5 ấp Phước Lợi; ấp Phước Lập, xã Phước Vinh

Điện lực Dương Minh Châu

7/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân 3, xã Phan

8/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

5/9/2020 (8h00-17h00): Tổ 10, ấp Gò Cát, xã Tân Phong

8/9/2020 (8h30-9h30; 9h45-11h30; 14h00-16h00): Ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

9/9/2020 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

10/9/2020 (8h30-9h30): Công ty TNHH MTV Phúc Cát Tường

10/9/2020 (10h00-11h00): HTS Trương Thị Hoa

10/9/2020 (14h00-15h00): DNTN Thành Lợi (trạm 400kVA)

11/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

Điện lực Hoà Thành

7/9/2020 (8h00-17h00): KP 3 phường Long Hoa

7/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa

8/9/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

9/9/2020 (8h00-17h00): KP Long Đại, xã Long Thành Bắc

10/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

10/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Lưu, xã Trường Đông

11/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

Điện lực Bến Cầu

5/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

7/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đông, xã Long Phước

8/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

9/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Cường, xã Long Khánh

10/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

11/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Long An, xã Long Thuận