Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

1/4/2023

7:00 - 17:00

Cty CP ĐTXD Tiền Giang, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho

3/4/2023

7:30 - 15:30

Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

1/4/2023

7:00 - 17:00

Xã Tân Phú; Mỹ Hạnh Đông; một phần xã Tân Hội; phường Nhị Mỹ, TX Cai Lậy. Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

2/4/2023

7:30 - 16:00

Một phần TT Mỹ Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

1/4/2023

7:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Hòa B, xã Song Bình

1/4/2023

8:00 - 10:00

Một phần khu 2 TT Chợ Gạo; Một phần ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

2/4/2023

7:30 - 10:00

Một phần xã Tân Lý Tây; Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

3/4/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Nhị Bình

3/4/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Phú Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

3/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Cống, ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông