Điện lực Mỹ Tho

21/6/2020 (7h00-16h00): Một phần TL 870 Lộ Nguyễn Công Bình xã Trung An, TP. Mỹ Tho. Một phần TL 870 thuộc xã Phước Thạnh, Thạnh Phú, huyện Châu Thành

22/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho

22/6/2020 (8h00-8h15; 10h00-10h15): Một phần ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành

22/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho

23/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho

24/6/2020 (7h30-11h30; 10h00-11h30): Một phần ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

24/6/2020 (7h30-11h30): Lộ ấp 4, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

24/6/2020 (13h30-16h30): Lộ nhựa, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

25/6/2020 (8h00-12h00): Lộ Kênh Phủ Chung, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

25/6/2020 (13h30-16h30): Lộ UBND xã Tam Hiệp, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

25/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Xóm Đình, Bồ Đề, Xóm Tựu, xã Kiểng Phước, Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

23/6/2020 (8h00-16h00): Phường 2, 3 thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

23/6/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Long Thới, xã Long Bình; Một phần ấp Thạnh Hòa Tây, xã Thạnh Trị

24/6/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Hưng Hòa, Thới An, xã Long Vĩnh

Điện lực Cai Lậy

20/6/2020 (8h00-16h00): Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy. Xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp và một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

23/6/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

24/6/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy

24/6/2020 (8h00-16h00): Một phần phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

25/6/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 4 thị xã Cai Lậy

25/6/2020 (8h00-14h00): Một phần phường 3 thị xã Cai Lậy

26/6/2020 (8h00-14h00): Một phần phường 5 xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

23/6/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Hưng Thạnh, Tân Hòa Đông, Phú Mỹ, Thạnh Mỹ

24/6/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Tân Hòa Tây, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông

Điện lực Chợ Gạo

20/6/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Thuận Bình

20/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Vĩnh Phước, xã Đăng Hưng Phước; Ấp Bình Hiệp, xã Song Bình

22/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thanh Bình

24/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông

24/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp An Lạc Trung, xã Xuân Đông

25/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Tân Hưng và một phần ấp Tân Phú 2 xã Tân Thuận Bình

26/6/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

Điện lực Châu Thành

22/6/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

23/6/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

25/6/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Hương, Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

25/6/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Châu Thành

26/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

23/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Tân Hưng

23/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lương

23/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã An Hữu

24/6/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Phú An

26/6/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

26/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Hòa Khánh

Điện lực Tân Phú Đông

22/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Bình, Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

22/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

23/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Hiệp, Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

24/6/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Gãnh, Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

25/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông