Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

9/4/2023

7:00 - 17:00

Phường Tân Ngãi; phường Tân Hòa; phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

10/4/2023

8:00 - 9:30

KDC K5-P8, TP Vĩnh Long

10/4/2023

9:00 - 17:00

Ấp Phú Long B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

10/4/2023

9:30 - 11:30

Khu dịch vụ Hoà Phú, ấp Phú Long, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ

10/4/2023

13:00 - 14:30

Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

10/4/2023

14:30 - 16:00

Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

   

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

8/4/2023

7:00 - 18:00

Ấp Đông Bình B, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận; Ấp Thuận Tiến A, B, C, xã Thuận An; Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh Hòa, Thạnh An, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh. Ấp Phú Thành, Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

10/4/2023

8:30 - 9:30

Ấp Phú Hòa Yên 2, xã Song Phú, huyện Tam Bình; Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

10/4/2023

8:30 - 10:00

Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

10/4/2023

9:30 - 10:30

Ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình; Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

10/4/2023

10:00 - 11:00

Ấp Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

10/4/2023

10:30 - 11:30

Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình; Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

10/4/2023

13:30 - 15:30

Ấp Phú Ninh, Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

8/4/2023

7:30 - 16:30

Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

8/4/2023

9:00 - 10:00

Ấp Phước Thạnh, Phước Tân, Long Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

8/4/2023

10:30 - 11:30

Khóm 4 TT Long Hồ, huyện Long Hồ