Điện lực Mỹ Tho

28/6/2020 (8h00-17h00): Một phần phường 5, 10 và xã Trung An, TP. Mỹ Tho

28/6/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ xã Tam Hiệp, một phần xã Long Định, huyện Châu Thành

30/6/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho

1/7/2020 (7h30-15h30): Toàn bộ xã Thới Sơn (Cồn Thới Sơn), TP. Mỹ Tho

Điện lực thị xã Gò Công

1/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Trung, Tân Đông, Long Thuận, thị xã Gò Công

2/7/2020 (8h00-13h30): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

2/7/2020 (10h30-17h00): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

3/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

29/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu

30/6/2020 (8h00-16h00): Một phần khu phố 2, khu phố 3 - TT VB

1/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thới An B, xã Long Vĩnh

1/7/2020 (7h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông

Điện lực Cai Lậy

27/6/2020 (8h00-16h00): Xã Hiệp Đức, Tân Phong và một phần xã Bình Phú, Cẩm Sơn huyện Cai Lậy

27/6/2020 (8h00-8h15; 15h45-16h00): Phường 1 và một phần phường 2, phường 4 thị xã Cai Lậy; Một phần xã Bình Phú, Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy

30/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

30/6/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy

1/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Khánh, Long Trung, Tam Bình, thị xã Cai Lậy

2/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

2/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

3/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

3/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

3/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

28/6/2020 (7h00-10h00): Một phần xã Phước Lập

30/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Thành

Điện lực Chợ Gạo

27/6/2020 (8h00-14h00): Toàn bộ xã Hòa Định; Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình; Ấp Tân Thuận, ấp An Lạc Thượng, ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông

2/7/2020 (8h00-14h00): Ấp Long Định, xã Hòa Định

2/7/2020 (8h00-14h00): Ấp Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình

Điện lực Châu Thành

28/6/2020 (7h00-17h00): Môt phần các xã: Nhị Bình, Đông Hòa, Bình Trưng, Long Hưng, Song Thuận, Kim Sơn, Hữu Đạo và toàn bộ xã Vĩnh Kim, Bàn Long

1/7/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo

2/7/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

2/7/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

3/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Bình Trưng

3/7/2020 (14h00-17h00): Một phần xã Long Hưng

Điện lực Cái Bè

1/7/2020 (8h00-14h00): Một phần khu 2 thị trấn Cái Bè, ấp Hòa Quí, xã Hòa Khánh; Một phần ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp

2/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Thiện Trí

2/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Thiện Trung

3/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh

Điện lực Tân Phú Đông

28/6/2020 (8h00-12h00): Toàn huyện Tân Phú Đông và xã Tam Hiệp (tỉnh Bến Tre)

1/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

2/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông