Điện lực Mỹ Tho

12/7/2020 (7h00-17h00): Toàn bộ xã Thới Sơn (Cồn Thới Sơn), TP. Mỹ Tho

12/7/2020 (8h00-10h00): Một phần cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, thuộc phường 9, TP. Mỹ Tho

15/7/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

12/7/2020 (7h30-13h30): Toàn bộ xã Bình Nghị, Phước Trung, Tăng Hòa, Tân Thành, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

12/7/2020 (7h30-13h30): Xã Long Chánh, xã Long Hòa, phường 1, 2, 3, 4, 5 thị xã Gò Công

16/7/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Bình Xuân, Bình Đông, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

11/7/2020 (7h30-16h00): Một phần khu phố 2, 3, 4, 5, 6 TTVB

12/7/2020 (7h00-7h17): Một phần xã Bình Tân

13/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu

15/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị; Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh

16/7/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Hưng, xã Thành Công

Điện lực Cai Lậy

13/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy

13/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

14/7/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 3, phường 5 thị xã Cai Lậy

14/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

14/7/2020 (7h30-16h30): Một phần các xã Mỹ Phước, Phước Lập, TT Mỹ Phước

16/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Tây

Điện lực Chợ Gạo

11/7/2020 (8h00-11h30): Toàn xã Xuân Đông

13/7/2020 (8h00-14h00): Ấp Quang Thọ, xã Quơn Long

13/7/2020 (8h00-10h00): Một phần khu I thị trấn Chợ Gạo

13/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền

14/7/2020 (8h00-10h00): Ấp Bình Hòa, xã Song Bình

14/7/2020 (10h00-11h30): Ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền

16/7/2020 (8h00-14h00): Ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt

16/7/2020 (9h30-10h00): Ấp An Quới, xã An Thạnh Thủy

16/7/2020 (10h30-11h30): Ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

16/7/2020 (13h30-15h00): Ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

17/7/2020 (8h00-16h00): Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

Điện lực Châu Thành

13/7/2020 (7h30-8h30; 9h00-11h30; 13h30-15h00; 15h30-17h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

14/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

15/7/2020 (7h30-9h30; 10h00-11h30; 13h30-15h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

16/7/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

16/7/2020 (7h30-11h30; 14h00-16h00): Một phần xã Tân Lý Đông, Tân Hương, huyện Châu Thành

17/7/2020 (8h00-17h00): Xã Hữu Đạo

17/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

15/7/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Mỹ Hội

16/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

17/7/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

Điện lực Tân Phú Đông

12/7/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Tân Lập, toàn phần ấp Tân Thành 1, 2, Tân Bình, Tân Đông - xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông

14/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Phú, Cả Thu, Bà Lắm - xã Phú Thạnh, Tân Phú Đông