Điện lực Mỹ Tho

19/7/2020 (7h30-11h30): Một phần đường Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Tri Phương thuộc phường 7, TP. Mỹ Tho

19/7/2020 (7h30-9h30): Đường Nguyễn Văn Ba thuộc phường 6, TP. Mỹ Tho

19/7/2020 (7h30-15h30): Một phần đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Phẩm, phường 6, TP. Mỹ Tho

19/7/2020 (13h00-15h30): Một phần đường Lê Đại Hành thuộc phường 1, TP. Mỹ Tho

19/7/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh

20/7/2020 (7h30-10h30): Một phần ấp 4, 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

20/7/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

22/7/2020 (7h30-15h30): Một phần đường Lý Thường Kiệt, Trừ Văn Thố, Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP. Mỹ Tho

23/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho

24/7/2020 (7h30-11h30): Cắt CB + 03 FCO nhánh rẽ trạm KP 9-1

24/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho

24/7/2020 (13h30-15h30): Một phần lộ Cầu Chùa thuộc phường 10, TP. Mỹ Tho

Điện lực thị xã Gò Công

19/7/2020 (8h00-16h30): Một phần phường 1 thị xã Gò Công

22/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

23/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

24/7/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 4, xã Long Chánh, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

22/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt. Một phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Đông Trung và toàn phần ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì

23/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây. Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

24/7/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây. Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

Điện lực Cai Lậy

22/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

22/7/2020 (8h00-16h00): Xã Hội Xuân; một phần xã Long Trung, huyện Cai Lậy

24/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

18/7/2020 (7h00-16h00): Ấp Bình Long, xã Bình Ninh

20/7/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt

20/7/2020 (15h00-17h00): Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

22/7/2020 (8h00-14h00): Xã Hòa Định

23/7/2020 (8h00-10h30): Một phần ấp Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình

23/7/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Long Định, Hoà Thới, xã Hoà Định

24/7/2020 (7h30-12h00): Ấp Hưng Ngãi, một phần ấp Bình Phú Quới, một phần ấp Đăng Phong Dưới, xã Đăng Hưng Phước

24/7/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp Hưng Ngãi, xã Đăng Hưng Phước

Điện lực Châu Thành

22/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

23/7/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

23/7/2020 (7h45-17h00): Một phần xã Hữu Đạo

24/7/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Long Hưng

Điện lực Cái Bè

21/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã An Cư

21/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Lương

22/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Hưng

22/7/2020 (8h00-18h00): Một phần xã Hòa Khánh

23/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh

23/7/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Hưng

24/7/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A

Điện lực Tân Phú Đông

20/7/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30; 13h30-15h00): Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

20/7/2020 (15h30-17h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

21/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

21/7/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Tân Định, Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông