Điện lực Mỹ Tho

27/7/2020 (7h30-9h00): Một phần ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

27/7/2020 (9h30-11h30): Lộ ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

27/7/2020 (13h30-15h30): Lộ Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

27/7/2020 (15h00-17h00): Lộ Kênh Kháng Chiến, xã Trung An, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

31/7/2020 (7h00-13h30): Một phần ấp Bà Lãnh, Ông Gồng xã Tân Đông. Một phần ấp Xóm Đình, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

26/7/2020 (8h00-10h00; 10h00-17h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

27/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

28/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

29/7/2020 (7h30-11h30): Một phần phường 1 thị xã Gò Công

29/7/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công 

29/7/2020 (13h00-17h00): Một phần xã Tân Trung, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

30/7/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn

31/7/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Bình Tây, Bình Đông, xã Thạnh Nhựt

Điện lực Cai Lậy

27/7/2020 (8h00-14h00): Một phần phường 4 thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước 

29/7/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ, Mỹ Phước

Điện lực Chợ Gạo

25/7/2020 (7h00-16h00): Ấp Bình Long, xã Bình Ninh

27/7/2020 (8h00-9h00): Ấp Bình Phú, xã Thanh Bình

27/7/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy

Điện lực Châu Thành

26/7/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Dưỡng Điềm

28/7/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Dưỡng Điềm

30/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

31/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

31/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

28/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Tân Thanh

28/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A