Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

16/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Bình Đức, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

16/5/2023

7:00 - 15:00

Một phần phường 3, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

16/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

18/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân; Một phần ấp Hòa Phú, Quới An, toàn phần ấp Long Hải, xã Long Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo      

17/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Quang Khương, xã Quơn Long

18/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

16/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Phú An

17/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Hoà Khánh

18/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hội; Mỹ Thành Nam