Điện lực Mỹ Tho

2/8/2020 (7h00-15h00): Một phần QL 50 thuộc phường 10, xã Đạo Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho 

5/8/2020 (7h30-15h30): Một phần tỉnh lộ 870 thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho; Xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

5/8/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho; Trạm Trường NNPTNTNB

6/8/2020 (7h30-8h30): Một phần đường Trần Thị Thơm, thuộc phường 9, TP Mỹ Tho

6/8/2020 (9h00-11h30): Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Học Lạc thuộc phường 8, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

4/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông

4/8/2020 (9h30-10h30): Một phần ấp Nghĩa Chí, Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

6/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Dương Quới, Thanh Nhung 1, xã Phước Trung, Gò Công Đông

6/8/2020 (10h00-12h00): Một phần khu phố Lăng, TT Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

4/8/2020 (7h30-12h00; 13h30-17h00): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

6/8/2020 (7h30-12h30; 14h00-17h00): Một phần xã Tân Trung, thị xã Gò Công

6/8/2020 (8h30-16h30): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

7/8/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 4, xã Long Chánh, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

5/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Bình Trinh, Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

6/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Trinh, Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

6/8/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu

7/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông

Điện lực Cai Lậy

2/8/2020 (8h00-16h00): Xã Tân Hội, Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông và một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý, Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy; Xã Tân Hòa Tây, một phần thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước; Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

2/8/2020 (8h00-16h00): Xã Phú Quý và một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý, Tân Hội, thị xã Cai Lậy; Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

3/8/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy; Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè

4/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

5/8/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

7/8/2020 (7h00-13h00): Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

4/8/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Nhị Bình

Điện lực Chợ Gạo

1/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt; Một phần xã Bình Phan

1/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Hoà Phú, xã Bình Ninh

6/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Hoà Thành, xã Hoà Định

6/8/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Long An, xã Quơn Long

6/8/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Nhơn Hoà, xã Hoà Định

7/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp An Khương, xã An Thạnh Thuỷ

Điện lực Châu Thành

2/8/2020 (6h45-7h00; 16h45-17h00): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành; Một phần các xã Lương Hòa Lạc, Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

2/8/2020 (7h00-17h00): Một phần các xã Thân Cửu Nghĩa, Long An, huyện Châu Thành

6/8/2020 (7h30-16h00): Một phần các ấp Tân Quới, Tân Phong, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

7/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

3/8/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B

4/8/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hậu Mỹ Trinh

Điện lực Tân Phú Đông

4/8/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Tân Phú, Cả Thu, Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

5/8/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

6/8/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông