Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

24/5/2023

7:30 - 12:00

Một phần đường LTHG, TL 864, phường 6, TP Mỹ Tho

24/5/2023

13:30 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho

25/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

25/5/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

24/5/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

24/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

25/5/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

25/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

24/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Hòa Long, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì; Một phần ấp Ninh Đông, toàn phần ấp Bình Trinh, Thạnh Thới, Khương Thọ, xã Đồng Sơn; Toàn phần xã Bình Phú; Một phần ấp Thạnh Hưng, toàn phần ấp Lợi An, Thạnh Phú, Hòa Bình, Thạnh Lạc, Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng, toàn phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công

25/5/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Bình Hòa Long, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì; Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

23/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

24/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thạnh Tân; một phần xã Hưng Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

24/5/2023

8:00 - 9:30

Ấp Bình Phú, Bình Long, xã Thanh Bình

24/5/2023

9:30 - 11:30

Ấp Bình Phú, xã Thanh Bình

24/5/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

24/5/2023

13:30 - 16:00

Một phần xã Phú Kiết; Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

25/5/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

24/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú; Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

25/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân; Một phần ấp Tân Hiệp, ấp Tân Quý, xã Tân Thới